Couleurs HKS

Liste des couleurs HKS

656 couleurs

HKS E (Tons directs)

88 couleurs HKS E (Tons directs)

▼ aller fin de liste

HKS 1 E
#fad666 – RVB 250 214 102 – CMJN 3% 16% 69% 0% – T 45° S 59% L 98% – Jaune-orange
HKS 2 E
#eed82e – RVB 238 216 46 – CMJN 10% 9% 87% 0% – T 53° S 81% L 94% – Jaune
HKS 3 E
#f9d923 – RVB 249 217 35 – CMJN 5% 11% 89% 0% – T 51° S 86% L 98% – Jaune
HKS 4 E
#ffc527 – RVB 255 197 39 – CMJN 0% 25% 88% 0% – T 44° S 85% L 100% – Jaune-orange
HKS 5 E
#ffc037 – RVB 255 192 55 – CMJN 0% 29% 82% 0% – T 41° S 78% L 100% – Jaune-orange
HKS 6 E
#ffa43c – RVB 255 164 60 – CMJN 0% 45% 79% 0% – T 32° S 77% L 100% – Orange
HKS 7 E
#ff813c – RVB 255 129 60 – CMJN 0% 61% 76% 0% – T 21° S 77% L 100% – Orange
HKS 207 E
#ff893e – RVB 255 137 62 – CMJN 0% 57% 76% 0% – T 23° S 76% L 100% – Orange
HKS 8 E
#ff7441 – RVB 255 116 65 – CMJN 0% 65% 73% 0% – T 16° S 75% L 100% – Rouge-orange
HKS 10 E
#fd6b44 – RVB 253 107 68 – CMJN 0% 69% 71% 0% – T 13° S 73% L 99% – Rouge-orange
HKS 11 E
#ff9c7e – RVB 255 156 126 – CMJN 0% 50% 47% 0% – T 14° S 51% L 100% – Rouge-orange
HKS 12 E
#ef5e49 – RVB 239 94 73 – CMJN 0% 75% 69% 0% – T 8° S 69% L 94% – Rouge
HKS 13 E
#f55a4f – RVB 245 90 79 – CMJN 0% 76% 64% 0% – T 4° S 68% L 96% – Rouge
HKS 14 E
#e55149 – RVB 229 81 73 – CMJN 3% 80% 67% 1% – T 3° S 68% L 90% – Rouge
HKS 15 E
#e3495a – RVB 227 73 90 – CMJN 4% 83% 53% 1% – T 353° S 68% L 89% – Rouge
HKS 16 E
#bc5959 – RVB 188 89 89 – CMJN 20% 73% 56% 10% – T 0° S 53% L 74% – Rouge
HKS 17 E
#c45163 – RVB 196 81 99 – CMJN 18% 78% 45% 7% – T 350° S 59% L 77% – Rose
HKS 18 E
#a64c5b – RVB 166 76 91 – CMJN 26% 76% 46% 19% – T 350° S 54% L 65% – Rouge
HKS 21 E
#fc8999 – RVB 252 137 153 – CMJN 0% 59% 23% 0% – T 351° S 46% L 99% – Rose
HKS 22 E
#f65b4f – RVB 246 91 79 – CMJN 0% 76% 63% 0% – T 4° S 68% L 97% – Rouge
HKS 23 E
#e54e5b – RVB 229 78 91 – CMJN 2% 81% 54% 1% – T 355° S 66% L 90% – Rouge
HKS 24 E
#dd4e6e – RVB 221 78 110 – CMJN 8% 81% 38% 1% – T 347° S 65% L 87% – Rose
HKS 25 E
#d5487a – RVB 213 72 122 – CMJN 11% 83% 25% 2% – T 339° S 66% L 84% – Rose
HKS 26 E
#d24a85 – RVB 210 74 133 – CMJN 15% 82% 15% 1% – T 334° S 65% L 82% – Rose
HKS 27 E
#dd3f8e – RVB 221 63 142 – CMJN 8% 86% 1% 0% – T 330° S 72% L 87% – Rose
HKS 28 E
#c44b68 – RVB 196 75 104 – CMJN 18% 81% 39% 6% – T 346° S 62% L 77% – Rose
HKS 29 E
#b03f9a – RVB 176 63 154 – CMJN 38% 84% 0% 0% – T 312° S 64% L 69% – Rouge-violet
HKS 31 E
#cf448e – RVB 207 68 142 – CMJN 17% 84% 4% 0% – T 328° S 67% L 81% – Rose
HKS 32 E
#db3f81 – RVB 219 63 129 – CMJN 9% 86% 16% 1% – T 335° S 71% L 86% – Rose
HKS 33 E
#ad41a8 – RVB 173 65 168 – CMJN 45% 82% 0% 0% – T 303° S 62% L 68% – Rouge-violet
HKS 34 E
#844aa3 – RVB 132 74 163 – CMJN 61% 79% 0% 0% – T 279° S 55% L 64% – Rouge-violet
HKS 35 E
#5a5199 – RVB 90 81 153 – CMJN 77% 73% 4% 0% – T 247° S 47% L 60% – Bleu
HKS 36 E
#7753a9 – RVB 119 83 169 – CMJN 65% 74% 0% 0% – T 265° S 51% L 66% – Violet
HKS 37 E
#6d508f – RVB 109 80 143 – CMJN 68% 75% 12% 1% – T 268° S 45% L 56% – Violet
HKS 38 E
#545f77 – RVB 84 95 119 – CMJN 71% 56% 34% 21% – T 221° S 30% L 47% – Bleu
HKS 39 E
#247ecb – RVB 36 126 203 – CMJN 80% 44% 0% 0% – T 208° S 82% L 79% – Bleu
HKS 40 E
#008eb5 – RVB 0 142 181 – CMJN 81% 26% 19% 3% – T 193° S 100% L 71% – Bleu
HKS 41 E
#4c5d79 – RVB 76 93 121 – CMJN 75% 57% 33% 18% – T 217° S 37% L 47% – Bleu
HKS 42 E
#4a6aad – RVB 74 106 173 – CMJN 78% 57% 3% 0% – T 221° S 57% L 68% – Bleu
HKS 43 E
#435fbc – RVB 67 95 188 – CMJN 81% 64% 0% 0% – T 226° S 64% L 74% – Bleu
HKS 243 E
#286bbb – RVB 40 107 187 – CMJN 84% 55% 0% 0% – T 213° S 79% L 73% – Bleu
HKS 44 E
#157abc – RVB 21 122 188 – CMJN 83% 43% 2% 0% – T 204° S 89% L 74% – Bleu
HKS 45 E
#5861a2 – RVB 88 97 162 – CMJN 75% 64% 6% 0% – T 232° S 46% L 64% – Bleu
HKS 46 E
#208cb6 – RVB 32 140 182 – CMJN 78% 30% 16% 2% – T 197° S 82% L 72% – Bleu
HKS 47 E
#008fcd – RVB 0 143 205 – CMJN 88% 24% 4% 0% – T 198° S 100% L 80% – Bleu
HKS 48 E
#0093bc – RVB 0 147 188 – CMJN 89% 18% 18% 2% – T 193° S 100% L 74% – Bleu
HKS 49 E
#0094c5 – RVB 0 148 197 – CMJN 85% 20% 12% 1% – T 195° S 100% L 77% – Bleu
HKS 50 E
#04b4d6 – RVB 4 180 214 – CMJN 72% 3% 13% 0% – T 190° S 98% L 84% – Bleu
HKS 51 E
#009ca8 – RVB 0 156 168 – CMJN 84% 12% 35% 1% – T 184° S 100% L 66% – Bleu-vert
HKS 52 E
#00988d – RVB 0 152 141 – CMJN 84% 13% 51% 1% – T 175° S 100% L 60% – Bleu-vert
HKS 53 E
#00b59d – RVB 0 181 157 – CMJN 80% 0% 49% 0% – T 172° S 100% L 71% – Bleu-vert
HKS 54 E
#009c75 – RVB 0 156 117 – CMJN 83% 10% 66% 1% – T 165° S 100% L 61% – Vert
HKS 55 E
#00927a – RVB 0 146 122 – CMJN 82% 18% 60% 3% – T 170° S 100% L 57% – Vert
HKS 56 E
#388375 – RVB 56 131 117 – CMJN 77% 27% 55% 12% – T 169° S 57% L 51% – Vert
HKS 57 E
#279e6c – RVB 39 158 108 – CMJN 78% 11% 71% 1% – T 154° S 76% L 62% – Vert
HKS 58 E
#5b8463 – RVB 91 132 99 – CMJN 67% 30% 65% 14% – T 132° S 31% L 52% – Vert
HKS 59 E
#00969c – RVB 0 150 156 – CMJN 87% 14% 41% 1% – T 182° S 100% L 61% – Bleu-vert
HKS 60 E
#57a854 – RVB 87 168 84 – CMJN 69% 7% 82% 0% – T 118° S 50% L 66% – Vert
HKS 61 E
#5c7a5c – RVB 92 122 92 – CMJN 65% 34% 66% 20% – T 119° S 25% L 48% – Vert
HKS 62 E
#878751 – RVB 135 135 81 – CMJN 47% 33% 73% 18% – T 59° S 40% L 53% – Jaune
HKS 63 E
#6a925c – RVB 106 146 92 – CMJN 63% 25% 73% 8% – T 104° S 37% L 57% – Vert
HKS 64 E
#44ac57 – RVB 68 172 87 – CMJN 72% 2% 82% 0% – T 131° S 60% L 67% – Vert
HKS 65 E
#56b650 – RVB 86 182 80 – CMJN 67% 0% 84% 0% – T 117° S 56% L 71% – Vert
HKS 66 E
#83c748 – RVB 131 199 72 – CMJN 55% 0% 84% 0% – T 92° S 64% L 78% – Vert
HKS 67 E
#86c747 – RVB 134 199 71 – CMJN 54% 0% 85% 0% – T 90° S 64% L 78% – Vert-jaune
HKS 68 E
#d3bb3e – RVB 211 187 62 – CMJN 20% 20% 84% 3% – T 50° S 70% L 83% – Jaune
HKS 69 E
#dbd240 – RVB 219 210 64 – CMJN 20% 8% 84% 0% – T 57° S 71% L 86% – Jaune
HKS 71 E
#dda14f – RVB 221 161 79 – CMJN 12% 40% 75% 2% – T 35° S 64% L 87% – Orange
HKS 72 E
#db974a – RVB 219 151 74 – CMJN 13% 45% 77% 3% – T 32° S 66% L 86% – Orange
HKS 73 E
#c08e55 – RVB 192 142 85 – CMJN 21% 43% 70% 10% – T 32° S 56% L 75% – Orange
HKS 74 E
#9f774a – RVB 159 119 74 – CMJN 30% 47% 71% 24% – T 32° S 53% L 62% – Brun
HKS 75 E
#947c4b – RVB 148 124 75 – CMJN 35% 41% 71% 25% – T 40° S 49% L 58% – Brun
HKS 76 E
#7c6654 – RVB 124 102 84 – CMJN 40% 47% 56% 37% – T 27° S 33% L 49% – Brun
HKS 77 E
#886a5a – RVB 136 106 90 – CMJN 35% 49% 53% 33% – T 20° S 34% L 54% – Brun
HKS 78 E
#996552 – RVB 153 101 82 – CMJN 29% 58% 60% 26% – T 16° S 47% L 60% – Brun
HKS 81 E
#d57248 – RVB 213 114 72 – CMJN 13% 64% 74% 3% – T 18° S 66% L 83% – Rouge-orange
HKS 82 E
#b9694c – RVB 185 105 76 – CMJN 22% 64% 69% 11% – T 16° S 59% L 73% – Brun
HKS 83 E
#9f6358 – RVB 159 99 88 – CMJN 28% 61% 55% 23% – T 9° S 45% L 62% – Brun
HKS 84 E
#835c55 – RVB 131 92 85 – CMJN 35% 57% 51% 37% – T 9° S 36% L 52% – Brun
HKS 88 E
#544e4b – RVB 84 78 75 – CMJN 57% 52% 52% 49% – T 22° S 11% L 33% – Brun
HKS 89 E
#b1a695 – RVB 177 166 149 – CMJN 31% 29% 38% 9% – T 36° S 15% L 69% – Brun
HKS 90 E
#635a52 – RVB 99 90 82 – CMJN 51% 49% 52% 43% – T 27° S 18% L 39% – Brun
HKS 91 E
#9da6a2 – RVB 157 166 162 – CMJN 41% 26% 33% 7% – T 153° S 6% L 65% – Vert
HKS 92 E
#757776 – RVB 117 119 118 – CMJN 53% 41% 42% 24% – T 165° S 2% L 47% – Gris
HKS 93 E
#575c62 – RVB 87 92 98 – CMJN 63% 50% 44% 35% – T 213° S 11% L 38% – Bleu
HKS 95 E
#98978e – RVB 152 151 142 – CMJN 41% 31% 38% 13% – T 55° S 7% L 60% – Brun
HKS 96 E
#807d77 – RVB 128 125 119 – CMJN 48% 38% 44% 23% – T 44° S 7% L 50% – Brun
HKS 97 E
#535451 – RVB 83 84 81 – CMJN 60% 49% 52% 44% – T 76° S 4% L 33% – Gris

