Couleurs HKS

Liste des couleurs HKS

656 couleurs

HKS E (Tons directs)

88 couleurs HKS E (Tons directs)

▼ aller fin de liste

HKS 1 E
#fad666 – RVB 250 214 102 – CMJN 3% 16% 69% 0% – T 45° S 59% L 98% – Jaune-orangeHKS 1 EHKS 1 EHKS 1 E
HKS 2 E
#eed82e – RVB 238 216 46 – CMJN 10% 9% 87% 0% – T 53° S 81% L 94% – JauneHKS 2 EHKS 2 EHKS 2 E
HKS 3 E
#f9d923 – RVB 249 217 35 – CMJN 5% 11% 89% 0% – T 51° S 86% L 98% – JauneHKS 3 EHKS 3 EHKS 3 E
HKS 4 E
#ffc527 – RVB 255 197 39 – CMJN 0% 25% 88% 0% – T 44° S 85% L 100% – Jaune-orangeHKS 4 EHKS 4 EHKS 4 E
HKS 5 E
#ffc037 – RVB 255 192 55 – CMJN 0% 29% 82% 0% – T 41° S 78% L 100% – Jaune-orangeHKS 5 EHKS 5 EHKS 5 E
HKS 6 E
#ffa43c – RVB 255 164 60 – CMJN 0% 45% 79% 0% – T 32° S 77% L 100% – OrangeHKS 6 EHKS 6 EHKS 6 E
HKS 7 E
#ff813c – RVB 255 129 60 – CMJN 0% 61% 76% 0% – T 21° S 77% L 100% – OrangeHKS 7 EHKS 7 EHKS 7 E
HKS 207 E
#ff893e – RVB 255 137 62 – CMJN 0% 57% 76% 0% – T 23° S 76% L 100% – OrangeHKS 207 EHKS 207 EHKS 207 E
HKS 8 E
#ff7441 – RVB 255 116 65 – CMJN 0% 65% 73% 0% – T 16° S 75% L 100% – Rouge-orangeHKS 8 EHKS 8 EHKS 8 E
HKS 10 E
#fd6b44 – RVB 253 107 68 – CMJN 0% 69% 71% 0% – T 13° S 73% L 99% – Rouge-orangeHKS 10 EHKS 10 EHKS 10 E
HKS 11 E
#ff9c7e – RVB 255 156 126 – CMJN 0% 50% 47% 0% – T 14° S 51% L 100% – Rouge-orangeHKS 11 EHKS 11 EHKS 11 E
HKS 12 E
#ef5e49 – RVB 239 94 73 – CMJN 0% 75% 69% 0% – T 8° S 69% L 94% – RougeHKS 12 EHKS 12 EHKS 12 E
HKS 13 E
#f55a4f – RVB 245 90 79 – CMJN 0% 76% 64% 0% – T 4° S 68% L 96% – RougeHKS 13 EHKS 13 EHKS 13 E
HKS 14 E
#e55149 – RVB 229 81 73 – CMJN 3% 80% 67% 1% – T 3° S 68% L 90% – RougeHKS 14 EHKS 14 EHKS 14 E
HKS 15 E
#e3495a – RVB 227 73 90 – CMJN 4% 83% 53% 1% – T 353° S 68% L 89% – RougeHKS 15 EHKS 15 EHKS 15 E
HKS 16 E
#bc5959 – RVB 188 89 89 – CMJN 20% 73% 56% 10% – T 0° S 53% L 74% – RougeHKS 16 EHKS 16 EHKS 16 E
HKS 17 E
#c45163 – RVB 196 81 99 – CMJN 18% 78% 45% 7% – T 350° S 59% L 77% – RoseHKS 17 EHKS 17 EHKS 17 E
HKS 18 E
#a64c5b – RVB 166 76 91 – CMJN 26% 76% 46% 19% – T 350° S 54% L 65% – RougeHKS 18 EHKS 18 EHKS 18 E
HKS 21 E
#fc8999 – RVB 252 137 153 – CMJN 0% 59% 23% 0% – T 351° S 46% L 99% – RoseHKS 21 EHKS 21 EHKS 21 E
HKS 22 E
#f65b4f – RVB 246 91 79 – CMJN 0% 76% 63% 0% – T 4° S 68% L 97% – RougeHKS 22 EHKS 22 EHKS 22 E
HKS 23 E
#e54e5b – RVB 229 78 91 – CMJN 2% 81% 54% 1% – T 355° S 66% L 90% – RougeHKS 23 EHKS 23 EHKS 23 E
HKS 24 E
#dd4e6e – RVB 221 78 110 – CMJN 8% 81% 38% 1% – T 347° S 65% L 87% – RoseHKS 24 EHKS 24 EHKS 24 E
HKS 25 E
#d5487a – RVB 213 72 122 – CMJN 11% 83% 25% 2% – T 339° S 66% L 84% – RoseHKS 25 EHKS 25 EHKS 25 E
HKS 26 E
#d24a85 – RVB 210 74 133 – CMJN 15% 82% 15% 1% – T 334° S 65% L 82% – RoseHKS 26 EHKS 26 EHKS 26 E
HKS 27 E
#dd3f8e – RVB 221 63 142 – CMJN 8% 86% 1% 0% – T 330° S 72% L 87% – RoseHKS 27 EHKS 27 EHKS 27 E
HKS 28 E
#c44b68 – RVB 196 75 104 – CMJN 18% 81% 39% 6% – T 346° S 62% L 77% – RoseHKS 28 EHKS 28 EHKS 28 E
HKS 29 E
#b03f9a – RVB 176 63 154 – CMJN 38% 84% 0% 0% – T 312° S 64% L 69% – Rouge-violetHKS 29 EHKS 29 EHKS 29 E
HKS 31 E
#cf448e – RVB 207 68 142 – CMJN 17% 84% 4% 0% – T 328° S 67% L 81% – RoseHKS 31 EHKS 31 EHKS 31 E
HKS 32 E
#db3f81 – RVB 219 63 129 – CMJN 9% 86% 16% 1% – T 335° S 71% L 86% – RoseHKS 32 EHKS 32 EHKS 32 E
HKS 33 E
#ad41a8 – RVB 173 65 168 – CMJN 45% 82% 0% 0% – T 303° S 62% L 68% – Rouge-violetHKS 33 EHKS 33 EHKS 33 E
HKS 34 E
#844aa3 – RVB 132 74 163 – CMJN 61% 79% 0% 0% – T 279° S 55% L 64% – Rouge-violetHKS 34 EHKS 34 EHKS 34 E
HKS 35 E
#5a5199 – RVB 90 81 153 – CMJN 77% 73% 4% 0% – T 247° S 47% L 60% – BleuHKS 35 EHKS 35 EHKS 35 E
HKS 36 E
#7753a9 – RVB 119 83 169 – CMJN 65% 74% 0% 0% – T 265° S 51% L 66% – VioletHKS 36 EHKS 36 EHKS 36 E
HKS 37 E
#6d508f – RVB 109 80 143 – CMJN 68% 75% 12% 1% – T 268° S 45% L 56% – VioletHKS 37 EHKS 37 EHKS 37 E
HKS 38 E
#545f77 – RVB 84 95 119 – CMJN 71% 56% 34% 21% – T 221° S 30% L 47% – BleuHKS 38 EHKS 38 EHKS 38 E
HKS 39 E
#247ecb – RVB 36 126 203 – CMJN 80% 44% 0% 0% – T 208° S 82% L 79% – BleuHKS 39 EHKS 39 EHKS 39 E
HKS 40 E
#008eb5 – RVB 0 142 181 – CMJN 81% 26% 19% 3% – T 193° S 100% L 71% – BleuHKS 40 EHKS 40 EHKS 40 E
HKS 41 E
#4c5d79 – RVB 76 93 121 – CMJN 75% 57% 33% 18% – T 217° S 37% L 47% – BleuHKS 41 EHKS 41 EHKS 41 E
HKS 42 E
#4a6aad – RVB 74 106 173 – CMJN 78% 57% 3% 0% – T 221° S 57% L 68% – BleuHKS 42 EHKS 42 EHKS 42 E
HKS 43 E
#435fbc – RVB 67 95 188 – CMJN 81% 64% 0% 0% – T 226° S 64% L 74% – BleuHKS 43 EHKS 43 EHKS 43 E
HKS 243 E
#286bbb – RVB 40 107 187 – CMJN 84% 55% 0% 0% – T 213° S 79% L 73% – BleuHKS 243 EHKS 243 EHKS 243 E
HKS 44 E
#157abc – RVB 21 122 188 – CMJN 83% 43% 2% 0% – T 204° S 89% L 74% – BleuHKS 44 EHKS 44 EHKS 44 E
HKS 45 E
#5861a2 – RVB 88 97 162 – CMJN 75% 64% 6% 0% – T 232° S 46% L 64% – BleuHKS 45 EHKS 45 EHKS 45 E
HKS 46 E