▲ aller début de liste

HKS K (Tons directs)

88 couleurs HKS K (Tons directs)

▼ aller fin de liste

HKS 1 K
#ffe263 – RVB 255 226 99 – CMJN 0% 10% 72% 0% – T 49° S 61% L 100% – Jaune-orange
HKS 2 K
#ffe300 – RVB 255 227 0 – CMJN 0% 7% 97% 0% – T 53° S 100% L 100% – Jaune
HKS 3 K
#ffdb00 – RVB 255 219 0 – CMJN 0% 13% 97% 0% – T 52° S 100% L 100% – Jaune
HKS 4 K
#ffc900 – RVB 255 201 0 – CMJN 0% 24% 96% 0% – T 47° S 100% L 100% – Jaune-orange
HKS 5 K
#ffb800 – RVB 255 184 0 – CMJN 0% 34% 95% 0% – T 43° S 100% L 100% – Jaune-orange
HKS 6 K
#ff8f00 – RVB 255 143 0 – CMJN 0% 55% 93% 0% – T 34° S 100% L 100% – Orange
HKS 7 K
#ff7100 – RVB 255 113 0 – CMJN 0% 67% 89% 0% – T 27° S 100% L 100% – Orange
HKS 8 K
#ff6400 – RVB 255 100 0 – CMJN 0% 72% 88% 0% – T 24° S 100% L 100% – Orange
HKS 10 K
#ff4c02 – RVB 255 76 2 – CMJN 0% 80% 85% 0% – T 18° S 99% L 100% – Rouge-orange
HKS 11 K
#ff9b75 – RVB 255 155 117 – CMJN 0% 52% 50% 0% – T 17° S 54% L 100% – Rouge-orange
HKS 12 K
#f33b1d – RVB 243 59 29 – CMJN 0% 85% 81% 0% – T 8° S 88% L 95% – Rouge
HKS 13 K
#f73429 – RVB 247 52 41 – CMJN 0% 87% 74% 0% – T 3° S 83% L 97% – Rouge
HKS 14 K
#e2382a – RVB 226 56 42 – CMJN 0% 86% 80% 0% – T 5° S 81% L 89% – Rouge
HKS 15 K
#cc1f2f – RVB 204 31 47 – CMJN 0% 95% 80% 0% – T 354° S 85% L 80% – Rouge
HKS 16 K
#a52f33 – RVB 165 47 51 – CMJN 18% 93% 80% 7% – T 358° S 72% L 65% – Rouge
HKS 17 K
#a71f3c – RVB 167 31 60 – CMJN 16% 99% 70% 6% – T 347° S 81% L 65% – Rouge
HKS 18 K
#782235 – RVB 120 34 53 – CMJN 29% 97% 65% 33% – T 347° S 72% L 47% – Rouge
HKS 21 K
#ff8997 – RVB 255 137 151 – CMJN 0% 61% 22% 0% – T 353° S 46% L 100% – Rose
HKS 22 K
#fe443a – RVB 254 68 58 – CMJN 0% 83% 67% 0% – T 3° S 77% L 99% – Rouge
HKS 23 K
#e81e41 – RVB 232 30 65 – CMJN 0% 92% 62% 0% – T 350° S 87% L 91% – Rouge
HKS 24 K
#ca2f56 – RVB 202 47 86 – CMJN 0% 92% 49% 0% – T 345° S 77% L 79% – Rouge
HKS 25 K
#d3225d – RVB 211 34 93 – CMJN 0% 93% 40% 0% – T 340° S 84% L 83% – Rouge
HKS 26 K
#c0106f – RVB 192 16 111 – CMJN 4% 98% 17% 0% – T 328° S 92% L 75% – Rose
HKS 27 K
#e70097 – RVB 231 0 151 – CMJN 0% 89% 0% 0% – T 321° S 100% L 91% – Rose
HKS 28 K
#b22052 – RVB 178 32 82 – CMJN 12% 98% 49% 3% – T 339° S 82% L 70% – Rouge-violet
HKS 29 K
#9b348e – RVB 155 52 142 – CMJN 35% 89% 0% 0% – T 308° S 66% L 61% – Rouge-violet
HKS 31 K
#ca0f86 – RVB 202 15 134 – CMJN 1% 94% 0% 0% – T 322° S 93% L 79% – Rose
HKS 32 K
#c60769 – RVB 198 7 105 – CMJN 0% 98% 24% 0% – T 329° S 96% L 78% – Rose
HKS 33 K
#b028b6 – RVB 176 40 182 – CMJN 42% 84% 0% 0% – T 297° S 78% L 71% – Rouge-violet
HKS 34 K
#6e3b90 – RVB 110 59 144 – CMJN 64% 87% 0% 0% – T 276° S 59% L 56% – Violet
HKS 35 K
#4f478e – RVB 79 71 142 – CMJN 82% 80% 4% 1% – T 247° S 50% L 56% – Bleu
HKS 36 K
#633e96 – RVB 99 62 150 – CMJN 71% 85% 0% 0% – T 265° S 59% L 59% – Violet
HKS 37 K
#543478 – RVB 84 52 120 – CMJN 78% 93% 14% 4% – T 268° S 57% L 47% – Violet
HKS 38 K
#233c4c – RVB 35 60 76 – CMJN 98% 64% 47% 47% – T 203° S 54% L 30% – Bleu
HKS 39 K
#117acb – RVB 17 122 203 – CMJN 94% 40% 0% 0% – T 206° S 92% L 80% – Bleu
HKS 40 K
#009ab7 – RVB 0 154 183 – CMJN 96% 4% 26% 0% – T 190° S 100% L 72% – Bleu
HKS 41 K
#284156 – RVB 40 65 86 – CMJN 96% 65% 42% 38% – T 207° S 53% L 34% – Bleu
HKS 42 K
#2f53a7 – RVB 47 83 167 – CMJN 95% 68% 0% 0% – T 222° S 72% L 65% – Bleu
HKS 43 K
#2c57d2 – RVB 44 87 210 – CMJN 90% 65% 0% 0% – T 224° S 79% L 82% – Bleu
HKS 44 K
#0078b8 – RVB 0 120 184 – CMJN 99% 37% 5% 1% – T 201° S 100% L 72% – Bleu
HKS 45 K
#5566a4 – RVB 85 102 164 – CMJN 78% 59% 5% 0% – T 227° S 48% L 64% – Bleu
HKS 46 K
#2796b6 – RVB 39 150 182 – CMJN 93% 11% 23% 1% – T 193° S 79% L 71% – Bleu
HKS 47 K
#00acd3 – RVB 0 172 211 – CMJN 92% 0% 16% 0% – T 191° S 100% L 83% – Bleu
HKS 48 K
#00afc4 – RVB 0 175 196 – CMJN 92% 0% 27% 0% – T 186° S 100% L 77% – Bleu-vert
HKS 49 K
#0095b1 – RVB 0 149 177 – CMJN 97% 9% 27% 1% – T 189° S 100% L 69% – Bleu
HKS 50 K
#00d2e2 – RVB 0 210 226 – CMJN 86% 0% 22% 0% – T 184° S 100% L 89% – Bleu-vert
HKS 51 K
#00aaa0 – RVB 0 170 160 – CMJN 95% 0% 47% 0% – T 176° S 100% L 67% – Bleu-vert
HKS 52 K
#00a8a3 – RVB 0 168 163 – CMJN 95% 0% 44% 0% – T 178° S 100% L 66% – Bleu-vert
HKS 53 K
#00ce9d – RVB 0 206 157 – CMJN 91% 0% 57% 0% – T 166° S 100% L 81% – Vert
HKS 54 K
#009864 – RVB 0 152 100 – CMJN 100% 0% 78% 0% – T 159° S 100% L 60% – Vert
HKS 55 K
#007755 – RVB 0 119 85 – CMJN 100% 22% 79% 11% – T 163° S 100% L 47% – Vert
HKS 56 K
#006651 – RVB 0 102 81 – CMJN 100% 29% 74% 24% – T 168° S 100% L 40% – Vert
HKS 57 K
#008a4e – RVB 0 138 78 – CMJN 100% 9% 92% 2% – T 154° S 100% L 54% – Vert
HKS 58 K
#396a37 – RVB 57 106 55 – CMJN 92% 31% 100% 22% – T 118° S 48% L 42% – Vert
HKS 59 K
#008a7d – RVB 0 138 125 – CMJN 100% 12% 58% 2% – T 174° S 100% L 54% – Bleu-vert
HKS 60 K
#3a9c00 – RVB 58 156 0 – CMJN 93% 0% 100% 0% – T 98° S 100% L 61% – Vert
HKS 61 K
#2a5349 – RVB 42 83 73 – CMJN 93% 38% 67% 42% – T 165° S 49% L 33% – Vert
HKS 62 K
#696a19 – RVB 105 106 25 – CMJN 57% 39% 100% 30% – T 61° S 76% L 42% – Jaune
HKS 63 K
#467a40 – RVB 70 122 64 – CMJN 87% 26% 97% 12% – T 114° S 48% L 48% – Vert
HKS 64 K
#00a513 – RVB 0 165 19 – CMJN 100% 0% 100% 0% – T 127° S 100% L 65% – Vert
HKS 65 K
#46bb00 – RVB 70 187 0 – CMJN 87% 0% 100% 0% – T 98° S 100% L 73% – Vert
HKS 66 K
#7fc600 – RVB 127 198 0 – CMJN 67% 0% 100% 0% – T 82° S 100% L 78% – Vert-jaune
HKS 67 K
#5cbd00 – RVB 92 189 0 – CMJN 67% 0% 100% 0% – T 91° S 100% L 74% – Vert
HKS 68 K
#fcc700 – RVB 252 199 0 – CMJN 0% 25% 96% 0% – T 47° S 100% L 99% – Jaune-orange
HKS 69 K
#eae000 – RVB 234 224 0 – CMJN 12% 2% 100% 0% – T 57° S 100% L 92% – Jaune
HKS 71 K
#f0a930 – RVB 240 169 48 – CMJN 0% 40% 88% 0% – T 38° S 80% L 94% – Jaune-orange
HKS 72 K
#e29200 – RVB 226 146 0 – CMJN 0% 49% 100% 0% – T 39° S 100% L 89% – Jaune-orange
HKS 73 K
#ba832c – RVB 186 131 44 – CMJN 17% 51% 96% 6% – T 37° S 76% L 73% – Brun
HKS 74 K
#926a24 – RVB 146 106 36 – CMJN 28% 54% 99% 23% – T 38° S 75% L 57% – Brun
HKS 75 K
#856d2a – RVB 133 109 42 – CMJN 34% 46% 96% 30% – T 44° S 68% L 52% – Brun
HKS 76 K
#58462b – RVB 88 70 43 – CMJN 43% 57% 81% 56% – T 36° S 51% L 35% – Brun
HKS 77 K
#644327 – RVB 100 67 39 – CMJN 36% 67% 86% 49% – T 28° S 61% L 39% – Brun
HKS 78 K
#7a4228 – RVB 122 66 40 – CMJN 30% 77% 89% 34% – T 19° S 67% L 48% – Brun
HKS 81 K
#cb5e24 – RVB 203 94 36 – CMJN 3% 73% 96% 0% – T 21° S 82% L 80% – Orange
HKS 82 K
#a5451f – RVB 203 94 36 – CMJN 3% 73% 96% 0% – T 21° S 82% L 80% – Brun
HKS 83 K
#7e4531 – RVB 126 69 49 – CMJN 30% 76% 81% 31% – T 16° S 61% L 49% – Brun
HKS 84 K
#663c2e – RVB 102 60 46 – CMJN 35% 75% 76% 47% – T 15° S 55% L 40% – Brun
HKS 88 K
#23221b – RVB 35 34 27 – CMJN 71% 64% 71% 83% – T 52° S 23% L 14% – Brun
HKS 89 K
#b7ad8d – RVB 183 173 141 – CMJN 27% 26% 46% 7% – T 46° S 23% L 72% – Brun
HKS 90 K
#3e352c – RVB 62 53 44 – CMJN 55% 60% 66% 70% – T 30° S 29% L 24% – Brun
HKS 91 K
#adb9a6 – RVB 173 185 166 – CMJN 39% 17% 37% 2% – T 98° S 10% L 73% – Vert
HKS 92 K
#7a8077 – RVB 122 128 119 – CMJN 53% 36% 47% 20% – T 100° S 7% L 50% – Vert
HKS 93 K
#505a59 – RVB 80 90 89 – CMJN 67% 46% 50% 40% – T 174° S 11% L 35% – Bleu-vert
HKS 95 K
#a0a397 – RVB 160 163 151 – CMJN 39% 27% 38% 8% – T 75° S 7% L 64% – Vert-jaune
HKS 96 K
#838678 – RVB 131 134 120 – CMJN 49% 34% 48% 18% – T 73° S 10% L 53% – Vert-jaune
HKS 97 K
#3a4136 – RVB 58 65 54 – CMJN 72% 51% 69% 60% – T 98° S 17% L 25% – Vert
HKS 98 K
#856945 – RVB 133 105 69 – CMJN 41% 52% 77% 21% – T 34° S 49% L 52% – Brun
HKS 99 K
#989898 – RVB 152 152 152 – CMJN 43% 35% 36% 1% – T 0° S 0% L 60% – Gris