#208cb6 – RVB 32 140 182 – CMJN 78% 30% 16% 2% – T 197° S 82% L 72% – BleuHKS 46 EHKS 46 EHKS 46 E
HKS 47 E
#008fcd – RVB 0 143 205 – CMJN 88% 24% 4% 0% – T 198° S 100% L 80% – BleuHKS 47 EHKS 47 EHKS 47 E
HKS 48 E
#0093bc – RVB 0 147 188 – CMJN 89% 18% 18% 2% – T 193° S 100% L 74% – BleuHKS 48 EHKS 48 EHKS 48 E
HKS 49 E
#0094c5 – RVB 0 148 197 – CMJN 85% 20% 12% 1% – T 195° S 100% L 77% – BleuHKS 49 EHKS 49 EHKS 49 E
HKS 50 E
#04b4d6 – RVB 4 180 214 – CMJN 72% 3% 13% 0% – T 190° S 98% L 84% – BleuHKS 50 EHKS 50 EHKS 50 E
HKS 51 E
#009ca8 – RVB 0 156 168 – CMJN 84% 12% 35% 1% – T 184° S 100% L 66% – Bleu-vertHKS 51 EHKS 51 EHKS 51 E
HKS 52 E
#00988d – RVB 0 152 141 – CMJN 84% 13% 51% 1% – T 175° S 100% L 60% – Bleu-vertHKS 52 EHKS 52 EHKS 52 E
HKS 53 E
#00b59d – RVB 0 181 157 – CMJN 80% 0% 49% 0% – T 172° S 100% L 71% – Bleu-vertHKS 53 EHKS 53 EHKS 53 E
HKS 54 E
#009c75 – RVB 0 156 117 – CMJN 83% 10% 66% 1% – T 165° S 100% L 61% – VertHKS 54 EHKS 54 EHKS 54 E
HKS 55 E
#00927a – RVB 0 146 122 – CMJN 82% 18% 60% 3% – T 170° S 100% L 57% – VertHKS 55 EHKS 55 EHKS 55 E
HKS 56 E
#388375 – RVB 56 131 117 – CMJN 77% 27% 55% 12% – T 169° S 57% L 51% – VertHKS 56 EHKS 56 EHKS 56 E
HKS 57 E
#279e6c – RVB 39 158 108 – CMJN 78% 11% 71% 1% – T 154° S 76% L 62% – VertHKS 57 EHKS 57 EHKS 57 E
HKS 58 E
#5b8463 – RVB 91 132 99 – CMJN 67% 30% 65% 14% – T 132° S 31% L 52% – VertHKS 58 EHKS 58 EHKS 58 E
HKS 59 E
#00969c – RVB 0 150 156 – CMJN 87% 14% 41% 1% – T 182° S 100% L 61% – Bleu-vertHKS 59 EHKS 59 EHKS 59 E
HKS 60 E
#57a854 – RVB 87 168 84 – CMJN 69% 7% 82% 0% – T 118° S 50% L 66% – VertHKS 60 EHKS 60 EHKS 60 E
HKS 61 E
#5c7a5c – RVB 92 122 92 – CMJN 65% 34% 66% 20% – T 119° S 25% L 48% – VertHKS 61 EHKS 61 EHKS 61 E
HKS 62 E
#878751 – RVB 135 135 81 – CMJN 47% 33% 73% 18% – T 59° S 40% L 53% – JauneHKS 62 EHKS 62 EHKS 62 E
HKS 63 E
#6a925c – RVB 106 146 92 – CMJN 63% 25% 73% 8% – T 104° S 37% L 57% – VertHKS 63 EHKS 63 EHKS 63 E
HKS 64 E
#44ac57 – RVB 68 172 87 – CMJN 72% 2% 82% 0% – T 131° S 60% L 67% – VertHKS 64 EHKS 64 EHKS 64 E
HKS 65 E
#56b650 – RVB 86 182 80 – CMJN 67% 0% 84% 0% – T 117° S 56% L 71% – VertHKS 65 EHKS 65 EHKS 65 E
HKS 66 E
#83c748 – RVB 131 199 72 – CMJN 55% 0% 84% 0% – T 92° S 64% L 78% – VertHKS 66 EHKS 66 EHKS 66 E
HKS 67 E
#86c747 – RVB 134 199 71 – CMJN 54% 0% 85% 0% – T 90° S 64% L 78% – Vert-jauneHKS 67 EHKS 67 EHKS 67 E
HKS 68 E
#d3bb3e – RVB 211 187 62 – CMJN 20% 20% 84% 3% – T 50° S 70% L 83% – JauneHKS 68 EHKS 68 EHKS 68 E
HKS 69 E
#dbd240 – RVB 219 210 64 – CMJN 20% 8% 84% 0% – T 57° S 71% L 86% – JauneHKS 69 EHKS 69 EHKS 69 E
HKS 71 E
#dda14f – RVB 221 161 79 – CMJN 12% 40% 75% 2% – T 35° S 64% L 87% – OrangeHKS 71 EHKS 71 EHKS 71 E
HKS 72 E
#db974a – RVB 219 151 74 – CMJN 13% 45% 77% 3% – T 32° S 66% L 86% – OrangeHKS 72 EHKS 72 EHKS 72 E
HKS 73 E
#c08e55 – RVB 192 142 85 – CMJN 21% 43% 70% 10% – T 32° S 56% L 75% – OrangeHKS 73 EHKS 73 EHKS 73 E
HKS 74 E
#9f774a – RVB 159 119 74 – CMJN 30% 47% 71% 24% – T 32° S 53% L 62% – BrunHKS 74 EHKS 74 EHKS 74 E
HKS 75 E
#947c4b – RVB 148 124 75 – CMJN 35% 41% 71% 25% – T 40° S 49% L 58% – BrunHKS 75 EHKS 75 EHKS 75 E
HKS 76 E
#7c6654 – RVB 124 102 84 – CMJN 40% 47% 56% 37% – T 27° S 33% L 49% – BrunHKS 76 EHKS 76 EHKS 76 E
HKS 77 E
#886a5a – RVB 136 106 90 – CMJN 35% 49% 53% 33% – T 20° S 34% L 54% – BrunHKS 77 EHKS 77 EHKS 77 E
HKS 78 E
#996552 – RVB 153 101 82 – CMJN 29% 58% 60% 26% – T 16° S 47% L 60% – BrunHKS 78 EHKS 78 EHKS 78 E
HKS 81 E
#d57248 – RVB 213 114 72 – CMJN 13% 64% 74% 3% – T 18° S 66% L 83% – Rouge-orangeHKS 81 EHKS 81 EHKS 81 E
HKS 82 E
#b9694c – RVB 185 105 76 – CMJN 22% 64% 69% 11% – T 16° S 59% L 73% – BrunHKS 82 EHKS 82 EHKS 82 E
HKS 83 E
#9f6358 – RVB 159 99 88 – CMJN 28% 61% 55% 23% – T 9° S 45% L 62% – BrunHKS 83 EHKS 83 EHKS 83 E
HKS 84 E
#835c55 – RVB 131 92 85 – CMJN 35% 57% 51% 37% – T 9° S 36% L 52% – BrunHKS 84 EHKS 84 EHKS 84 E
HKS 88 E
#544e4b – RVB 84 78 75 – CMJN 57% 52% 52% 49% – T 22° S 11% L 33% – BrunHKS 88 EHKS 88 EHKS 88 E
HKS 89 E
#b1a695 – RVB 177 166 149 – CMJN 31% 29% 38% 9% – T 36° S 15% L 69% – BrunHKS 89 EHKS 89 EHKS 89 E
HKS 90 E
#635a52 – RVB 99 90 82 – CMJN 51% 49% 52% 43% – T 27° S 18% L 39% – BrunHKS 90 EHKS 90 EHKS 90 E
HKS 91 E
#9da6a2 – RVB 157 166 162 – CMJN 41% 26% 33% 7% – T 153° S 6% L 65% – VertHKS 91 EHKS 91 EHKS 91 E
HKS 92 E
#757776 – RVB 117 119 118 – CMJN 53% 41% 42% 24% – T 165° S 2% L 47% – GrisHKS 92 EHKS 92 EHKS 92 E
HKS 93 E
#575c62 – RVB 87 92 98 – CMJN 63% 50% 44% 35% – T 213° S 11% L 38% – BleuHKS 93 EHKS 93 EHKS 93 E
HKS 95 E
#98978e – RVB 152 151 142 – CMJN 41% 31% 38% 13% – T 55° S 7% L 60% – BrunHKS 95 EHKS 95 EHKS 95 E
HKS 96 E
#807d77 – RVB 128 125 119 – CMJN 48% 38% 44% 23% – T 44° S 7% L 50% – BrunHKS 96 EHKS 96 EHKS 96 E
HKS 97 E
#535451 – RVB 83 84 81 – CMJN 60% 49% 52% 44% – T 76° S 4% L 33% – GrisHKS 97 EHKS 97 EHKS 97 E