▲ aller début de liste

HKS N (Tons directs)

86 couleurs HKS N (Tons directs)

▼ aller fin de liste

HKS 1 N
#ffdc68 – RVB 255 220 104 – CMJN 1% 13% 68% 0% – T 46° S 59% L 100% – Jaune-orange
HKS 2 N
#f9dc13 – RVB 249 220 19 – CMJN 5% 9% 91% 0% – T 52° S 92% L 98% – Jaune
HKS 3 N
#ffd800 – RVB 255 216 0 – CMJN 0% 13% 98% 0% – T 51° S 100% L 100% – Jaune
HKS 4 N
#ffc900 – RVB 255 201 0 – CMJN 0% 23% 93% 0% – T 47° S 100% L 100% – Jaune-orange
HKS 5 N
#ffbc07 – RVB 255 188 7 – CMJN 0% 31% 90% 0% – T 44° S 97% L 100% – Jaune-orange
HKS 6 N
#ff9e1c – RVB 255 158 28 – CMJN 0% 48% 86% 0% – T 34° S 89% L 100% – Orange
HKS 7 N
#ff7d21 – RVB 255 125 33 – CMJN 0% 62% 85% 0% – T 25° S 87% L 100% – Orange
HKS 8 N
#ff6b2b – RVB 255 107 43 – CMJN 0% 69% 82% 0% – T 18° S 83% L 100% – Rouge-orange
HKS 10 N
#f6502f – RVB 246 80 47 – CMJN 0% 79% 81% 0% – T 10° S 81% L 96% – Rouge-orange
HKS 11 N
#ff9879 – RVB 255 152 121 – CMJN 0% 52% 49% 0% – T 14° S 53% L 100% – Rouge-orange
HKS 12 N
#ec4e3b – RVB 236 78 59 – CMJN 0% 81% 75% 0% – T 6° S 75% L 93% – Rouge
HKS 13 N
#ed3a40 – RVB 237 58 64 – CMJN 0% 87% 69% 0% – T 358° S 76% L 93% – Rouge
HKS 14 N
#e13f41 – RVB 225 63 65 – CMJN 4% 86% 71% 0% – T 359° S 72% L 88% – Rouge
HKS 15 N
#d53049 – RVB 213 48 73 – CMJN 10% 91% 62% 2% – T 351° S 77% L 83% – Rouge
HKS 16 N
#ad3a45 – RVB 173 58 69 – CMJN 23% 86% 62% 16% – T 355° S 66% L 68% – Rouge
HKS 17 N
#a93b50 – RVB 169 59 80 – CMJN 24% 85% 50% 17% – T 348° S 65% L 66% – Rouge
HKS 18 N
#954152 – RVB 149 65 82 – CMJN 29% 79% 46% 27% – T 348° S 56% L 58% – Rouge
HKS 21 N
#f77486 – RVB 247 116 134 – CMJN 0% 67% 31% 0% – T 352° S 53% L 97% – Rose
HKS 22 N
#ec4446 – RVB 236 68 70 – CMJN 0% 84% 67% 0% – T 359° S 71% L 93% – Rouge
HKS 23 N
#d82740 – RVB 216 39 64 – CMJN 8% 95% 68% 1% – T 351° S 82% L 85% – Rouge
HKS 24 N
#d83866 – RVB 216 56 102 – CMJN 9% 89% 38% 1% – T 343° S 74% L 85% – Rose
HKS 25 N
#cf2d5b – RVB 207 45 91 – CMJN 13% 92% 44% 3% – T 343° S 78% L 81% – Rose
HKS 26 N
#bf2f6c – RVB 191 47 108 – CMJN 20% 91% 26% 6% – T 335° S 75% L 75% – Rose
HKS 27 N
#d42975 – RVB 212 41 117 – CMJN 11% 93% 18% 1% – T 333° S 81% L 83% – Rose
HKS 28 N
#b33859 – RVB 179 56 89 – CMJN 22% 87% 43% 13% – T 344° S 69% L 70% – Rouge
HKS 29 N
#a32b93 – RVB 163 43 147 – CMJN 46% 91% 0% 0% – T 308° S 73% L 64% – Rouge-violet
HKS 31 N
#c2387c – RVB 194 56 124 – CMJN 23% 88% 16% 2% – T 330° S 71% L 76% – Rose
HKS 32 N
#c83375 – RVB 200 51 117 – CMJN 17% 91% 20% 3% – T 333° S 75% L 79% – Rose
HKS 33 N
#a13397 – RVB 161 51 151 – CMJN 48% 88% 0% 0% – T 306° S 68% L 63% – Rouge-violet
HKS 34 N
#774291 – RVB 119 66 145 – CMJN 65% 83% 1% 0% – T 280° S 55% L 57% – Rouge-violet
HKS 35 N
#524993 – RVB 82 73 147 – CMJN 80% 78% 6% 1% – T 248° S 50% L 58% – Bleu
HKS 36 N
#6a468d – RVB 106 70 141 – CMJN 70% 80% 8% 1% – T 271° S 50% L 55% – Violet
HKS 37 N
#644385 – RVB 100 67 133 – CMJN 73% 82% 14% 2% – T 270° S 50% L 52% – Violet
HKS 38 N
#41546a – RVB 65 84 106 – CMJN 77% 58% 38% 28% – T 212° S 38% L 42% – Bleu
HKS 39 N
#0f69b5 – RVB 15 105 181 – CMJN 88% 55% 0% 0% – T 208° S 92% L 71% – Bleu
HKS 40 N
#0080ae – RVB 0 128 174 – CMJN 89% 32% 18% 3% – T 196° S 100% L 68% – Bleu
HKS 41 N
#364e6d – RVB 54 78 109 – CMJN 84% 64% 35% 23% – T 214° S 50% L 43% – Bleu
HKS 42 N
#2655ac – RVB 38 85 172 – CMJN 90% 67% 0% 0% – T 219° S 78% L 67% – Bleu
HKS 43 N
#0d59ab – RVB 13 89 171 – CMJN 93% 64% 0% 0% – T 211° S 92% L 67% – Bleu
HKS 44 N
#006ab3 – RVB 0 106 179 – CMJN 93% 52% 1% 0% – T 204° S 100% L 70% – Bleu
HKS 45 N
#475696 – RVB 71 86 150 – CMJN 82% 69% 11% 1% – T 229° S 53% L 59% – Bleu
HKS 46 N
#0084b2 – RVB 0 132 178 – CMJN 84% 33% 16% 3% – T 196° S 100% L 70% – Bleu
HKS 47 N
#007cbf – RVB 0 124 191 – CMJN 95% 37% 4% 0% – T 201° S 100% L 75% – Bleu
HKS 48 N
#0081b1 – RVB 0 129 177 – CMJN 94% 29% 17% 3% – T 196° S 100% L 69% – Bleu
HKS 49 N
#007dac – RVB 0 125 172 – CMJN 95% 32% 17% 3% – T 197° S 100% L 68% – Bleu
HKS 50 N
#00b4d6 – RVB 0 180 214 – CMJN 73% 2% 14% 0% – T 190° S 100% L 84% – Bleu
HKS 51 N
#00909b – RVB 0 144 155 – CMJN 90% 17% 39% 3% – T 184° S 100% L 61% – Bleu-vert
HKS 52 N
#008c7f – RVB 0 140 127 – CMJN 88% 19% 55% 4% – T 174° S 100% L 55% – Bleu-vert
HKS 53 N
#00a686 – RVB 0 166 134 – CMJN 89% 0% 59% 0% – T 168° S 100% L 65% – Vert
HKS 54 N
#009368 – RVB 0 147 104 – CMJN 89% 12% 72% 1% – T 162° S 100% L 58% – Vert
HKS 55 N
#007b63 – RVB 0 123 99 – CMJN 92% 25% 67% 12% – T 168° S 100% L 48% – Vert
HKS 56 N
#156459 – RVB 21 100 89 – CMJN 86% 35% 61% 30% – T 172° S 79% L 39% – Bleu-vert
HKS 57 N
#008554 – RVB 0 133 84 – CMJN 87% 22% 80% 7% – T 158° S 100% L 52% – Vert
HKS 58 N
#47704f – RVB 71 112 79 – CMJN 73% 35% 73% 23% – T 131° S 37% L 44% – Vert
HKS 59 N
#008089 – RVB 0 128 137 – CMJN 97% 22% 44% 8% – T 184° S 100% L 54% – Bleu-vert
HKS 60 N
#4b993f – RVB 75 153 63 – CMJN 74% 15% 95% 2% – T 112° S 59% L 60% – Vert
HKS 61 N
#446344 – RVB 68 99 68 – CMJN 73% 39% 75% 33% – T 119° S 31% L 39% – Vert
HKS 62 N
#787940 – RVB 120 121 64 – CMJN 52% 36% 81% 24% – T 61° S 47% L 48% – Jaune
HKS 63 N
#5c8649 – RVB 92 134 73 – CMJN 68% 28% 83% 12% – T 101° S 46% L 53% – Vert
HKS 64 N
#28a144 – RVB 40 161 68 – CMJN 79% 6% 94% 0% – T 134° S 75% L 63% – Vert
HKS 65 N
#50b543 – RVB 80 181 67 – CMJN 69% 0% 91% 0% – T 113° S 63% L 71% – Vert
HKS 66 N
#7dbb2a – RVB 125 187 42 – CMJN 58% 0% 99% 0% – T 86° S 78% L 73% – Vert-jaune
HKS 67 N
#86c12e – RVB 134 193 46 – CMJN 55% 0% 95% 0% – T 84° S 76% L 76% – Vert-jaune
HKS 68 N
#d4ba28 – RVB 212 186 40 – CMJN 20% 20% 92% 3% – T 51° S 81% L 83% – Jaune
HKS 69 N
#d6ca18 – RVB 214 202 24 – CMJN 22% 11% 94% 1% – T 56° S 89% L 84% – Jaune
HKS 71 N
#e29e3e – RVB 226 158 62 – CMJN 10% 42% 82% 1% – T 35° S 72% L 89% – Orange
HKS 72 N
#dc9035 – RVB 220 144 53 – CMJN 12% 48% 86% 2% – T 33° S 76% L 86% – Orange
HKS 73 N
#b57e40 – RVB 181 126 64 – CMJN 24% 49% 79% 15% – T 32° S 65% L 71% – Orange
HKS 74 N
#997042 – RVB 153 112 66 – CMJN 30% 49% 74% 26% – T 32° S 57% L 60% – Brun
HKS 75 N
#8d7545 – RVB 141 117 69 – CMJN 36% 42% 73% 29% – T 40° S 51% L 55% – Brun
HKS 76 N
#645243 – RVB 100 82 67 – CMJN 46% 51% 60% 48% – T 27° S 33% L 39% – Brun
HKS 77 N
#725547 – RVB 114 85 71 – CMJN 39% 54% 58% 45% – T 19° S 38% L 45% – Brun
HKS 78 N
#8c5745 – RVB 140 87 69 – CMJN 32% 62% 64% 33% – T 15° S 51% L 55% – Brun
HKS 81 N
#cd6740 – RVB 205 103 64 – CMJN 16% 67% 78% 5% – T 17° S 69% L 80% – Brun
HKS 82 N
#b65b42 – RVB 182 91 66 – CMJN 22% 70% 73% 12% – T 13° S 64% L 71% – Brun
HKS 83 N
#8b4d45 – RVB 139 77 69 – CMJN 31% 69% 61% 33% – T 7° S 50% L 55% – Brun
HKS 84 N
#7a4f4a – RVB 122 79 74 – CMJN 35% 62% 54% 42% – T 7° S 40% L 48% – Brun
HKS 88 N
#43403e – RVB 67 64 62 – CMJN 63% 56% 55% 58% – T 26° S 8% L 26% – Brun
HKS 89 N
#a59984 – RVB 165 153 132 – CMJN 34% 32% 45% 13% – T 38° S 20% L 65% – Brun
HKS 90 N
#544946 – RVB 84 73 70 – CMJN 55% 54% 53% 52% – T 16° S 17% L 33% – Brun
HKS 91 N
#9aa29c – RVB 154 162 156 – CMJN 42% 27% 35% 8% – T 138° S 5% L 64% – Gris
HKS 92 N
#6a7070 – RVB 106 112 112 – CMJN 56% 42% 43% 27% – T 185° S 5% L 44% – Gris
HKS 93 N
#535a5f – RVB 83 90 95 – CMJN 64% 50% 45% 37% – T 205° S 13% L 37% – Bleu
HKS 95 N
#8f9085 – RVB 143 144 133 – CMJN 44% 33% 42% 15% – T 65° S 8% L 57% – Jaune
HKS 96 N
#8a8780 – RVB 138 135 128 – CMJN 45% 36% 41% 19% – T 44° S 7% L 54% – Brun
HKS 97 N
#414440 – RVB 65 68 64 – CMJN 65% 53% 56% 55% – T 105° S 6% L 27% – Vert