▲ aller début de liste

HKS K (Tons directs)

88 couleurs HKS K (Tons directs)

▼ aller fin de liste

HKS 1 K
#ffe263 – RVB 255 226 99 – CMJN 0% 10% 72% 0% – T 49° S 61% L 100% – Jaune-orangeHKS 1 KHKS 1 KHKS 1 K
HKS 2 K
#ffe300 – RVB 255 227 0 – CMJN 0% 7% 97% 0% – T 53° S 100% L 100% – JauneHKS 2 KHKS 2 KHKS 2 K
HKS 3 K
#ffdb00 – RVB 255 219 0 – CMJN 0% 13% 97% 0% – T 52° S 100% L 100% – JauneHKS 3 KHKS 3 KHKS 3 K
HKS 4 K
#ffc900 – RVB 255 201 0 – CMJN 0% 24% 96% 0% – T 47° S 100% L 100% – Jaune-orangeHKS 4 KHKS 4 KHKS 4 K
HKS 5 K
#ffb800 – RVB 255 184 0 – CMJN 0% 34% 95% 0% – T 43° S 100% L 100% – Jaune-orangeHKS 5 KHKS 5 KHKS 5 K
HKS 6 K
#ff8f00 – RVB 255 143 0 – CMJN 0% 55% 93% 0% – T 34° S 100% L 100% – OrangeHKS 6 KHKS 6 KHKS 6 K
HKS 7 K
#ff7100 – RVB 255 113 0 – CMJN 0% 67% 89% 0% – T 27° S 100% L 100% – OrangeHKS 7 KHKS 7 KHKS 7 K
HKS 8 K
#ff6400 – RVB 255 100 0 – CMJN 0% 72% 88% 0% – T 24° S 100% L 100% – OrangeHKS 8 KHKS 8 KHKS 8 K
HKS 10 K
#ff4c02 – RVB 255 76 2 – CMJN 0% 80% 85% 0% – T 18° S 99% L 100% – Rouge-orangeHKS 10 KHKS 10 KHKS 10 K
HKS 11 K
#ff9b75 – RVB 255 155 117 – CMJN 0% 52% 50% 0% – T 17° S 54% L 100% – Rouge-orangeHKS 11 KHKS 11 KHKS 11 K
HKS 12 K
#f33b1d – RVB 243 59 29 – CMJN 0% 85% 81% 0% – T 8° S 88% L 95% – RougeHKS 12 KHKS 12 KHKS 12 K
HKS 13 K
#f73429 – RVB 247 52 41 – CMJN 0% 87% 74% 0% – T 3° S 83% L 97% – RougeHKS 13 KHKS 13 KHKS 13 K
HKS 14 K
#e2382a – RVB 226 56 42 – CMJN 0% 86% 80% 0% – T 5° S 81% L 89% – RougeHKS 14 KHKS 14 KHKS 14 K
HKS 15 K
#cc1f2f – RVB 204 31 47 – CMJN 0% 95% 80% 0% – T 354° S 85% L 80% – RougeHKS 15 KHKS 15 KHKS 15 K
HKS 16 K
#a52f33 – RVB 165 47 51 – CMJN 18% 93% 80% 7% – T 358° S 72% L 65% – RougeHKS 16 KHKS 16 KHKS 16 K
HKS 17 K
#a71f3c – RVB 167 31 60 – CMJN 16% 99% 70% 6% – T 347° S 81% L 65% – RougeHKS 17 KHKS 17 KHKS 17 K
HKS 18 K
#782235 – RVB 120 34 53 – CMJN 29% 97% 65% 33% – T 347° S 72% L 47% – RougeHKS 18 KHKS 18 KHKS 18 K
HKS 21 K
#ff8997 – RVB 255 137 151 – CMJN 0% 61% 22% 0% – T 353° S 46% L 100% – RoseHKS 21 KHKS 21 KHKS 21 K
HKS 22 K
#fe443a – RVB 254 68 58 – CMJN 0% 83% 67% 0% – T 3° S 77% L 99% – RougeHKS 22 KHKS 22 KHKS 22 K
HKS 23 K
#e81e41 – RVB 232 30 65 – CMJN 0% 92% 62% 0% – T 350° S 87% L 91% – RougeHKS 23 KHKS 23 KHKS 23 K
HKS 24 K
#ca2f56 – RVB 202 47 86 – CMJN 0% 92% 49% 0% – T 345° S 77% L 79% – RougeHKS 24 KHKS 24 KHKS 24 K
HKS 25 K
#d3225d – RVB 211 34 93 – CMJN 0% 93% 40% 0% – T 340° S 84% L 83% – RougeHKS 25 KHKS 25 KHKS 25 K
HKS 26 K
#c0106f – RVB 192 16 111 – CMJN 4% 98% 17% 0% – T 328° S 92% L 75% – RoseHKS 26 KHKS 26 KHKS 26 K
HKS 27 K
#e70097 – RVB 231 0 151 – CMJN 0% 89% 0% 0% – T 321° S 100% L 91% – RoseHKS 27 KHKS 27 KHKS 27 K
HKS 28 K
#b22052 – RVB 178 32 82 – CMJN 12% 98% 49% 3% – T 339° S 82% L 70% – Rouge-violetHKS 28 KHKS 28 KHKS 28 K
HKS 29 K
#9b348e – RVB 155 52 142 – CMJN 35% 89% 0% 0% – T 308° S 66% L 61% – Rouge-violetHKS 29 KHKS 29 KHKS 29 K
HKS 31 K
#ca0f86 – RVB 202 15 134 – CMJN 1% 94% 0% 0% – T 322° S 93% L 79% – RoseHKS 31 KHKS 31 KHKS 31 K
HKS 32 K
#c60769 – RVB 198 7 105 – CMJN 0% 98% 24% 0% – T 329° S 96% L 78% – RoseHKS 32 KHKS 32 KHKS 32 K
HKS 33 K
#b028b6 – RVB 176 40 182 – CMJN 42% 84% 0% 0% – T 297° S 78% L 71% – Rouge-violetHKS 33 KHKS 33 KHKS 33 K
HKS 34 K
#6e3b90 – RVB 110 59 144 – CMJN 64% 87% 0% 0% – T 276° S 59% L 56% – VioletHKS 34 KHKS 34 KHKS 34 K
HKS 35 K
#4f478e – RVB 79 71 142 – CMJN 82% 80% 4% 1% – T 247° S 50% L 56% – BleuHKS 35 KHKS 35 KHKS 35 K
HKS 36 K
#633e96 – RVB 99 62 150 – CMJN 71% 85% 0% 0% – T 265° S 59% L 59% – VioletHKS 36 KHKS 36 KHKS 36 K
HKS 37 K
#543478 – RVB 84 52 120 – CMJN 78% 93% 14% 4% – T 268° S 57% L 47% – VioletHKS 37 KHKS 37 KHKS 37 K
HKS 38 K
#233c4c – RVB 35 60 76 – CMJN 98% 64% 47% 47% – T 203° S 54% L 30% – BleuHKS 38 KHKS 38 KHKS 38 K
HKS 39 K
#117acb – RVB 17 122 203 – CMJN 94% 40% 0% 0% – T 206° S 92% L 80% – BleuHKS 39 KHKS 39 KHKS 39 K
HKS 40 K
#009ab7 – RVB 0 154 183 – CMJN 96% 4% 26% 0% – T 190° S 100% L 72% – BleuHKS 40 KHKS 40 KHKS 40 K
HKS 41 K
#284156 – RVB 40 65 86 – CMJN 96% 65% 42% 38% – T 207° S 53% L 34% – BleuHKS 41 KHKS 41 KHKS 41 K
HKS 42 K
#2f53a7 – RVB 47 83 167 – CMJN 95% 68% 0% 0% – T 222° S 72% L 65% – BleuHKS 42 KHKS 42 KHKS 42 K
HKS 43 K
#2c57d2 – RVB 44 87 210 – CMJN 90% 65% 0% 0% – T 224° S 79% L 82% – BleuHKS 43 KHKS 43 KHKS 43 K
HKS 44 K
#0078b8 – RVB 0 120 184 – CMJN 99% 37% 5% 1% – T 201° S 100% L 72% – BleuHKS 44 KHKS 44 KHKS 44 K
HKS 45 K
#5566a4 – RVB 85 102 164 – CMJN 78% 59% 5% 0% – T 227° S 48% L 64% – BleuHKS 45 KHKS 45 KHKS 45 K
HKS 46 K
#2796b6 – RVB 39 150 182 – CMJN 93% 11% 23% 1% – T 193° S 79% L 71% – BleuHKS 46 KHKS 46 KHKS 46 K
HKS 47 K
#00acd3 – RVB 0 172 211 – CMJN 92% 0% 16% 0% – T 191° S 100% L 83% – BleuHKS 47 KHKS 47 KHKS 47 K
HKS 48 K
#00afc4 – RVB 0 175 196 – CMJN 92% 0% 27% 0% – T 186° S 100% L 77% – Bleu-vertHKS 48 KHKS 48 KHKS 48 K