▲ aller début de liste

HKS Z (Tons directs)

50 couleurs HKS Z (Tons directs)

▼ aller fin de liste

HKS 2 Z
#e4cd2b – RVB 228 205 43 – CMJN 15% 13% 89% 1% – T 52° S 81% L 89% – Jaune
HKS 3 Z
#e6c931 – RVB 230 201 49 – CMJN 13% 17% 87% 1% – T 50° S 79% L 90% – Jaune
HKS 4 Z
#ecba39 – RVB 236 186 57 – CMJN 8% 28% 84% 1% – T 43° S 76% L 93% – Jaune-orange
HKS 5 Z
#ecb43e – RVB 236 180 62 – CMJN 7% 31% 83% 1% – T 41° S 74% L 93% – Jaune-orange
HKS 6 Z
#f2a142 – RVB 242 161 66 – CMJN 2% 43% 80% 0% – T 33° S 73% L 95% – Orange
HKS 7 Z
#f4873d – RVB 244 135 61 – CMJN 0% 57% 80% 0% – T 24° S 75% L 96% – Orange
HKS 8 Z
#f17842 – RVB 241 120 66 – CMJN 0% 64% 76% 0% – T 18° S 73% L 94% – Rouge-orange
HKS 10 Z
#eb6141 – RVB 235 97 65 – CMJN 1% 73% 75% 0% – T 11° S 72% L 92% – Rouge-orange
HKS 12 Z
#e35340 – RVB 227 83 64 – CMJN 4% 79% 74% 1% – T 7° S 72% L 89% – Rouge
HKS 13 Z
#e45447 – RVB 228 84 71 – CMJN 4% 78% 70% 1% – T 5° S 69% L 89% – Rouge
HKS 14 Z
#e65d56 – RVB 230 93 86 – CMJN 4% 75% 61% 0% – T 3° S 63% L 90% – Rouge
HKS 15 Z
#dc4f57 – RVB 220 79 87 – CMJN 8% 80% 57% 1% – T 357° S 64% L 86% – Rouge
HKS 16 Z
#ca555a – RVB 202 85 90 – CMJN 16% 77% 55% 5% – T 357° S 58% L 79% – Rouge
HKS 18 Z
#994e5a – RVB 153 78 90 – CMJN 29% 73% 45% 25% – T 350° S 49% L 60% – Rouge
HKS 22 Z
#dd4f49 – RVB 221 79 73 – CMJN 7% 80% 67% 1% – T 2° S 67% L 87% – Rouge
HKS 23 Z
#d74d54 – RVB 215 77 84 – CMJN 11% 81% 59% 2% – T 357° S 64% L 84% – Rouge
HKS 25 Z
#cb496b – RVB 203 73 107 – CMJN 16% 82% 38% 4% – T 345° S 64% L 79% – Rose
HKS 27 Z
#d34887 – RVB 211 72 135 – CMJN 14% 83% 13% 1% – T 333° S 66% L 83% – Rose
HKS 33 Z
#a4469c – RVB 164 70 156 – CMJN 44% 82% 0% 0% – T 305° S 58% L 64% – Rouge-violet
HKS 34 Z
#805296 – RVB 128 82 150 – CMJN 60% 75% 7% 0% – T 280° S 45% L 59% – Rouge-violet
HKS 37 Z
#6d4f99 – RVB 109 79 153 – CMJN 68% 75% 3% 0% – T 265° S 48% L 60% – Violet
HKS 38 Z
#4c566c – RVB 76 86 108 – CMJN 73% 58% 37% 26% – T 221° S 30% L 42% – Bleu
HKS 39 Z
#2170b3 – RVB 33 112 179 – CMJN 85% 50% 4% 0% – T 208° S 81% L 70% – Bleu
HKS 41 Z
#506077 – RVB 80 96 119 – CMJN 72% 54% 35% 21% – T 215° S 33% L 47% – Bleu
HKS 42 Z
#4364a6 – RVB 67 100 166 – CMJN 81% 60% 6% 0% – T 220° S 59% L 65% – Bleu
HKS 43 Z
#4465ab – RVB 68 101 171 – CMJN 80% 60% 2% 0% – T 221° S 60% L 67% – Bleu
HKS 44 Z
#1c73ae – RVB 28 115 174 – CMJN 85% 47% 10% 1% – T 204° S 84% L 68% – Bleu
HKS 46 Z
#367f9f – RVB 54 127 159 – CMJN 77% 36% 25% 8% – T 198° S 66% L 62% – Bleu
HKS 47 Z
#008bba – RVB 0 139 186 – CMJN 84% 28% 14% 2% – T 195° S 100% L 73% – Bleu
HKS 48 Z
#0094b3 – RVB 0 148 179 – CMJN 82% 20% 23% 3% – T 190° S 100% L 70% – Bleu
HKS 50 Z
#33a4ba – RVB 51 164 186 – CMJN 73% 14% 24% 1% – T 190° S 73% L 73% – Bleu
HKS 51 Z
#0098a5 – RVB 0 152 165 – CMJN 84% 15% 36% 2% – T 184° S 100% L 65% – Bleu-vert
HKS 53 Z
#00aa90 – RVB 0 170 144 – CMJN 82% 0% 53% 0% – T 171° S 100% L 67% – Vert
HKS 54 Z
#009b6f – RVB 0 155 111 – CMJN 82% 11% 69% 1% – T 163° S 100% L 61% – Vert
HKS 55 Z
#0f9173 – RVB 15 145 115 – CMJN 82% 19% 64% 4% – T 166° S 90% L 57% – Vert
HKS 57 Z
#248e5b – RVB 36 142 91 – CMJN 81% 20% 77% 5% – T 152° S 75% L 56% – Vert
HKS 60 Z
#5da04b – RVB 93 160 75 – CMJN 69% 14% 87% 1% – T 107° S 53% L 63% – Vert
HKS 61 Z
#547353 – RVB 84 115 83 – CMJN 68% 35% 70% 23% – T 119° S 28% L 45% – Vert
HKS 62 Z
#858549 – RVB 133 133 73 – CMJN 49% 33% 78% 19% – T 60° S 45% L 52% – Jaune
HKS 63 Z
#688c4c – RVB 104 140 76 – CMJN 64% 27% 81% 10% – T 93° S 46% L 55% – Vert
HKS 64 Z
#419d53 – RVB 65 157 83 – CMJN 75% 12% 83% 1% – T 132° S 59% L 62% – Vert
HKS 65 Z
#4db051 – RVB 77 176 81 – CMJN 70% 0% 85% 0% – T 122° S 56% L 69% – Vert
HKS 66 Z
#80bd47 – RVB 128 189 71 – CMJN 56% 0% 87% 0% – T 91° S 62% L 74% – Vert
HKS 67 Z
#76b83d – RVB 118 184 61 – CMJN 60% 0% 92% 0% – T 92° S 67% L 72% – Vert
HKS 71 Z
#e19d3b – RVB 225 157 59 – CMJN 11% 42% 83% 2% – T 35° S 74% L 88% – Orange
HKS 72 Z
#dc933e – RVB 220 147 62 – CMJN 12% 47% 82% 2% – T 32° S 72% L 86% – Orange
HKS 76 Z
#715b47 – RVB 113 91 71 – CMJN 42% 50% 61% 43% – T 28° S 37% L 44% – Brun
HKS 77 Z
#785847 – RVB 120 88 71 – CMJN 37% 54% 59% 42% – T 20° S 41% L 47% – Brun
HKS 78 Z
#92604c – RVB 146 96 76 – CMJN 31% 58% 62% 30% – T 17° S 48% L 57% – Brun
HKS 82 Z
#b9674d – RVB 185 103 77 – CMJN 22% 65% 68% 11% – T 15° S 59% L 73% – Brun

▲ aller début de liste

HKS E Process (Quadrichromie)

86 couleurs HKS E Process (Quadrichromie)

▼ aller fin de liste

HKS 01 E Process
#ffeb80 – RVB 255 235 128 – CMJN 0% 5% 60% 0% – T 51° S 50% L 100% – Jaune
HKS 02 E Process
#ffeb00 – RVB 255 235 0 – CMJN 3% 0% 100% 0% – T 55° S 100% L 100% – Jaune
HKS 03 E Process
#ffed00 – RVB 255 237 0 – CMJN 0% 0% 100% 0% – T 56° S 100% L 100% – Jaune
HKS 04 E Process
#ffe100 – RVB 255 225 0 – CMJN 0% 8% 100% 0% – T 53° S 100% L 100% – Jaune
HKS 05 E Process
#ffd500 – RVB 255 213 0 – CMJN 0% 15% 100% 0% – T 50° S 100% L 100% – Jaune
HKS 06 E Process
#fbb900 – RVB 251 185 0 – CMJN 0% 30% 100% 0% – T 44° S 100% L 98% – Jaune-orange
HKS 07 E Process
#f59c00 – RVB 245 156 0 – CMJN 0% 45% 100% 0% – T 38° S 100% L 96% – Jaune-orange
HKS 08 E Process
#f39200 – RVB 243 146 0 – CMJN 0% 50% 100% 0% – T 36° S 100% L 95% – Jaune-orange
HKS 10 E Process
#ee7225 – RVB 238 114 37 – CMJN 0% 65% 90% 0% – T 23° S 84% L 93% – Orange
HKS 11 E Process
#f8baa2 – RVB 248 186 162 – CMJN 0% 35% 35% 0% – T 17° S 34% L 97% – Rouge-orange
HKS 12 E Process
#ec6625 – RVB 236 102 37 – CMJN 0% 70% 90% 0% – T 20° S 84% L 93% – Orange
HKS 13 E Process
#e73331 – RVB 231 51 49 – CMJN 0% 90% 80% 0% – T 0° S 79% L 90% – Rouge
HKS 14 E Process
#e8413b – RVB 232 65 59 – CMJN 0% 85% 75% 0% – T 2° S 75% L 91% – Rouge
HKS 15 E Process
#e4003a – RVB 228 0 58 – CMJN 0% 100% 70% 0% – T 345° S 100% L 90% – Rouge
HKS 16 E Process
#d51130 – RVB 213 17 48 – CMJN 10% 100% 80% 0% – T 350° S 92% L 84% – Rouge
HKS 17 E Process
#d60e47 – RVB 214 14 71 – CMJN 10% 100% 60% 0% – T 343° S 94% L 84% – Rouge
HKS 18 E Process
#bf1a49 – RVB 191 26 73 – CMJN 25% 100% 60% 0% – T 343° S 86% L 75% – Rouge
HKS 21 E Process
#f39db0 – RVB 243 157 176 – CMJN 0% 50% 15% 0% – T 346° S 35% L 95% – Rose
HKS 22 E Process
#ea5045 – RVB 234 80 69 – CMJN 0% 80% 70% 0% – T 4° S 71% L 92% – Rouge
HKS 23 E Process
#e62336 – RVB 230 35 54 – CMJN 0% 95% 75% 0% – T 354° S 85% L 90% – Rouge
HKS 24 E Process
#e8326d – RVB 232 50 109 – CMJN 0% 90% 30% 0% – T 340° S 78% L 91% – Rouge
HKS 25 E Process
#e5006d – RVB 229 0 109 – CMJN 0% 100% 20% 0% – T 331° S 100% L 90% – Violet
HKS 26 E Process
#de007e – RVB 222 0 126 – CMJN 5% 100% 0% 0% – T 326° S 100% L 87% – Violet
HKS 27 E Process
#da007e – RVB 218 0 126 – CMJN 8% 100% 0% 0% – T 325° S 100% L 86% – Violet
HKS 28 E Process
#cf0a65 – RVB 207 10 101 – CMJN 15% 100% 30% 0% – T 332° S 95% L 81% – Violet
HKS 29 E Process
#b0348b – RVB 176 52 139 – CMJN 35% 90% 0% 0% – T 318° S 70% L 69% – Violet
HKS 31 E Process
#cd2285 – RVB 205 34 133 – CMJN 17% 95% 0% 0% – T 325° S 83% L 80% – Violet
HKS 32 E Process
#dd318a – RVB 221 49 138 – CMJN 7% 90% 0% 0% – T 329° S 78% L 87% – Violet
HKS 33 E Process
#a7358b – RVB 167 53 139 – CMJN 40% 90% 0% 0% – T 315° S 69% L 66% – Violet
HKS 34 E Process
#8c4a97 – RVB 140 74 151 – CMJN 55% 80% 0% 0% – T 291° S 51% L 59% – Violet
HKS 35 E Process
#5e4f9c – RVB 94 79 156 – CMJN 75% 75% 0% 0% – T 252° S 49% L 61% – Bleu
HKS 36 E Process
#6b4796 – RVB 107 71 150 – CMJN 70% 80% 0% 0% – T 267° S 53% L 59% – Violet
HKS 37 E Process
#6d3e91 – RVB 109 62 145 – CMJN 70% 85% 0% 0% – T 274° S 57% L 57% – Violet
HKS 38 E Process
#315a82 – RVB 49 90 130 – CMJN 80% 50% 15% 30% – T 210° S 62% L 51% – Bleu
HKS 39 E Process
#0087cc – RVB 0 135 204 – CMJN 90% 30% 0% 0% – T 200° S 100% L 80% – Bleu
HKS 40 E Process
#0097cc – RVB 0 151 204 – CMJN 90% 15% 10% 0% – T 195° S 100% L 80% – Bleu
HKS 41 E Process
#1b538a – RVB 27 83 138 – CMJN 90% 60% 10% 20% – T 210° S 81% L 54% – Bleu
HKS 42 E Process
#0063af – RVB 0 99 175 – CMJN 100% 55% 0% 0% – T 206° S 100% L 69% – Bleu
HKS 43 E Process
#006fb9 – RVB 0 111 185 – CMJN 100% 45% 0% 0% – T 204° S 100% L 73% – Bleu
HKS 44 E Process
#0089d0 – RVB 0 137 208 – CMJN 100% 22% 0% 0% – T 201° S 100% L 82% – Bleu
HKS 45 E Process
#005ca9 – RVB 0 92 169 – CMJN 100% 60% 0% 0% – T 207° S 100% L 66% – Bleu
HKS 46 E Process
#0094c9 – RVB 0 148 201 – CMJN 90% 18% 10% 0% – T 196° S 100% L 79% – Bleu
HKS 47 E Process
#009fe3 – RVB 0 159 227 – CMJN 100% 0% 0% 0% – T 198° S 100% L 89% – Bleu
HKS 48 E Process
#009dd1 – RVB 0 157 209 – CMJN 100% 0% 12% 0% – T 195° S 100% L 82% – Bleu
HKS 49 E Process
#0099c9 – RVB 0 153 201 – CMJN 100% 5% 15% 0% – T 194° S 100% L 79% – Bleu
HKS 50 E Process
#84cfed – RVB 132 207 237 – CMJN 50% 0% 5% 0% – T 197° S 44% L 93% – Bleu
HKS 51 E Process
#00a0b5 – RVB 0 160 181 – CMJN 95% 0% 30% 0% – T 187° S 100% L 71% – Bleu
HKS 52 E Process
#009e9c – RVB 0 158 156 – CMJN 95% 0% 45% 0% – T 179° S 100% L 62% – Bleu-vert
HKS 53 E Process
#37b5ab – RVB 55 181 171 – CMJN 70% 0% 40% 0% – T 175° S 70% L 71% – Bleu-vert
HKS 54 E Process
#00a47a – RVB 0 164 122 – CMJN 85% 0% 65% 0% – T 164° S 100% L 64% – Vert
HKS 55 E Process
#009879 – RVB 0 152 121 – CMJN 100% 0% 65% 0% – T 168° S 100% L 60% – Vert
HKS 56 E Process
#00847e – RVB 0 132 126 – CMJN 100% 0% 50% 20% – T 177° S 100% L 52% – Bleu-vert
HKS 57 E Process
#00a470 – RVB 0 164 112 – CMJN 85% 0% 70% 0% – T 161° S 100% L 64% – Vert
HKS 58 E Process
#00823f – RVB 0 130 63 – CMJN 90% 0% 90% 25% – T 149° S 100% L 51% – Vert
HKS 59 E Process
#009a9b – RVB 0 154 155 – CMJN 100% 0% 45% 0% – T 180° S 100% L 61% – Bleu-vert
HKS 60 E Process
#65b32e – RVB 101 179 46 – CMJN 65% 0% 100% 0% – T 95° S 74% L 70% – Vert
HKS 61 E Process
#007f42 – RVB 0 127 66 – CMJN 85% 0% 85% 30% – T 151° S 100% L 50% – Vert
HKS 62 E Process
#afac4e – RVB 175 172 78 – CMJN 10% 0% 70% 35% – T 58° S 55% L 69% – Jaune
HKS 63 E Process
#8ab31d – RVB 138 179 29 – CMJN 50% 0% 100% 10% – T 76° S 84% L 70% – Vert-jaune
HKS 64 E Process
#76b842 – RVB 118 184 66 – CMJN 60% 0% 90% 0% – T 94° S 64% L 72% – Vert
HKS 65 E Process
#86bd40 – RVB 134 189 64 – CMJN 55% 0% 90% 0% – T 86° S 66% L 74% – Vert-jaune
HKS 66 E Process
#a2c62c – RVB 162 198 44 – CMJN 45% 0% 95% 0% – T 74° S 78% L 78% – Vert-jaune
HKS 67 E Process
#afcb27 – RVB 175 203 39 – CMJN 40% 0% 95% 0% – T 70° S 81% L 80% – Vert-jaune
HKS 68 E Process
#f5dc00 – RVB 245 220 0 – CMJN 5% 5% 100% 3% – T 54° S 100% L 96% – Jaune
HKS 69 E Process
#f8e700 – RVB 248 231 0 – CMJN 7% 0% 100% 0% – T 56° S 100% L 97% – Jaune
HKS 71 E Process
#fdc543 – RVB 253 197 67 – CMJN 0% 25% 80% 0% – T 42° S 73% L 99% – Jaune-orange
HKS 72 E Process
#fbb900 – RVB 251 185 0 – CMJN 0% 30% 100% 0% – T 44° S 100% L 98% – Jaune-orange
HKS 73 E Process
#e6a400 – RVB 230 164 0 – CMJN 0% 35% 100% 10% – T 43° S 100% L 90% – Jaune-orange
HKS 74 E Process
#c89000 – RVB 200 144 0 – CMJN 0% 35% 100% 25% – T 43° S 100% L 79% – Jaune-orange
HKS 75 E Process
#bd9e08 – RVB 189 158 8 – CMJN 25% 30% 100% 10% – T 50° S 96% L 74% – Jaune
HKS 76 E Process
#9c6501 – RVB 156 101 0 – CMJN 28% 56% 100% 26% – T 39° S 100% L 61% – Jaune-orange
HKS 77 E Process
#9a5129 – RVB 154 81 41 – CMJN 10% 65% 80% 40% – T 21° S 74% L 60% – Orange
HKS 78 E Process
#c4640d – RVB 196 100 13 – CMJN 10% 65% 100% 15% – T 28° S 93% L 77% – Orange
HKS 81 E Process
#ef7d00 – RVB 239 125 0 – CMJN 0% 60% 100% 0% – T 31° S 100% L 94% – Orange
HKS 82 E Process
#db6413 – RVB 219 100 19 – CMJN 10% 70% 100% 0% – T 24° S 91% L 86% – Orange
HKS 83 E Process
#c35a0f – RVB 195 90 15 – CMJN 10% 70% 100% 15% – T 25° S 92% L 76% – Orange
HKS 84 E Process
#a73e0c – RVB 167 62 12 – CMJN 10% 80% 100% 30% – T 19° S 93% L 65% – Rouge-orange
HKS 88 E Process
#1d1d1b – RVB 29 29 27 – CMJN 0% 0% 0% 100% – T 54° S 6% L 11% – Noir
HKS 89 E Process
#cebe9e – RVB 206 190 158 – CMJN 0% 10% 30% 25% – T 39° S 23% L 81% – Jaune-orange
HKS 90 E Process
#564a44 – RVB 86 74 68 – CMJN 0% 20% 20% 80% – T 21° S 20% L 34% – Orange
HKS 91 E Process
#c0c7ba – RVB 192 199 186 – CMJN 10% 0% 15% 25% – T 95° S 6% L 78% – Vert
HKS 92 E Process
#9aa096 – RVB 154 160 150 – CMJN 10% 0% 15% 45% – T 95° S 6% L 63% – Vert
HKS 93 E Process
#717d78 – RVB 113 125 120 – CMJN 20% 0% 15% 60% – T 156° S 9% L 49% – Vert
HKS 95 E Process
#b6b7aa – RVB 182 183 170 – CMJN 10% 5% 18% 30% – T 65° S 7% L 72% – Jaune
HKS 96 E Process
#a7a595 – RVB 167 165 149 – CMJN 5% 3% 20% 42% – T 55° S 11% L 65% – Jaune
HKS 97 E Process
#626756 – RVB 98 103 86 – CMJN 15% 0% 30% 70% – T 80° S 16% L 40% – Vert-jaune

▲ aller début de liste

HKS K Process (Quadrichromie)

86 couleurs HKS K Process (Quadrichromie)