HKS 49 K
#0095b1 – RVB 0 149 177 – CMJN 97% 9% 27% 1% – T 189° S 100% L 69% – BleuHKS 49 KHKS 49 KHKS 49 K
HKS 50 K
#00d2e2 – RVB 0 210 226 – CMJN 86% 0% 22% 0% – T 184° S 100% L 89% – Bleu-vertHKS 50 KHKS 50 KHKS 50 K
HKS 51 K
#00aaa0 – RVB 0 170 160 – CMJN 95% 0% 47% 0% – T 176° S 100% L 67% – Bleu-vertHKS 51 KHKS 51 KHKS 51 K
HKS 52 K
#00a8a3 – RVB 0 168 163 – CMJN 95% 0% 44% 0% – T 178° S 100% L 66% – Bleu-vertHKS 52 KHKS 52 KHKS 52 K
HKS 53 K
#00ce9d – RVB 0 206 157 – CMJN 91% 0% 57% 0% – T 166° S 100% L 81% – VertHKS 53 KHKS 53 KHKS 53 K
HKS 54 K
#009864 – RVB 0 152 100 – CMJN 100% 0% 78% 0% – T 159° S 100% L 60% – VertHKS 54 KHKS 54 KHKS 54 K
HKS 55 K
#007755 – RVB 0 119 85 – CMJN 100% 22% 79% 11% – T 163° S 100% L 47% – VertHKS 55 KHKS 55 KHKS 55 K
HKS 56 K
#006651 – RVB 0 102 81 – CMJN 100% 29% 74% 24% – T 168° S 100% L 40% – VertHKS 56 KHKS 56 KHKS 56 K
HKS 57 K
#008a4e – RVB 0 138 78 – CMJN 100% 9% 92% 2% – T 154° S 100% L 54% – VertHKS 57 KHKS 57 KHKS 57 K
HKS 58 K
#396a37 – RVB 57 106 55 – CMJN 92% 31% 100% 22% – T 118° S 48% L 42% – VertHKS 58 KHKS 58 KHKS 58 K
HKS 59 K
#008a7d – RVB 0 138 125 – CMJN 100% 12% 58% 2% – T 174° S 100% L 54% – Bleu-vertHKS 59 KHKS 59 KHKS 59 K
HKS 60 K
#3a9c00 – RVB 58 156 0 – CMJN 93% 0% 100% 0% – T 98° S 100% L 61% – VertHKS 60 KHKS 60 KHKS 60 K
HKS 61 K
#2a5349 – RVB 42 83 73 – CMJN 93% 38% 67% 42% – T 165° S 49% L 33% – VertHKS 61 KHKS 61 KHKS 61 K
HKS 62 K
#696a19 – RVB 105 106 25 – CMJN 57% 39% 100% 30% – T 61° S 76% L 42% – JauneHKS 62 KHKS 62 KHKS 62 K
HKS 63 K
#467a40 – RVB 70 122 64 – CMJN 87% 26% 97% 12% – T 114° S 48% L 48% – VertHKS 63 KHKS 63 KHKS 63 K
HKS 64 K
#00a513 – RVB 0 165 19 – CMJN 100% 0% 100% 0% – T 127° S 100% L 65% – VertHKS 64 KHKS 64 KHKS 64 K
HKS 65 K
#46bb00 – RVB 70 187 0 – CMJN 87% 0% 100% 0% – T 98° S 100% L 73% – VertHKS 65 KHKS 65 KHKS 65 K
HKS 66 K
#7fc600 – RVB 127 198 0 – CMJN 67% 0% 100% 0% – T 82° S 100% L 78% – Vert-jauneHKS 66 KHKS 66 KHKS 66 K
HKS 67 K
#5cbd00 – RVB 92 189 0 – CMJN 67% 0% 100% 0% – T 91° S 100% L 74% – VertHKS 67 KHKS 67 KHKS 67 K
HKS 68 K
#fcc700 – RVB 252 199 0 – CMJN 0% 25% 96% 0% – T 47° S 100% L 99% – Jaune-orangeHKS 68 KHKS 68 KHKS 68 K
HKS 69 K
#eae000 – RVB 234 224 0 – CMJN 12% 2% 100% 0% – T 57° S 100% L 92% – JauneHKS 69 KHKS 69 KHKS 69 K
HKS 71 K
#f0a930 – RVB 240 169 48 – CMJN 0% 40% 88% 0% – T 38° S 80% L 94% – Jaune-orangeHKS 71 KHKS 71 KHKS 71 K
HKS 72 K
#e29200 – RVB 226 146 0 – CMJN 0% 49% 100% 0% – T 39° S 100% L 89% – Jaune-orangeHKS 72 KHKS 72 KHKS 72 K
HKS 73 K
#ba832c – RVB 186 131 44 – CMJN 17% 51% 96% 6% – T 37° S 76% L 73% – BrunHKS 73 KHKS 73 KHKS 73 K
HKS 74 K
#926a24 – RVB 146 106 36 – CMJN 28% 54% 99% 23% – T 38° S 75% L 57% – BrunHKS 74 KHKS 74 KHKS 74 K
HKS 75 K
#856d2a – RVB 133 109 42 – CMJN 34% 46% 96% 30% – T 44° S 68% L 52% – BrunHKS 75 KHKS 75 KHKS 75 K
HKS 76 K
#58462b – RVB 88 70 43 – CMJN 43% 57% 81% 56% – T 36° S 51% L 35% – BrunHKS 76 KHKS 76 KHKS 76 K
HKS 77 K
#644327 – RVB 100 67 39 – CMJN 36% 67% 86% 49% – T 28° S 61% L 39% – BrunHKS 77 KHKS 77 KHKS 77 K
HKS 78 K
#7a4228 – RVB 122 66 40 – CMJN 30% 77% 89% 34% – T 19° S 67% L 48% – BrunHKS 78 KHKS 78 KHKS 78 K
HKS 81 K
#cb5e24 – RVB 203 94 36 – CMJN 3% 73% 96% 0% – T 21° S 82% L 80% – OrangeHKS 81 KHKS 81 KHKS 81 K
HKS 82 K
#a5451f – RVB 203 94 36 – CMJN 3% 73% 96% 0% – T 21° S 82% L 80% – BrunHKS 82 KHKS 82 KHKS 82 K
HKS 83 K
#7e4531 – RVB 126 69 49 – CMJN 30% 76% 81% 31% – T 16° S 61% L 49% – BrunHKS 83 KHKS 83 KHKS 83 K
HKS 84 K
#663c2e – RVB 102 60 46 – CMJN 35% 75% 76% 47% – T 15° S 55% L 40% – BrunHKS 84 KHKS 84 KHKS 84 K
HKS 88 K
#23221b – RVB 35 34 27 – CMJN 71% 64% 71% 83% – T 52° S 23% L 14% – BrunHKS 88 KHKS 88 KHKS 88 K
HKS 89 K
#b7ad8d – RVB 183 173 141 – CMJN 27% 26% 46% 7% – T 46° S 23% L 72% – BrunHKS 89 KHKS 89 KHKS 89 K
HKS 90 K
#3e352c – RVB 62 53 44 – CMJN 55% 60% 66% 70% – T 30° S 29% L 24% – BrunHKS 90 KHKS 90 KHKS 90 K
HKS 91 K
#adb9a6 – RVB 173 185 166 – CMJN 39% 17% 37% 2% – T 98° S 10% L 73% – VertHKS 91 KHKS 91 KHKS 91 K
HKS 92 K
#7a8077 – RVB 122 128 119 – CMJN 53% 36% 47% 20% – T 100° S 7% L 50% – VertHKS 92 KHKS 92 KHKS 92 K
HKS 93 K
#505a59 – RVB 80 90 89 – CMJN 67% 46% 50% 40% – T 174° S 11% L 35% – Bleu-vertHKS 93 KHKS 93 KHKS 93 K
HKS 95 K
#a0a397 – RVB 160 163 151 – CMJN 39% 27% 38% 8% – T 75° S 7% L 64% – Vert-jauneHKS 95 KHKS 95 KHKS 95 K
HKS 96 K
#838678 – RVB 131 134 120 – CMJN 49% 34% 48% 18% – T 73° S 10% L 53% – Vert-jauneHKS 96 KHKS 96 KHKS 96 K
HKS 97 K
#3a4136 – RVB 58 65 54 – CMJN 72% 51% 69% 60% – T 98° S 17% L 25% – VertHKS 97 KHKS 97 KHKS 97 K
HKS 98 K
#856945 – RVB 133 105 69 – CMJN 41% 52% 77% 21% – T 34° S 49% L 52% – BrunHKS 98 KHKS 98 KHKS 98 K
HKS 99 K
#989898 – RVB 152 152 152 – CMJN 43% 35% 36% 1% – T 0° S 0% L 60% – GrisHKS 99 KHKS 99 KHKS 99 K