▼ aller fin de liste

HKS 01 K Process
#ffe37e – RVB 255 227 126 – CMJN 0% 10% 60% 0% – T 47° S 51% L 100% – Jaune-orange
HKS 02 K Process
#fce900 – RVB 252 233 0 – CMJN 5% 0% 100% 0% – T 55° S 100% L 99% – Jaune
HKS 03 K Process
#ffed00 – RVB 255 237 0 – CMJN 0% 0% 100% 0% – T 56° S 100% L 100% – Jaune
HKS 04 K Process
#ffcc00 – RVB 255 204 0 – CMJN 0% 20% 100% 0% – T 48° S 100% L 100% – Jaune-orange
HKS 05 K Process
#fbb900 – RVB 251 185 0 – CMJN 0% 30% 100% 0% – T 44° S 100% L 98% – Jaune-orange
HKS 06 K Process
#f59c00 – RVB 245 156 0 – CMJN 0% 45% 100% 0% – T 38° S 100% L 96% – Jaune-orange
HKS 07 K Process
#ef7d00 – RVB 239 125 0 – CMJN 0% 60% 100% 0% – T 31° S 100% L 94% – Orange
HKS 08 K Process
#ee7203 – RVB 238 114 3 – CMJN 0% 65% 100% 0% – T 28° S 99% L 93% – Orange
HKS 10 K Process
#e74011 – RVB 231 64 17 – CMJN 0% 85% 100% 0% – T 13° S 93% L 91% – Rouge-orange
HKS 11 K Process
#f5a487 – RVB 245 164 135 – CMJN 0% 45% 45% 0% – T 16° S 45% L 96% – Rouge-orange
HKS 12 K Process
#e63212 – RVB 230 50 18 – CMJN 0% 90% 100% 0% – T 9° S 92% L 90% – Rouge
HKS 13 K Process
#e3051b – RVB 227 5 27 – CMJN 0% 100% 95% 0% – T 354° S 98% L 89% – Rouge
HKS 14 K Process
#e30613 – RVB 227 6 19 – CMJN 0% 100% 100% 0% – T 356° S 98% L 89% – Rouge
HKS 15 K Process
#dd0b2f – RVB 221 11 47 – CMJN 5% 100% 80% 0% – T 350° S 95% L 87% – Rouge
HKS 16 K Process
#b51f29 – RVB 181 31 41 – CMJN 30% 100% 90% 0% – T 356° S 83% L 71% – Rouge
HKS 17 K Process
#b61e3f – RVB 182 30 63 – CMJN 30% 100% 70% 0% – T 347° S 83% L 72% – Rouge
HKS 18 K Process
#8b2939 – RVB 139 41 57 – CMJN 55% 100% 80% 0% – T 350° S 71% L 55% – Rouge
HKS 21 K Process
#f1919c – RVB 241 145 156 – CMJN 0% 55% 25% 0% – T 353° S 40% L 95% – Rose
HKS 22 K Process
#e6332a – RVB 230 51 42 – CMJN 0% 90% 85% 0% – T 3° S 82% L 90% – Rouge
HKS 23 K Process
#e4003a – RVB 228 0 58 – CMJN 0% 100% 70% 0% – T 345° S 100% L 90% – Rouge
HKS 24 K Process
#d60b51 – RVB 214 11 81 – CMJN 10% 100% 50% 0% – T 339° S 95% L 84% – Rouge-violet
HKS 25 K Process
#e50069 – RVB 229 0 105 – CMJN 0% 100% 25% 0% – T 333° S 100% L 90% – Rouge-violet
HKS 26 K Process
#c70c6f – RVB 199 12 111 – CMJN 20% 100% 20% 0% – T 328° S 94% L 78% – Rouge-violet
HKS 27 K Process
#de007e – RVB 222 0 126 – CMJN 5% 100% 0% 0% – T 326° S 100% L 87% – Rouge-violet
HKS 28 K Process
#c7135d – RVB 199 19 93 – CMJN 20% 100% 40% 0% – T 336° S 90% L 78% – Rouge-violet
HKS 29 K Process
#9e1981 – RVB 158 25 129 – CMJN 45% 100% 0% 0% – T 313° S 84% L 62% – Rouge-violet
HKS 31 K Process
#c7017f – RVB 199 1 127 – CMJN 20% 100% 0% 0% – T 322° S 99% L 78% – Rouge-violet
HKS 32 K Process
#d6007f – RVB 214 0 127 – CMJN 10% 100% 0% 0% – T 325° S 100% L 84% – Rouge-violet
HKS 33 K Process
#951b81 – RVB 149 27 129 – CMJN 50% 100% 0% 0% – T 310° S 82% L 58% – Rouge-violet
HKS 34 K Process
#702383 – RVB 112 35 131 – CMJN 70% 100% 0% 0% – T 288° S 74% L 51% – Rouge-violet
HKS 35 K Process
#43348b – RVB 67 52 139 – CMJN 90% 90% 0% 0% – T 250° S 62% L 55% – Bleu
HKS 36 K Process
#59358b – RVB 89 53 139 – CMJN 80% 90% 0% 0% – T 265° S 62% L 55% – Violet
HKS 37 K Process
#5c2483 – RVB 92 36 131 – CMJN 80% 100% 0% 0% – T 275° S 72% L 51% – Violet
HKS 38 K Process
#003056 – RVB 0 48 86 – CMJN 100% 60% 10% 60% – T 206° S 100% L 34% – Bleu
HKS 39 K Process
#006eb7 – RVB 0 110 183 – CMJN 90% 50% 0% 0% – T 204° S 100% L 72% – Bleu
HKS 40 K Process
#0080b5 – RVB 0 128 181 – CMJN 100% 30% 15% 0% – T 198° S 100% L 71% – Bleu
HKS 41 K Process
#00305d – RVB 0 48 93 – CMJN 100% 70% 10% 50% – T 209° S 100% L 36% – Bleu
HKS 42 K Process
#213a8f – RVB 33 58 143 – CMJN 100% 85% 0% 0% – T 226° S 77% L 56% – Bleu
HKS 43 K Process
#004f9f – RVB 0 79 159 – CMJN 100% 70% 0% 0% – T 210° S 100% L 62% – Bleu
HKS 44 K Process
#0069b4 – RVB 0 105 180 – CMJN 100% 50% 0% 0% – T 205° S 100% L 71% – Bleu
HKS 45 K Process
#4e55a1 – RVB 78 85 161 – CMJN 80% 70% 0% 0% – T 235° S 51% L 63% – Bleu
HKS 46 K Process
#0085bf – RVB 0 133 191 – CMJN 85% 30% 5% 5% – T 198° S 100% L 75% – Bleu
HKS 47 K Process
#009fe3 – RVB 0 159 227 – CMJN 100% 0% 0% 0% – T 198° S 100% L 89% – Bleu
HKS 48 K Process
#009ed4 – RVB 0 158 212 – CMJN 100% 0% 10% 0% – T 195° S 100% L 83% – Bleu
HKS 49 K Process
#008bc4 – RVB 0 139 196 – CMJN 100% 20% 10% 0% – T 198° S 100% L 77% – Bleu
HKS 50 K Process
#12bae7 – RVB 18 186 231 – CMJN 70% 0% 5% 0% – T 193° S 92% L 90% – Bleu
HKS 51 K Process
#009ba4 – RVB 0 155 164 – CMJN 100% 0% 40% 0% – T 183° S 100% L 64% – Bleu-vert
HKS 52 K Process
#00998b – RVB 0 153 139 – CMJN 100% 0% 55% 0% – T 174° S 100% L 60% – Bleu-vert
HKS 53 K Process
#00a984 – RVB 0 169 132 – CMJN 80% 0% 60% 0% – T 167° S 100% L 66% – Vert
HKS 54 K Process
#008c58 – RVB 0 140 88 – CMJN 100% 0% 80% 10% – T 158° S 100% L 55% – Vert
HKS 55 K Process
#007758 – RVB 0 119 88 – CMJN 100% 0% 70% 30% – T 164° S 100% L 47% – Vert
HKS 56 K Process
#006c52 – RVB 0 108 82 – CMJN 100% 45% 80% 0% – T 166° S 100% L 42% – Vert
HKS 57 K Process
#008243 – RVB 0 130 67 – CMJN 100% 0% 90% 20% – T 151° S 100% L 51% – Vert
HKS 58 K Process
#45754c – RVB 69 117 76 – CMJN 60% 0% 65% 50% – T 129° S 41% L 46% – Vert
HKS 59 K Process
#00847e – RVB 0 132 126 – CMJN 100% 0% 50% 20% – T 177° S 100% L 52% – Bleu-vert
HKS 60 K Process
#1fa138 – RVB 31 161 56 – CMJN 80% 5% 100% 0% – T 131° S 80% L 63% – Vert
HKS 61 K Process
#18470f – RVB 24 71 15 – CMJN 70% 0% 100% 75% – T 111° S 79% L 28% – Vert
HKS 62 K Process
#7d7b38 – RVB 125 123 56 – CMJN 10% 0% 70% 60% – T 59° S 55% L 49% – Jaune
HKS 63 K Process
#52822e – RVB 82 130 46 – CMJN 60% 0% 90% 40% – T 94° S 64% L 51% – Vert
HKS 64 K Process
#159a34 – RVB 21 154 52 – CMJN 80% 0% 100% 10% – T 134° S 86% L 60% – Vert
HKS 65 K Process
#65b32e – RVB 101 179 46 – CMJN 65% 0% 100% 0% – T 95° S 74% L 70% – Vert
HKS 66 K Process
#76b82a – RVB 118 184 42 – CMJN 60% 0% 100% 0% – T 88° S 77% L 72% – Vert-jaune
HKS 67 K Process
#87bd25 – RVB 135 189 37 – CMJN 55% 0% 100% 0% – T 81° S 81% L 74% – Vert-jaune
HKS 68 K Process
#e3c200 – RVB 227 194 0 – CMJN 15% 20% 100% 0% – T 51° S 100% L 89% – Jaune
HKS 69 K Process
#e8e100 – RVB 232 225 0 – CMJN 15% 0% 100% 0% – T 58° S 100% L 91% – Jaune
HKS 71 K Process
#e5a100 – RVB 229 161 0 – CMJN 10% 40% 100% 0% – T 42° S 100% L 90% – Jaune-orange
HKS 72 K Process
#e0840a – RVB 224 132 10 – CMJN 10% 55% 100% 0% – T 34° S 96% L 88% – Orange
HKS 73 K Process
#bb7a00 – RVB 187 122 0 – CMJN 0% 45% 100% 30% – T 39° S 100% L 73% – Jaune-orange
HKS 74 K Process
#925b00 – RVB 146 91 0 – CMJN 0% 50% 100% 50% – T 37° S 100% L 57% – Jaune-orange
HKS 75 K Process
#8d712b – RVB 141 113 43 – CMJN 10% 30% 80% 50% – T 43° S 70% L 55% – Jaune-orange
HKS 76 K Process
#522c00 – RVB 82 44 0 – CMJN 0% 60% 90% 80% – T 32° S 100% L 32% – Brun
HKS 77 K Process
#693928 – RVB 105 57 40 – CMJN 0% 60% 60% 70% – T 16° S 62% L 41% – Brun
HKS 78 K Process
#933226 – RVB 147 50 38 – CMJN 50% 95% 100% 0% – T 6° S 74% L 58% – Rouge
HKS 81 K Process
#d94d15 – RVB 217 77 21 – CMJN 10% 80% 100% 0% – T 17° S 90% L 85% – Rouge-orange
HKS 82 K Process
#b13407 – RVB 177 52 7 – CMJN 0% 85% 100% 30% – T 16° S 96% L 69% – Rouge-orange
HKS 83 K Process
#8b3b2a – RVB 139 59 42 – CMJN 5% 75% 70% 50% – T 10° S 69% L 54% – Rouge-orange
HKS 84 K Process
#742b21 – RVB 116 43 33 – CMJN 10% 80% 70% 60% – T 7° S 71% L 45% – Rouge
HKS 88 K Process
#1d1d1b – RVB 29 29 27 – CMJN 0% 0% 0% 100% – T 54° S 6% L 11% – Noir
HKS 89 K Process
#bbaf91 – RVB 187 175 146 – CMJN 0% 8% 30% 35% – T 43° S 22% L 73% – Jaune-orange
HKS 90 K Process
#3b2f27 – RVB 59 47 39 – CMJN 0% 25% 30% 90% – T 25° S 34% L 23% – Brun
HKS 91 K Process
#a4aaa0 – RVB 164 170 160 – CMJN 10% 0% 15% 40% – T 95° S 6% L 67% – Vert
HKS 92 K Process
#727776 – RVB 114 119 118 – CMJN 10% 0% 5% 65% – T 175° S 4% L 47% – Bleu-vert
HKS 93 K Process
#444f4f – RVB 68 79 79 – CMJN 25% 0% 10% 80% – T 181° S 14% L 31% – Bleu-vert
HKS 95 K Process
#928f7a – RVB 146 143 122 – CMJN 0% 0% 25% 55% – T 54° S 17% L 57% – Brun
HKS 96 K Process
#868173 – RVB 134 129 115 – CMJN 0% 5% 20% 60% – T 43° S 14% L 53% – Brun
HKS 97 K Process
#33372c – RVB 51 55 44 – CMJN 15% 0% 30% 90% – T 84° S 20% L 22% – Vert-jaune

▲ aller début de liste

HKS N Process (Quadrichromie)

86 couleurs HKS N Process (Quadrichromie)