▲ aller début de liste

HKS N (Tons directs)

86 couleurs HKS N (Tons directs)

▼ aller fin de liste

HKS 1 N
#ffdc68 – RVB 255 220 104 – CMJN 1% 13% 68% 0% – T 46° S 59% L 100% – Jaune-orangeHKS 1 NHKS 1 NHKS 1 N
HKS 2 N
#f9dc13 – RVB 249 220 19 – CMJN 5% 9% 91% 0% – T 52° S 92% L 98% – JauneHKS 2 NHKS 2 NHKS 2 N
HKS 3 N
#ffd800 – RVB 255 216 0 – CMJN 0% 13% 98% 0% – T 51° S 100% L 100% – JauneHKS 3 NHKS 3 NHKS 3 N
HKS 4 N
#ffc900 – RVB 255 201 0 – CMJN 0% 23% 93% 0% – T 47° S 100% L 100% – Jaune-orangeHKS 4 NHKS 4 NHKS 4 N
HKS 5 N
#ffbc07 – RVB 255 188 7 – CMJN 0% 31% 90% 0% – T 44° S 97% L 100% – Jaune-orangeHKS 5 NHKS 5 NHKS 5 N
HKS 6 N
#ff9e1c – RVB 255 158 28 – CMJN 0% 48% 86% 0% – T 34° S 89% L 100% – OrangeHKS 6 NHKS 6 NHKS 6 N
HKS 7 N
#ff7d21 – RVB 255 125 33 – CMJN 0% 62% 85% 0% – T 25° S 87% L 100% – OrangeHKS 7 NHKS 7 NHKS 7 N
HKS 8 N
#ff6b2b – RVB 255 107 43 – CMJN 0% 69% 82% 0% – T 18° S 83% L 100% – Rouge-orangeHKS 8 NHKS 8 NHKS 8 N
HKS 10 N
#f6502f – RVB 246 80 47 – CMJN 0% 79% 81% 0% – T 10° S 81% L 96% – Rouge-orangeHKS 10 NHKS 10 NHKS 10 N
HKS 11 N
#ff9879 – RVB 255 152 121 – CMJN 0% 52% 49% 0% – T 14° S 53% L 100% – Rouge-orangeHKS 11 NHKS 11 NHKS 11 N
HKS 12 N
#ec4e3b – RVB 236 78 59 – CMJN 0% 81% 75% 0% – T 6° S 75% L 93% – RougeHKS 12 NHKS 12 NHKS 12 N
HKS 13 N
#ed3a40 – RVB 237 58 64 – CMJN 0% 87% 69% 0% – T 358° S 76% L 93% – RougeHKS 13 NHKS 13 NHKS 13 N
HKS 14 N
#e13f41 – RVB 225 63 65 – CMJN 4% 86% 71% 0% – T 359° S 72% L 88% – RougeHKS 14 NHKS 14 NHKS 14 N
HKS 15 N
#d53049 – RVB 213 48 73 – CMJN 10% 91% 62% 2% – T 351° S 77% L 83% – RougeHKS 15 NHKS 15 NHKS 15 N
HKS 16 N
#ad3a45 – RVB 173 58 69 – CMJN 23% 86% 62% 16% – T 355° S 66% L 68% – RougeHKS 16 NHKS 16 NHKS 16 N
HKS 17 N
#a93b50 – RVB 169 59 80 – CMJN 24% 85% 50% 17% – T 348° S 65% L 66% – RougeHKS 17 NHKS 17 NHKS 17 N
HKS 18 N
#954152 – RVB 149 65 82 – CMJN 29% 79% 46% 27% – T 348° S 56% L 58% – RougeHKS 18 NHKS 18 NHKS 18 N
HKS 21 N
#f77486 – RVB 247 116 134 – CMJN 0% 67% 31% 0% – T 352° S 53% L 97% – RoseHKS 21 NHKS 21 NHKS 21 N
HKS 22 N
#ec4446 – RVB 236 68 70 – CMJN 0% 84% 67% 0% – T 359° S 71% L 93% – RougeHKS 22 NHKS 22 NHKS 22 N
HKS 23 N
#d82740 – RVB 216 39 64 – CMJN 8% 95% 68% 1% – T 351° S 82% L 85% – RougeHKS 23 NHKS 23 NHKS 23 N
HKS 24 N
#d83866 – RVB 216 56 102 – CMJN 9% 89% 38% 1% – T 343° S 74% L 85% – RoseHKS 24 NHKS 24 NHKS 24 N
HKS 25 N
#cf2d5b – RVB 207 45 91 – CMJN 13% 92% 44% 3% – T 343° S 78% L 81% – RoseHKS 25 NHKS 25 NHKS 25 N
HKS 26 N
#bf2f6c – RVB 191 47 108 – CMJN 20% 91% 26% 6% – T 335° S 75% L 75% – RoseHKS 26 NHKS 26 NHKS 26 N
HKS 27 N
#d42975 – RVB 212 41 117 – CMJN 11% 93% 18% 1% – T 333° S 81% L 83% – RoseHKS 27 NHKS 27 NHKS 27 N
HKS 28 N
#b33859 – RVB 179 56 89 – CMJN 22% 87% 43% 13% – T 344° S 69% L 70% – RougeHKS 28 NHKS 28 NHKS 28 N
HKS 29 N
#a32b93 – RVB 163 43 147 – CMJN 46% 91% 0% 0% – T 308° S 73% L 64% – Rouge-violetHKS 29 NHKS 29 NHKS 29 N
HKS 31 N
#c2387c – RVB 194 56 124 – CMJN 23% 88% 16% 2% – T 330° S 71% L 76% – RoseHKS 31 NHKS 31 NHKS 31 N
HKS 32 N
#c83375 – RVB 200 51 117 – CMJN 17% 91% 20% 3% – T 333° S 75% L 79% – RoseHKS 32 NHKS 32 NHKS 32 N
HKS 33 N
#a13397 – RVB 161 51 151 – CMJN 48% 88% 0% 0% – T 306° S 68% L 63% – Rouge-violetHKS 33 NHKS 33 NHKS 33 N
HKS 34 N
#774291 – RVB 119 66 145 – CMJN 65% 83% 1% 0% – T 280° S 55% L 57% – Rouge-violetHKS 34 NHKS 34 NHKS 34 N
HKS 35 N
#524993 – RVB 82 73 147 – CMJN 80% 78% 6% 1% – T 248° S 50% L 58% – BleuHKS 35 NHKS 35 NHKS 35 N
HKS 36 N
#6a468d – RVB 106 70 141 – CMJN 70% 80% 8% 1% – T 271° S 50% L 55% – VioletHKS 36 NHKS 36 NHKS 36 N
HKS 37 N
#644385 – RVB 100 67 133 – CMJN 73% 82% 14% 2% – T 270° S 50% L 52% – VioletHKS 37 NHKS 37 NHKS 37 N
HKS 38 N
#41546a – RVB 65 84 106 – CMJN 77% 58% 38% 28% – T 212° S 38% L 42% – BleuHKS 38 NHKS 38 NHKS 38 N
HKS 39 N
#0f69b5 – RVB 15 105 181 – CMJN 88% 55% 0% 0% – T 208° S 92% L 71% – BleuHKS 39 NHKS 39 NHKS 39 N
HKS 40 N
#0080ae – RVB 0 128 174 – CMJN 89% 32% 18% 3% – T 196° S 100% L 68% – BleuHKS 40 NHKS 40 NHKS 40 N
HKS 41 N
#364e6d – RVB 54 78 109 – CMJN 84% 64% 35% 23% – T 214° S 50% L 43% – BleuHKS 41 NHKS 41 NHKS 41 N
HKS 42 N
#2655ac – RVB 38 85 172 – CMJN 90% 67% 0% 0% – T 219° S 78% L 67% – BleuHKS 42 NHKS 42 NHKS 42 N
HKS 43 N
#0d59ab – RVB 13 89 171 – CMJN 93% 64% 0% 0% – T 211° S 92% L 67% – BleuHKS 43 NHKS 43 NHKS 43 N
HKS 44 N
#006ab3 – RVB 0 106 179 – CMJN 93% 52% 1% 0% – T 204° S 100% L 70% – BleuHKS 44 NHKS 44 NHKS 44 N
HKS 45 N
#475696 – RVB 71 86 150 – CMJN 82% 69% 11% 1% – T 229° S 53% L 59% – BleuHKS 45 NHKS 45 NHKS 45 N
HKS 46 N
#0084b2 – RVB 0 132 178 – CMJN 84% 33% 16% 3% – T 196° S 100% L 70% – BleuHKS 46 NHKS 46 NHKS 46 N
HKS 47 N