▼ aller fin de liste

HKS 01 N Process
#ffeb80 – RVB 255 235 128 – CMJN 0% 5% 60% 0% – T 51° S 50% L 100% – Jaune
HKS 02 N Process
#ffec00 – RVB 255 236 0 – CMJN 2% 0% 100% 0% – T 55° S 100% L 100% – Jaune
HKS 03 N Process
#ffed00 – RVB 255 237 0 – CMJN 0% 0% 100% 0% – T 56° S 100% L 100% – Jaune
HKS 04 N Process
#ffdd00 – RVB 255 221 0 – CMJN 0% 10% 100% 0% – T 52° S 100% L 100% – Jaune
HKS 05 N Process
#ffd500 – RVB 255 213 0 – CMJN 0% 15% 100% 0% – T 50° S 100% L 100% – Jaune
HKS 06 N Process
#fbb900 – RVB 251 185 0 – CMJN 0% 30% 100% 0% – T 44° S 100% L 98% – Jaune-orange
HKS 07 N Process
#f59c00 – RVB 245 156 0 – CMJN 0% 45% 100% 0% – T 38° S 100% L 96% – Jaune-orange
HKS 08 N Process
#f39200 – RVB 243 146 0 – CMJN 0% 50% 100% 0% – T 36° S 100% L 95% – Jaune-orange
HKS 10 N Process
#ec6625 – RVB 236 102 37 – CMJN 0% 70% 90% 0% – T 20° S 84% L 93% – Orange
HKS 11 N Process
#f9c3a7 – RVB 249 195 167 – CMJN 0% 30% 35% 0% – T 21° S 33% L 98% – Orange
HKS 12 N Process
#f08050 – RVB 240 128 80 – CMJN 0% 60% 70% 0% – T 18° S 67% L 94% – Rouge-orange
HKS 13 N Process
#e73331 – RVB 231 51 49 – CMJN 0% 90% 80% 0% – T 0° S 79% L 90% – Rouge
HKS 14 N Process
#eb5d48 – RVB 235 93 72 – CMJN 0% 75% 70% 0% – T 8° S 70% L 92% – Rouge
HKS 15 N Process
#e14242 – RVB 225 66 66 – CMJN 5% 85% 70% 0% – T 0° S 71% L 88% – Rouge
HKS 16 N Process
#d51130 – RVB 213 17 48 – CMJN 10% 100% 80% 0% – T 350° S 92% L 84% – Rouge
HKS 17 N Process
#d60e47 – RVB 214 14 71 – CMJN 10% 100% 60% 0% – T 343° S 94% L 84% – Rouge
HKS 18 N Process
#af1f4a – RVB 175 31 74 – CMJN 35% 100% 60% 0% – T 342° S 82% L 69% – Rouge
HKS 21 N Process
#f086a4 – RVB 240 134 164 – CMJN 0% 60% 15% 0% – T 343° S 44% L 94% – Rose
HKS 22 N Process
#e4032e – RVB 228 3 46 – CMJN 0% 100% 80% 0% – T 349° S 99% L 89% – Rouge
HKS 23 N Process
#e4003a – RVB 228 0 58 – CMJN 0% 100% 70% 0% – T 345° S 100% L 90% – Rouge
HKS 24 N Process
#e60064 – RVB 230 0 100 – CMJN 0% 100% 30% 0% – T 334° S 100% L 90% – Rouge-violet
HKS 25 N Process
#e50069 – RVB 229 0 105 – CMJN 0% 100% 25% 0% – T 333° S 100% L 90% – Rouge-violet
HKS 26 N Process
#de007e – RVB 222 0 126 – CMJN 5% 100% 0% 0% – T 326° S 100% L 87% – Rouge-violet
HKS 27 N Process
#e1007e – RVB 225 0 126 – CMJN 3% 100% 0% 0% – T 326° S 100% L 88% – Rouge-violet
HKS 28 N Process
#d70073 – RVB 215 0 115 – CMJN 10% 100% 15% 0% – T 328° S 100% L 84% – Rouge-violet
HKS 29 N Process
#af1280 – RVB 175 18 128 – CMJN 35% 100% 0% 0% – T 318° S 90% L 69% – Rouge-violet
HKS 31 N Process
#d72085 – RVB 215 32 133 – CMJN 10% 95% 0% 0% – T 327° S 85% L 85% – Rouge-violet
HKS 32 N Process
#de007e – RVB 222 0 126 – CMJN 5% 100% 0% 0% – T 326° S 100% L 87% – Rouge-violet
HKS 33 N Process
#a71680 – RVB 167 22 128 – CMJN 40% 100% 0% 0% – T 316° S 87% L 65% – Rouge-violet
HKS 34 N Process
#82358b – RVB 130 53 139 – CMJN 60% 90% 0% 0% – T 294° S 62% L 55% – Rouge-violet
HKS 35 N Process
#554596 – RVB 85 69 150 – CMJN 80% 80% 0% 0% – T 252° S 54% L 59% – Bleu
HKS 36 N Process
#814997 – RVB 129 73 151 – CMJN 60% 80% 0% 0% – T 283° S 51% L 59% – Rouge-violet
HKS 37 N Process
#6e358c – RVB 110 53 140 – CMJN 70% 90% 0% 0% – T 279° S 62% L 55% – Rouge-violet
HKS 38 N Process
#005581 – RVB 0 85 129 – CMJN 90% 50% 15% 30% – T 200° S 100% L 50% – Bleu
HKS 39 N Process
#0075bf – RVB 0 117 191 – CMJN 100% 40% 0% 0% – T 203° S 100% L 75% – Bleu
HKS 40 N Process
#00a9e0 – RVB 0 169 224 – CMJN 80% 7% 3% 0% – T 195° S 100% L 88% – Bleu
HKS 41 N Process
#194b7d – RVB 25 75 125 – CMJN 90% 60% 10% 30% – T 210° S 80% L 49% – Bleu
HKS 42 N Process
#0067b1 – RVB 0 103 177 – CMJN 90% 55% 0% 0% – T 205° S 100% L 69% – Bleu
HKS 43 N Process
#0069b4 – RVB 0 105 180 – CMJN 100% 50% 0% 0% – T 205° S 100% L 71% – Bleu
HKS 44 N Process
#0080c8 – RVB 0 128 200 – CMJN 100% 30% 0% 0% – T 202° S 100% L 79% – Bleu
HKS 45 N Process
#2f52a0 – RVB 47 82 160 – CMJN 90% 70% 0% 0% – T 221° S 71% L 63% – Bleu
HKS 46 N Process
#0092cf – RVB 0 146 207 – CMJN 90% 20% 5% 0% – T 198° S 100% L 81% – Bleu
HKS 47 N Process
#009ce1 – RVB 0 156 225 – CMJN 100% 3% 0% 0% – T 198° S 100% L 88% – Bleu
HKS 48 N Process
#009edc – RVB 0 158 220 – CMJN 100% 0% 5% 0% – T 197° S 100% L 86% – Bleu
HKS 49 N Process
#009ed8 – RVB 0 158 216 – CMJN 100% 0% 8% 0% – T 196° S 100% L 85% – Bleu
HKS 50 N Process
#85cee4 – RVB 133 206 228 – CMJN 50% 0% 10% 0% – T 194° S 42% L 89% – Bleu
HKS 51 N Process
#009cb4 – RVB 0 156 180 – CMJN 100% 0% 30% 0% – T 188° S 100% L 71% – Bleu
HKS 52 N Process
#009a9b – RVB 0 154 155 – CMJN 100% 0% 45% 0% – T 180° S 100% L 61% – Bleu-vert
HKS 53 N Process
#00ab9f – RVB 0 171 159 – CMJN 80% 0% 45% 0% – T 176° S 100% L 67% – Bleu-vert
HKS 54 N Process
#00a47a – RVB 0 164 122 – CMJN 85% 0% 65% 0% – T 164° S 100% L 64% – Vert
HKS 55 N Process
#009879 – RVB 0 152 121 – CMJN 100% 0% 65% 0% – T 168° S 100% L 60% – Vert
HKS 56 N Process
#008477 – RVB 0 132 119 – CMJN 100% 0% 55% 20% – T 174° S 100% L 52% – Bleu-vert
HKS 57 N Process
#00a870 – RVB 0 168 112 – CMJN 80% 0% 70% 0% – T 160° S 100% L 66% – Vert
HKS 58 N Process
#008c48 – RVB 0 140 72 – CMJN 85% 0% 85% 20% – T 151° S 100% L 55% – Vert
HKS 59 N Process
#009ba4 – RVB 0 155 164 – CMJN 100% 0% 40% 0% – T 183° S 100% L 64% – Bleu-vert
HKS 60 N Process
#76b842 – RVB 118 184 66 – CMJN 60% 0% 90% 0% – T 94° S 64% L 72% – Vert
HKS 61 N Process
#578931 – RVB 87 137 49 – CMJN 60% 0% 90% 35% – T 94° S 64% L 54% – Vert
HKS 62 N Process
#afac4e – RVB 175 172 78 – CMJN 10% 0% 70% 35% – T 58° S 55% L 69% – Jaune
HKS 63 N Process
#7db03b – RVB 125 176 59 – CMJN 55% 0% 90% 10% – T 86° S 66% L 69% – Vert-jaune
HKS 64 N Process
#61b55a – RVB 97 181 90 – CMJN 65% 0% 80% 0% – T 115° S 50% L 71% – Vert
HKS 65 N Process
#a0c861 – RVB 160 200 97 – CMJN 45% 0% 75% 0% – T 83° S 51% L 79% – Vert-jaune
HKS 66 N Process
#afcb37 – RVB 175 203 55 – CMJN 40% 0% 90% 0% – T 71° S 73% L 80% – Vert-jaune
HKS 67 N Process
#afca0b – RVB 175 202 11 – CMJN 40% 0% 100% 0% – T 68° S 95% L 79% – Jaune
HKS 68 N Process
#dcd200 – RVB 220 210 0 – CMJN 20% 7% 100% 0% – T 57° S 100% L 86% – Jaune
HKS 69 N Process
#f2e500 – RVB 242 229 0 – CMJN 10% 0% 100% 0% – T 57° S 100% L 95% – Jaune
HKS 71 N Process
#fdc300 – RVB 253 195 0 – CMJN 0% 25% 100% 0% – T 46° S 100% L 99% – Jaune-orange
HKS 72 N Process
#f7b700 – RVB 247 183 0 – CMJN 0% 30% 100% 2% – T 44° S 100% L 97% – Jaune-orange
HKS 73 N Process
#d39c0a – RVB 211 156 10 – CMJN 20% 40% 100% 0% – T 44° S 95% L 83% – Jaune-orange
HKS 74 N Process
#ca9700 – RVB 202 151 0 – CMJN 0% 30% 100% 25% – T 45° S 100% L 79% – Jaune-orange
HKS 75 N Process
#b28e36 – RVB 178 142 54 – CMJN 10% 30% 80% 30% – T 42° S 69% L 70% – Jaune-orange
HKS 76 N Process
#8b6629 – RVB 139 102 41 – CMJN 10% 40% 80% 50% – T 37° S 71% L 55% – Jaune-orange
HKS 77 N Process
#935c13 – RVB 147 92 19 – CMJN 0% 50% 90% 50% – T 34° S 87% L 58% – Brun
HKS 78 N Process
#b96c2f – RVB 185 108 47 – CMJN 0% 55% 80% 30% – T 27° S 75% L 73% – Orange
HKS 81 N Process
#f18800 – RVB 241 136 0 – CMJN 0% 55% 100% 0% – T 34° S 100% L 95% – Orange
HKS 82 N Process
#e56e02 – RVB 229 110 2 – CMJN 0% 65% 100% 5% – T 28° S 99% L 90% – Orange
HKS 83 N Process
#b5511a – RVB 181 81 26 – CMJN 0% 70% 90% 30% – T 21° S 86% L 71% – Orange
HKS 84 N Process
#a34a1e – RVB 163 74 30 – CMJN 0% 70% 85% 40% – T 20° S 81% L 64% – Orange
HKS 88 N Process
#1d1d1b – RVB 29 29 27 – CMJN 0% 0% 0% 100% – T 54° S 6% L 11% – N
HKS 89 N Process
#c5bb99 – RVB 197 187 153 – CMJN 0% 5% 30% 30% – T 46° S 22% L 77% – Jaune-orange
HKS 90 N Process
#493e39 – RVB 73 62 57 – CMJN 0% 20% 20% 85% – T 21° S 22% L 29% – Brun
HKS 91 N Process
#afbab1 – RVB 175 186 177 – CMJN 15% 0% 15% 30% – T 131° S 6% L 73% – Vert
HKS 92 N Process
#909691 – RVB 144 150 145 – CMJN 10% 0% 10% 50% – T 132° S 4% L 59% – Vert
HKS 93 N Process
#5e767b – RVB 94 118 123 – CMJN 35% 0% 10% 60% – T 190° S 24% L 48% – Bleu
HKS 95 N Process
#b2af9b – RVB 178 175 155 – CMJN 0% 0% 20% 40% – T 53° S 13% L 70% – Jaune
HKS 96 N Process
#a4a698 – RVB 164 166 152 – CMJN 10% 3% 20% 40% – T 71° S 9% L 65% – Vert-jaune
HKS 97 N Process
#262b23 – RVB 38 43 35 – CMJN 15% 0% 25% 95% – T 95° S 18% L 17% – Vert

▲ aller début de liste

HKS Z Process (Quadrichromie)

86 couleurs HKS Z Process (Quadrichromie)

▼ aller fin de liste

HKS 01 Z Process
#ffe964 – RVB 255 233 100 – CMJN 0% 5% 70% 0% – T 52° S 61% L 100% – Jaune
HKS 02 Z Process
#ffeb00 – RVB 255 235 0 – CMJN 3% 0% 100% 0% – T 55° S 100% L 100% – Jaune
HKS 03 Z Process
#ffed00 – RVB 255 237 0 – CMJN 0% 0% 100% 0% – T 56° S 100% L 100% – Jaune
HKS 04 Z Process
#ffd500 – RVB 255 213 0 – CMJN 0% 15% 100% 0% – T 50° S 100% L 100% – Jaune
HKS 05 Z Process
#ffcc00 – RVB 255 204 0 – CMJN 0% 20% 100% 0% – T 48° S 100% L 100% – Jaune-orange
HKS 06 Z Process
#fbb900 – RVB 251 185 0 – CMJN 0% 30% 100% 0% – T 44° S 100% L 98% – Jaune-orange
HKS 07 Z Process
#f59c00 – RVB 245 156 0 – CMJN 0% 45% 100% 0% – T 38° S 100% L 96% – Jaune-orange
HKS 08 Z Process
#f18800 – RVB 241 136 0 – CMJN 0% 55% 100% 0% – T 34° S 100% L 95% – Orange
HKS 10 Z Process
#ee7203 – RVB 238 114 3 – CMJN 0% 65% 100% 0% – T 28° S 99% L 93% – Orange
HKS 11 Z Process
#f5a487 – RVB 245 164 135 – CMJN 0% 45% 45% 0% – T 16° S 45% L 96% – Rouge-orange
HKS 12 Z Process
#eb5c25 – RVB 235 92 37 – CMJN 0% 75% 90% 0% – T 17° S 84% L 92% – Rouge-orange
HKS 13 Z Process
#e63212 – RVB 230 50 18 – CMJN 0% 90% 100% 0% – T 9° S 92% L 90% – Rouge
HKS 14 Z Process
#e7401c – RVB 231 64 28 – CMJN 0% 85% 95% 0% – T 11° S 88% L 91% – Rouge-orange
HKS 15 Z Process
#e6233d – RVB 230 35 61 – CMJN 0% 95% 70% 0% – T 352° S 85% L 90% – Rouge
HKS 16 Z Process
#d51130 – RVB 213 17 48 – CMJN 10% 100% 80% 0% – T 350° S 92% L 84% – Rouge
HKS 17 Z Process
#d6005c – RVB 214 0 92 – CMJN 5% 100% 35% 5% – T 334° S 100% L 84% – Rouge-violet
HKS 18 Z Process
#bf194e – RVB 191 25 78 – CMJN 25% 100% 55% 0% – T 341° S 87% L 75% – Rouge
HKS 21 Z Process
#f191a4 – RVB 241 145 164 – CMJN 0% 55% 20% 0% – T 349° S 40% L 95% – Rose
HKS 22 Z Process
#e73331 – RVB 231 51 49 – CMJN 0% 90% 80% 0% – T 0° S 79% L 90% – Rouge
HKS 23 Z Process
#e62343 – RVB 230 35 67 – CMJN 0% 95% 65% 0% – T 350° S 85% L 90% – Rouge
HKS 24 Z Process
#e50069 – RVB 229 0 105 – CMJN 0% 100% 25% 0% – T 333° S 100% L 90% – Rouge-violet
HKS 25 Z Process
#e5006d – RVB 229 0 109 – CMJN 0% 100% 20% 0% – T 331° S 100% L 90% – Rouge-violet
HKS 26 Z Process
#de007a – RVB 222 0 122 – CMJN 5% 100% 5% 0% – T 327° S 100% L 87% – Rouge-violet
HKS 27 Z Process
#de007e – RVB 222 0 126 – CMJN 5% 100% 0% 0% – T 326° S 100% L 87% – Rouge-violet
HKS 28 Z Process
#d82278 – RVB 216 34 120 – CMJN 10% 95% 15% 0% – T 332° S 84% L 85% – Rouge-violet
HKS 29 Z Process
#b02786 – RVB 176 39 134 – CMJN 35% 95% 0% 0% – T 319° S 78% L 69% – Rouge-violet
HKS 31 Z Process
#d02185 – RVB 208 33 133 – CMJN 15% 95% 0% 0% – T 326° S 84% L 82% – Rouge-violet
HKS 32 Z Process
#d6007f – RVB 214 0 127 – CMJN 10% 100% 0% 0% – T 325° S 100% L 84% – Rouge-violet
HKS 33 Z Process
#b82685 – RVB 184 38 133 – CMJN 30% 95% 0% 0% – T 321° S 79% L 72% – Rouge-violet
HKS 34 Z Process
#951b81 – RVB 149 27 129 – CMJN 50% 100% 0% 0% – T 310° S 82% L 58% – Rouge-violet
HKS 35 Z Process
#333b8f – RVB 51 59 143 – CMJN 95% 85% 0% 0% – T 235° S 65% L 56% – Bleu
HKS 36 Z Process
#6f2d87 – RVB 111 45 135 – CMJN 70% 95% 0% 0% – T 284° S 67% L 53% – Rouge-violet
HKS 37 Z Process
#702383 – RVB 112 35 131 – CMJN 70% 100% 0% 0% – T 288° S 74% L 51% – Rouge-violet
HKS 38 Z Process
#003f73 – RVB 0 63 115 – CMJN 100% 65% 10% 35% – T 207° S 100% L 45% – Bleu
HKS 39 Z Process
#007bc4 – RVB 0 123 196 – CMJN 100% 35% 0% 0% – T 202° S 100% L 77% – Bleu
HKS 40 Z Process
#0095d4 – RVB 0 149 212 – CMJN 100% 10% 5% 0% – T 198° S 100% L 83% – Bleu
HKS 41 Z Process
#004f85 – RVB 0 79 133 – CMJN 95% 55% 5% 30% – T 204° S 100% L 52% – Bleu
HKS 42 Z Process
#0056a4 – RVB 0 86 164 – CMJN 100% 65% 0% 0% – T 209° S 100% L 64% – Bleu
HKS 43 Z Process
#005ca9 – RVB 0 92 169 – CMJN 100% 60% 0% 0% – T 207° S 100% L 66% – Bleu
HKS 44 Z Process
#0080c8 – RVB 0 128 200 – CMJN 100% 30% 0% 0% – T 202° S 100% L 79% – Bleu
HKS 45 Z Process
#28348b – RVB 40 52 139 – CMJN 100% 90% 0% 0% – T 233° S 71% L 54% – Bleu
HKS 46 Z Process
#0089c5 – RVB 0 137 197 – CMJN 95% 10% 0% 15% – T 198° S 100% L 77% – Bleu
HKS 47 Z Process
#0095db – RVB 0 149 219 – CMJN 100% 10% 0% 0% – T 199° S 100% L 86% – Bleu
HKS 48 Z Process
#009edc – RVB 0 158 220 – CMJN 100% 0% 5% 0% – T 197° S 100% L 86% – Bleu
HKS 49 Z Process
#0090d0 – RVB 0 144 208 – CMJN 100% 15% 5% 0% – T 198° S 100% L 82% – Bleu
HKS 50 Z Process
#12bae7 – RVB 18 186 231 – CMJN 70% 0% 5% 0% – T 193° S 92% L 90% – Bleu
HKS 51 Z Process
#009cbc – RVB 0 156 188 – CMJN 100% 0% 25% 0% – T 190° S 100% L 74% – Bleu
HKS 52 Z Process
#009a9b – RVB 0 154 155 – CMJN 100% 0% 45% 0% – T 180° S 100% L 61% – Bleu-vert
HKS 53 Z Process
#00b1aa – RVB 0 177 170 – CMJN 75% 0% 40% 0% – T 178° S 100% L 69% – Bleu-vert
HKS 54 Z Process
#00a470 – RVB 0 164 112 – CMJN 85% 0% 70% 0% – T 161° S 100% L 64% – Vert
HKS 55 Z Process
#009879 – RVB 0 152 121 – CMJN 100% 0% 65% 0% – T 168° S 100% L 60% – Vert
HKS 56 Z Process
#007c73 – RVB 0 124 115 – CMJN 100% 10% 55% 20% – T 176° S 100% L 49% – Bleu-vert
HKS 57 Z Process
#009757 – RVB 0 151 87 – CMJN 100% 0% 85% 0% – T 154° S 100% L 59% – Vert
HKS 58 Z Process
#00782f – RVB 0 120 47 – CMJN 90% 5% 100% 30% – T 143° S 100% L 47% – Vert
HKS 59 Z Process
#008b9a – RVB 0 139 154 – CMJN 100% 0% 35% 15% – T 186° S 100% L 60% – Bleu-vert
HKS 60 Z Process
#65b32e – RVB 101 179 46 – CMJN 65% 0% 100% 0% – T 95° S 74% L 70% – Vert
HKS 61 Z Process
#387c2b – RVB 56 124 43 – CMJN 70% 0% 95% 40% – T 111° S 65% L 48% – Vert
HKS 62 Z Process
#b0a836 – RVB 176 168 54 – CMJN 25% 15% 85% 20% – T 56° S 70% L 69% – Jaune
HKS 63 Z Process
#6dab48 – RVB 109 171 72 – CMJN 60% 0% 85% 10% – T 98° S 58% L 67% – Vert
HKS 64 Z Process
#39aa40 – RVB 57 170 64 – CMJN 75% 0% 95% 0% – T 123° S 66% L 67% – Vert
HKS 65 Z Process
#84bf63 – RVB 132 191 99 – CMJN 55% 0% 75% 0% – T 99° S 48% L 75% – Vert
HKS 66 Z Process
#aecc53 – RVB 174 204 83 – CMJN 40% 0% 80% 0% – T 75° S 59% L 80% – Vert-jaune
HKS 67 Z Process
#afcc45 – RVB 175 204 69 – CMJN 40% 0% 85% 0% – T 73° S 66% L 80% – Vert-jaune
HKS 68 Z Process
#f2e619 – RVB 242 230 25 – CMJN 10% 0% 90% 0% – T 57° S 90% L 95% – Jaune
HKS 69 Z Process
#fce900 – RVB 252 233 0 – CMJN 5% 0% 100% 0% – T 55° S 100% L 99% – Jaune
HKS 71 Z Process
#fdc300 – RVB 253 195 0 – CMJN 0% 25% 95% 0% – T 46° S 100% L 99% – Jaune-orange
HKS 72 Z Process
#f9b000 – RVB 249 176 0 – CMJN 0% 35% 100% 0% – T 42° S 100% L 98% – Jaune-orange
HKS 73 Z Process
#dd9e00 – RVB 221 158 0 – CMJN 0% 35% 100% 15% – T 43° S 100% L 86% – Jaune-orange
HKS 74 Z Process
#b37c00 – RVB 179 124 0 – CMJN 0% 40% 100% 35% – T 41° S 100% L 70% – Jaune-orange
HKS 75 Z Process
#a79203 – RVB 167 146 3 – CMJN 25% 25% 100% 25% – T 53° S 98% L 65% – Jaune
HKS 76 Z Process
#694100 – RVB 105 65 0 – CMJN 0% 50% 100% 70% – T 37° S 100% L 41% – Brun
HKS 77 Z Process
#874a00 – RVB 135 74 0 – CMJN 0% 60% 100% 55% – T 33° S 100% L 53% – Brun
HKS 78 Z Process
#ad560f – RVB 173 86 15 – CMJN 0% 65% 95% 35% – T 27° S 91% L 68% – Orange
HKS 81 Z Process
#da5f06 – RVB 218 95 6 – CMJN 0% 70% 100% 10% – T 25° S 97% L 85% – Orange
HKS 82 Z Process
#d25726 – RVB 210 87 38 – CMJN 10% 75% 90% 5% – T 17° S 82% L 83% – Rouge-orange
HKS 83 Z Process
#a92819 – RVB 169 40 25 – CMJN 25% 95% 100% 15% – T 6° S 85% L 66% – Rouge
HKS 84 Z Process
#8e2f22 – RVB 142 47 34 – CMJN 35% 90% 90% 25% – T 7° S 76% L 56% – Rouge
HKS 88 Z Process
#05171d – RVB 5 23 29 – CMJN 40% 0% 0% 100% – T 194° S 84% L 11% – Bleu
HKS 89 Z Process
#c4b6a5 – RVB 196 182 165 – CMJN 0% 10% 20% 30% – T 33° S 16% L 77% – Brun
HKS 90 Z Process
#2e221b – RVB 46 34 27 – CMJN 0% 30% 30% 95% – T 21° S 43% L 18% – Brun
HKS 91 Z Process
#c0ced1 – RVB 192 206 209 – CMJN 15% 0% 5% 20% – T 190° S 8% L 82% – Bleu
HKS 92 Z Process
#828e98 – RVB 130 142 152 – CMJN 20% 5% 0% 50% – T 209° S 14% L 60% – Bleu
HKS 93 Z Process
#4d5c68 – RVB 77 92 104 – CMJN 35% 10% 0% 70% – T 207° S 26% L 41% – Bleu
HKS 95 Z Process
#b5b8b4 – RVB 181 184 180 – CMJN 10% 5% 10% 30% – T 103° S 2% L 72% – Vert
HKS 96 Z Process
#969997 – RVB 150 153 151 – CMJN 5% 0% 5% 50% – T 129° S 2% L 60% – Vert
HKS 97 Z Process
#262b25 – RVB 38 43 37 – CMJN 15% 0% 20% 95% – T 108° S 13% L 17% – Vert

▲ aller début de liste

Nuanciers HKS

Les nuanciers HKS sont inclus dans Photoshop. Vous pouvez, soit accéder aux couleurs HKS par la Bibliothèque de couleurs dans le Sélecteur de couleurs, soit charger les nuanciers dans le panneau Nuancier.

Pour accéder aux couleurs HKS par le Sélecteur de couleurs,
cliquer sur la couleur de premier plan en bas du panneau des Outils
choisir une couleur puis cliquer sur Bibliothèques de couleurs
sélectionner une gamme de couleur HKS dans le menu déroulant du haut
choisir une couleur, puis cliquer sur Sélecteur pour revenir

Pour charger un nunacier HKS dans le panneau Nuancier,
afficher le panneau Fenêtre/Nuancier
cliquer sur l’icône du menu en haut à droite du panneau
choisir Importer les nuanciers…
aller à l’emplacement C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop …\Presets\Color Swatches
sélectionner un fichier .aco, par exemple HKS E.aco

 

Cette page et son contenu sont la propriété du site Photoshoplus. Toute reproduction, exploitation ou diffusion du présent document est interdite.