#007cbf – RVB 0 124 191 – CMJN 95% 37% 4% 0% – T 201° S 100% L 75% – BleuHKS 47 NHKS 47 NHKS 47 N
HKS 48 N
#0081b1 – RVB 0 129 177 – CMJN 94% 29% 17% 3% – T 196° S 100% L 69% – BleuHKS 48 NHKS 48 NHKS 48 N
HKS 49 N
#007dac – RVB 0 125 172 – CMJN 95% 32% 17% 3% – T 197° S 100% L 68% – BleuHKS 49 NHKS 49 NHKS 49 N
HKS 50 N
#00b4d6 – RVB 0 180 214 – CMJN 73% 2% 14% 0% – T 190° S 100% L 84% – BleuHKS 50 NHKS 50 NHKS 50 N
HKS 51 N
#00909b – RVB 0 144 155 – CMJN 90% 17% 39% 3% – T 184° S 100% L 61% – Bleu-vertHKS 51 NHKS 51 NHKS 51 N
HKS 52 N
#008c7f – RVB 0 140 127 – CMJN 88% 19% 55% 4% – T 174° S 100% L 55% – Bleu-vertHKS 52 NHKS 52 NHKS 52 N
HKS 53 N
#00a686 – RVB 0 166 134 – CMJN 89% 0% 59% 0% – T 168° S 100% L 65% – VertHKS 53 NHKS 53 NHKS 53 N
HKS 54 N
#009368 – RVB 0 147 104 – CMJN 89% 12% 72% 1% – T 162° S 100% L 58% – VertHKS 54 NHKS 54 NHKS 54 N
HKS 55 N
#007b63 – RVB 0 123 99 – CMJN 92% 25% 67% 12% – T 168° S 100% L 48% – VertHKS 55 NHKS 55 NHKS 55 N
HKS 56 N
#156459 – RVB 21 100 89 – CMJN 86% 35% 61% 30% – T 172° S 79% L 39% – Bleu-vertHKS 56 NHKS 56 NHKS 56 N
HKS 57 N
#008554 – RVB 0 133 84 – CMJN 87% 22% 80% 7% – T 158° S 100% L 52% – VertHKS 57 NHKS 57 NHKS 57 N
HKS 58 N
#47704f – RVB 71 112 79 – CMJN 73% 35% 73% 23% – T 131° S 37% L 44% – VertHKS 58 NHKS 58 NHKS 58 N
HKS 59 N
#008089 – RVB 0 128 137 – CMJN 97% 22% 44% 8% – T 184° S 100% L 54% – Bleu-vertHKS 59 NHKS 59 NHKS 59 N
HKS 60 N
#4b993f – RVB 75 153 63 – CMJN 74% 15% 95% 2% – T 112° S 59% L 60% – VertHKS 60 NHKS 60 NHKS 60 N
HKS 61 N
#446344 – RVB 68 99 68 – CMJN 73% 39% 75% 33% – T 119° S 31% L 39% – VertHKS 61 NHKS 61 NHKS 61 N
HKS 62 N
#787940 – RVB 120 121 64 – CMJN 52% 36% 81% 24% – T 61° S 47% L 48% – JauneHKS 62 NHKS 62 NHKS 62 N
HKS 63 N
#5c8649 – RVB 92 134 73 – CMJN 68% 28% 83% 12% – T 101° S 46% L 53% – VertHKS 63 NHKS 63 NHKS 63 N
HKS 64 N
#28a144 – RVB 40 161 68 – CMJN 79% 6% 94% 0% – T 134° S 75% L 63% – VertHKS 64 NHKS 64 NHKS 64 N
HKS 65 N
#50b543 – RVB 80 181 67 – CMJN 69% 0% 91% 0% – T 113° S 63% L 71% – VertHKS 65 NHKS 65 NHKS 65 N
HKS 66 N
#7dbb2a – RVB 125 187 42 – CMJN 58% 0% 99% 0% – T 86° S 78% L 73% – Vert-jauneHKS 66 NHKS 66 NHKS 66 N
HKS 67 N
#86c12e – RVB 134 193 46 – CMJN 55% 0% 95% 0% – T 84° S 76% L 76% – Vert-jauneHKS 67 NHKS 67 NHKS 67 N
HKS 68 N
#d4ba28 – RVB 212 186 40 – CMJN 20% 20% 92% 3% – T 51° S 81% L 83% – JauneHKS 68 NHKS 68 NHKS 68 N
HKS 69 N
#d6ca18 – RVB 214 202 24 – CMJN 22% 11% 94% 1% – T 56° S 89% L 84% – JauneHKS 69 NHKS 69 NHKS 69 N
HKS 71 N
#e29e3e – RVB 226 158 62 – CMJN 10% 42% 82% 1% – T 35° S 72% L 89% – OrangeHKS 71 NHKS 71 NHKS 71 N
HKS 72 N
#dc9035 – RVB 220 144 53 – CMJN 12% 48% 86% 2% – T 33° S 76% L 86% – OrangeHKS 72 NHKS 72 NHKS 72 N
HKS 73 N
#b57e40 – RVB 181 126 64 – CMJN 24% 49% 79% 15% – T 32° S 65% L 71% – OrangeHKS 73 NHKS 73 NHKS 73 N
HKS 74 N
#997042 – RVB 153 112 66 – CMJN 30% 49% 74% 26% – T 32° S 57% L 60% – BrunHKS 74 NHKS 74 NHKS 74 N
HKS 75 N
#8d7545 – RVB 141 117 69 – CMJN 36% 42% 73% 29% – T 40° S 51% L 55% – BrunHKS 75 NHKS 75 NHKS 75 N
HKS 76 N
#645243 – RVB 100 82 67 – CMJN 46% 51% 60% 48% – T 27° S 33% L 39% – BrunHKS 76 NHKS 76 NHKS 76 N
HKS 77 N
#725547 – RVB 114 85 71 – CMJN 39% 54% 58% 45% – T 19° S 38% L 45% – BrunHKS 77 NHKS 77 NHKS 77 N
HKS 78 N
#8c5745 – RVB 140 87 69 – CMJN 32% 62% 64% 33% – T 15° S 51% L 55% – BrunHKS 78 NHKS 78 NHKS 78 N
HKS 81 N
#cd6740 – RVB 205 103 64 – CMJN 16% 67% 78% 5% – T 17° S 69% L 80% – BrunHKS 81 NHKS 81 NHKS 81 N
HKS 82 N
#b65b42 – RVB 182 91 66 – CMJN 22% 70% 73% 12% – T 13° S 64% L 71% – BrunHKS 82 NHKS 82 NHKS 82 N
HKS 83 N
#8b4d45 – RVB 139 77 69 – CMJN 31% 69% 61% 33% – T 7° S 50% L 55% – BrunHKS 83 NHKS 83 NHKS 83 N
HKS 84 N
#7a4f4a – RVB 122 79 74 – CMJN 35% 62% 54% 42% – T 7° S 40% L 48% – BrunHKS 84 NHKS 84 NHKS 84 N
HKS 88 N
#43403e – RVB 67 64 62 – CMJN 63% 56% 55% 58% – T 26° S 8% L 26% – BrunHKS 88 NHKS 88 NHKS 88 N
HKS 89 N
#a59984 – RVB 165 153 132 – CMJN 34% 32% 45% 13% – T 38° S 20% L 65% – BrunHKS 89 NHKS 89 NHKS 89 N
HKS 90 N
#544946 – RVB 84 73 70 – CMJN 55% 54% 53% 52% – T 16° S 17% L 33% – BrunHKS 90 NHKS 90 NHKS 90 N
HKS 91 N
#9aa29c – RVB 154 162 156 – CMJN 42% 27% 35% 8% – T 138° S 5% L 64% – GrisHKS 91 NHKS 91 NHKS 91 N
HKS 92 N
#6a7070 – RVB 106 112 112 – CMJN 56% 42% 43% 27% – T 185° S 5% L 44% – GrisHKS 92 NHKS 92 NHKS 92 N
HKS 93 N
#535a5f – RVB 83 90 95 – CMJN 64% 50% 45% 37% – T 205° S 13% L 37% – BleuHKS 93 NHKS 93 NHKS 93 N
HKS 95 N
#8f9085 – RVB 143 144 133 – CMJN 44% 33% 42% 15% – T 65° S 8% L 57% – JauneHKS 95 NHKS 95 NHKS 95 N
HKS 96 N
#8a8780 – RVB 138 135 128 – CMJN 45% 36% 41% 19% – T 44° S 7% L 54% – BrunHKS 96 NHKS 96 NHKS 96 N
HKS 97 N
#414440 – RVB 65 68 64 – CMJN 65% 53% 56% 55% – T 105° S 6% L 27% – VertHKS 97 NHKS 97 NHKS 97 N

▲ aller début de liste

HKS Z (Tons directs)

50 couleurs HKS Z (Tons directs)

▼ aller fin de liste

HKS 2 Z
#e4cd2b – RVB 228 205 43 – CMJN 15% 13% 89% 1% – T 52° S 81% L 89% – JauneHKS 2 ZHKS 2 ZHKS 2 Z
HKS 3 Z
#e6c931 – RVB 230 201 49 – CMJN 13% 17% 87% 1% – T 50° S 79% L 90% – JauneHKS 3 ZHKS 3 ZHKS 3 Z
HKS 4 Z
#ecba39 – RVB 236 186 57 – CMJN 8% 28% 84% 1% – T 43° S 76% L 93% – Jaune-orangeHKS 4 ZHKS 4 ZHKS 4 Z
HKS 5 Z
#ecb43e – RVB 236 180 62 – CMJN 7% 31% 83% 1% – T 41° S 74% L 93% – Jaune-orangeHKS 5 ZHKS 5 ZHKS 5 Z
HKS 6 Z
#f2a142 – RVB 242 161 66 – CMJN 2% 43% 80% 0% – T 33° S 73% L 95% – OrangeHKS 6 ZHKS 6 ZHKS 6 Z
HKS 7 Z
#f4873d – RVB 244 135 61 – CMJN 0% 57% 80% 0% – T 24° S 75% L 96% – OrangeHKS 7 ZHKS 7 ZHKS 7 Z
HKS 8 Z
#f17842 – RVB 241 120 66 – CMJN 0% 64% 76% 0% – T 18° S 73% L 94% – Rouge-orangeHKS 8 ZHKS 8 ZHKS 8 Z
HKS 10 Z
#eb6141 – RVB 235 97 65 – CMJN 1% 73% 75% 0% – T 11° S 72% L 92% – Rouge-orangeHKS 10 ZHKS 10 ZHKS 10 Z
HKS 12 Z
#e35340 – RVB 227 83 64 – CMJN 4% 79% 74% 1% – T 7° S 72% L 89% – RougeHKS 12 ZHKS 12 ZHKS 12 Z
HKS 13 Z
#e45447 – RVB 228 84 71 – CMJN 4% 78% 70% 1% – T 5° S 69% L 89% – RougeHKS 13 ZHKS 13 ZHKS 13 Z
HKS 14 Z
#e65d56 – RVB 230 93 86 – CMJN 4% 75% 61% 0% – T 3° S 63% L 90% – RougeHKS 14 ZHKS 14 ZHKS 14 Z
HKS 15 Z
#dc4f57 – RVB 220 79 87 – CMJN 8% 80% 57% 1% – T 357° S 64% L 86% – RougeHKS 15 ZHKS 15 ZHKS 15 Z
HKS 16 Z
#ca555a – RVB 202 85 90 – CMJN 16% 77% 55% 5% – T 357° S 58% L 79% – RougeHKS 16 ZHKS 16 ZHKS 16 Z
HKS 18 Z
#994e5a – RVB 153 78 90 – CMJN 29% 73% 45% 25% – T 350° S 49% L 60% – RougeHKS 18 ZHKS 18 ZHKS 18 Z
HKS 22 Z
#dd4f49 – RVB 221 79 73 – CMJN 7% 80% 67% 1% – T 2° S 67% L 87% – RougeHKS 22 ZHKS 22 ZHKS 22 Z
HKS 23 Z
#d74d54 – RVB 215 77 84 – CMJN 11% 81% 59% 2% – T 357° S 64% L 84% – RougeHKS 23 ZHKS 23 ZHKS 23 Z
HKS 25 Z
#cb496b – RVB 203 73 107 – CMJN 16% 82% 38% 4% – T 345° S 64% L 79% – RoseHKS 25 ZHKS 25 ZHKS 25 Z
HKS 27 Z
#d34887 – RVB 211 72 135 – CMJN 14% 83% 13% 1% – T 333° S 66% L 83% – RoseHKS 27 ZHKS 27 ZHKS 27 Z
HKS 33 Z
#a4469c – RVB 164 70 156 – CMJN 44% 82% 0% 0% – T 305° S 58% L 64% – Rouge-violetHKS 33 ZHKS 33 ZHKS 33 Z
HKS 34 Z
#805296 – RVB 128 82 150 – CMJN 60% 75% 7% 0% – T 280° S 45% L 59% – Rouge-violetHKS 34 ZHKS 34 ZHKS 34 Z
HKS 37 Z
#6d4f99 – RVB 109 79 153 – CMJN 68% 75% 3% 0% – T 265° S 48% L 60% – VioletHKS 37 ZHKS 37 ZHKS 37 Z
HKS 38 Z
#4c566c – RVB 76 86 108 – CMJN 73% 58% 37% 26% – T 221° S 30% L 42% – BleuHKS 38 ZHKS 38 ZHKS 38 Z
HKS 39 Z
#2170b3 – RVB 33 112 179 – CMJN 85% 50% 4% 0% – T 208° S 81% L 70% – BleuHKS 39 ZHKS 39 ZHKS 39 Z
HKS 41 Z
#506077 – RVB 80 96 119 – CMJN 72% 54% 35% 21% – T 215° S 33% L 47% – BleuHKS 41 ZHKS 41 ZHKS 41 Z
HKS 42 Z
#4364a6 – RVB 67 100 166 – CMJN 81% 60% 6% 0% – T 220° S 59% L 65% – BleuHKS 42 ZHKS 42 ZHKS 42 Z
HKS 43 Z
#4465ab – RVB 68 101 171 – CMJN 80% 60% 2% 0% – T 221° S 60% L 67% – BleuHKS 43 ZHKS 43 ZHKS 43 Z
HKS 44 Z
#1c73ae – RVB 28 115 174 – CMJN 85% 47% 10% 1% – T 204° S 84% L 68% – BleuHKS 44 ZHKS 44 ZHKS 44 Z
HKS 46 Z
#367f9f – RVB 54 127 159 – CMJN 77% 36% 25% 8% – T 198° S 66% L 62% – BleuHKS 46 ZHKS 46 ZHKS 46 Z
HKS 47 Z
#008bba – RVB 0 139 186 – CMJN 84% 28% 14% 2% – T 195° S 100% L 73% – BleuHKS 47 ZHKS 47 ZHKS 47 Z
HKS 48 Z
#0094b3 – RVB 0 148 179 – CMJN 82% 20% 23% 3% – T 190° S 100% L 70% – BleuHKS 48 ZHKS 48 ZHKS 48 Z
HKS 50 Z
#33a4ba – RVB 51 164 186 – CMJN 73% 14% 24% 1% – T 190° S 73% L 73% – BleuHKS 50 ZHKS 50 ZHKS 50 Z
HKS 51 Z
#0098a5 – RVB 0 152 165 – CMJN 84% 15% 36% 2% – T 184° S 100% L 65% – Bleu-vertHKS 51 ZHKS 51 ZHKS 51 Z
HKS 53 Z
#00aa90 – RVB 0 170 144 – CMJN 82% 0% 53% 0% – T 171° S 100% L 67% – VertHKS 53 ZHKS 53 ZHKS 53 Z
HKS 54 Z
#009b6f – RVB 0 155 111 – CMJN 82% 11% 69% 1% – T 163° S 100% L 61% – VertHKS 54 ZHKS 54 ZHKS 54 Z
HKS 55 Z
#0f9173 – RVB 15 145 115 – CMJN 82% 19% 64% 4% – T 166° S 90% L 57% – VertHKS 55 ZHKS 55 ZHKS 55 Z
HKS 57 Z
#248e5b – RVB 36 142 91 – CMJN 81% 20% 77% 5% – T 152° S 75% L 56% – VertHKS 57 ZHKS 57 ZHKS 57 Z
HKS 60 Z
#5da04b – RVB 93 160 75 – CMJN 69% 14% 87% 1% – T 107° S 53% L 63% – VertHKS 60 ZHKS 60 ZHKS 60 Z
HKS 61 Z
#547353 – RVB 84 115 83 – CMJN 68% 35% 70% 23% – T 119° S 28% L 45% – VertHKS 61 ZHKS 61 ZHKS 61 Z
HKS 62 Z
#858549 – RVB 133 133 73 – CMJN 49% 33% 78% 19% – T 60° S 45% L 52% – JauneHKS 62 ZHKS 62 ZHKS 62 Z
HKS 63 Z
#688c4c – RVB 104 140 76 – CMJN 64% 27% 81% 10% – T 93° S 46% L 55% – VertHKS 63 ZHKS 63 ZHKS 63 Z
HKS 64 Z
#419d53 – RVB 65 157 83 – CMJN 75% 12% 83% 1% – T 132° S 59% L 62% – VertHKS 64 ZHKS 64 ZHKS 64 Z
HKS 65 Z
#4db051 – RVB 77 176 81 – CMJN 70% 0% 85% 0% – T 122° S 56% L 69% – VertHKS 65 ZHKS 65 ZHKS 65 Z
HKS 66 Z
#80bd47 – RVB 128 189 71 – CMJN 56% 0% 87% 0% – T 91° S 62% L 74% – VertHKS 66 ZHKS 66 ZHKS 66 Z
HKS 67 Z
#76b83d – RVB 118 184 61 – CMJN 60% 0% 92% 0% – T 92° S 67% L 72% – VertHKS 67 ZHKS 67 ZHKS 67 Z
HKS 71 Z
#e19d3b – RVB 225 157 59 – CMJN 11% 42% 83% 2% – T 35° S 74% L 88% – OrangeHKS 71 ZHKS 71 ZHKS 71 Z
HKS 72 Z
#dc933e – RVB 220 147 62 – CMJN 12% 47% 82% 2% – T 32° S 72% L 86% – OrangeHKS 72 ZHKS 72 ZHKS 72 Z
HKS 76 Z
#715b47 – RVB 113 91 71 – CMJN 42% 50% 61% 43% – T 28° S 37% L 44% – BrunHKS 76 ZHKS 76 ZHKS 76 Z
HKS 77 Z
#785847 – RVB 120 88 71 – CMJN 37% 54% 59% 42% – T 20° S 41% L 47% – BrunHKS 77 ZHKS 77 ZHKS 77 Z
HKS 78 Z
#92604c – RVB 146 96 76 – CMJN 31% 58% 62% 30% – T 17° S 48% L 57% – BrunHKS 78 ZHKS 78 ZHKS 78 Z
HKS 82 Z
#b9674d – RVB 185 103 77 – CMJN 22% 65% 68% 11% – T 15° S 59% L 73% – BrunHKS 82 ZHKS 82 ZHKS 82 Z

▲ aller début de liste

HKS E Process (Quadrichromie)

86 couleurs HKS E Process (Quadrichromie)

▼ aller fin de liste

HKS 01 E Process
#ffeb80 – RVB 255 235 128 – CMJN 0% 5% 60% 0% – T 51° S 50% L 100% – JauneHKS 01 E ProcessHKS 01 E ProcessHKS 01 E Process
HKS 02 E Process
#ffeb00 – RVB 255 235 0 – CMJN 3% 0% 100% 0% – T 55° S 100% L 100% – JauneHKS 02 E ProcessHKS 02 E ProcessHKS 02 E Process
HKS 03 E Process
#ffed00 – RVB 255 237 0 – CMJN 0% 0% 100% 0% – T 56° S 100% L 100% – JauneHKS 03 E ProcessHKS 03 E ProcessHKS 03 E Process
HKS 04 E Process
#ffe100 – RVB 255 225 0 – CMJN 0% 8% 100% 0% – T 53° S 100% L 100% – JauneHKS 04 E ProcessHKS 04 E ProcessHKS 04 E Process
HKS 05 E Process
#ffd500 – RVB 255 213 0 – CMJN 0% 15% 100% 0% – T 50° S 100% L 100% – JauneHKS 05 E ProcessHKS 05 E ProcessHKS 05 E Process
HKS 06 E Process
#fbb900 – RVB 251 185 0 – CMJN 0% 30% 100% 0% – T 44° S 100% L 98% – Jaune-orangeHKS 06 E ProcessHKS 06 E ProcessHKS 06 E Process
HKS 07 E Process
#f59c00 – RVB 245 156 0 – CMJN 0% 45% 100% 0% – T 38° S 100% L 96% – Jaune-orangeHKS 07 E ProcessHKS 07 E ProcessHKS 07 E Process
HKS 08 E Process
#f39200 – RVB 243 146 0 – CMJN 0% 50% 100% 0% – T 36° S 100% L 95% – Jaune-orangeHKS 08 E ProcessHKS 08 E ProcessHKS 08 E Process
HKS 10 E Process
#ee7225 – RVB 238 114 37 – CMJN 0% 65% 90% 0% – T 23° S 84% L 93% – OrangeHKS 10 E ProcessHKS 10 E ProcessHKS 10 E Process
HKS 11 E Process
#f8baa2 – RVB 248 186 162 – CMJN 0% 35% 35% 0% – T 17° S 34% L 97% – Rouge-orangeHKS 11 E ProcessHKS 11 E ProcessHKS 11 E Process
HKS 12 E Process
#ec6625 – RVB 236 102 37 – CMJN 0% 70% 90% 0% – T 20° S 84% L 93% – OrangeHKS 12 E ProcessHKS 12 E ProcessHKS 12 E Process
HKS 13 E Process
#e73331 – RVB 231 51 49 – CMJN 0% 90% 80% 0% – T 0° S 79% L 90% – RougeHKS 13 E ProcessHKS 13 E ProcessHKS 13 E Process
HKS 14 E Process
#e8413b – RVB 232 65 59 – CMJN 0% 85% 75% 0% – T 2° S 75% L 91% – RougeHKS 14 E ProcessHKS 14 E ProcessHKS 14 E Process
HKS 15 E Process
#e4003a – RVB 228 0 58 – CMJN 0% 100% 70% 0% – T 345° S 100% L 90% – RougeHKS 15 E ProcessHKS 15 E ProcessHKS 15 E Process
HKS 16 E Process
#d51130 – RVB 213 17 48 – CMJN 10% 100% 80% 0% – T 350° S 92% L 84% – RougeHKS 16 E ProcessHKS 16 E ProcessHKS 16 E Process
HKS 17 E Process
#d60e47 – RVB 214 14 71 – CMJN 10% 100% 60% 0% – T 343° S 94% L 84% – RougeHKS 17 E ProcessHKS 17 E ProcessHKS 17 E Process
HKS 18 E Process
#bf1a49 – RVB 191 26 73 – CMJN 25% 100% 60% 0% – T 343° S 86% L 75% – RougeHKS 18 E ProcessHKS 18 E ProcessHKS 18 E Process
HKS 21 E Process
#f39db0 – RVB 243 157 176 – CMJN 0% 50% 15% 0% – T 346° S 35% L 95% – RoseHKS 21 E ProcessHKS 21 E ProcessHKS 21 E Process
HKS 22 E Process
#ea5045 – RVB 234 80 69 – CMJN 0% 80% 70% 0% – T 4° S 71% L 92% – RougeHKS 22 E ProcessHKS 22 E ProcessHKS 22 E Process
HKS 23 E Process
#e62336 – RVB 230 35 54 – CMJN 0% 95% 75% 0% – T 354° S 85% L 90% – RougeHKS 23 E ProcessHKS 23 E ProcessHKS 23 E Process
HKS 24 E Process
#e8326d – RVB 232 50 109 – CMJN 0% 90% 30% 0% – T 340° S 78% L 91% – RougeHKS 24 E ProcessHKS 24 E ProcessHKS 24 E Process
HKS 25 E Process
#e5006d – RVB 229 0 109 – CMJN 0% 100% 20% 0% – T 331° S 100% L 90% – VioletHKS 25 E ProcessHKS 25 E ProcessHKS 25 E Process
HKS 26 E Process
#de007e – RVB 222 0 126 – CMJN 5% 100% 0% 0% – T 326° S 100% L 87% – VioletHKS 26 E ProcessHKS 26 E ProcessHKS 26 E Process
HKS 27 E Process
#da007e – RVB 218 0 126 – CMJN 8% 100% 0% 0% – T 325° S 100% L 86% – VioletHKS 27 E ProcessHKS 27 E ProcessHKS 27 E Process
HKS 28 E Process
#cf0a65 – RVB 207 10 101 – CMJN 15% 100% 30% 0% – T 332° S 95% L 81% – VioletHKS 28 E ProcessHKS 28 E ProcessHKS 28 E Process
HKS 29 E Process
#b0348b – RVB 176 52 139 – CMJN 35% 90% 0% 0% – T 318° S 70% L 69% – VioletHKS 29 E ProcessHKS 29 E ProcessHKS 29 E Process
HKS 31 E Process
#cd2285 – RVB 205 34 133 – CMJN 17% 95% 0% 0% – T 325° S 83% L 80% – VioletHKS 31 E ProcessHKS 31 E ProcessHKS 31 E Process
HKS 32 E Process
#dd318a – RVB 221 49 138 – CMJN 7% 90% 0% 0% – T 329° S 78% L 87% – VioletHKS 32 E ProcessHKS 32 E ProcessHKS 32 E Process
HKS 33 E Process
#a7358b – RVB 167 53 139 – CMJN 40% 90% 0% 0% – T 315° S 69% L 66% – VioletHKS 33 E ProcessHKS 33 E ProcessHKS 33 E Process
HKS 34 E Process
#8c4a97 – RVB 140 74 151 – CMJN 55% 80% 0% 0% – T 291° S 51% L 59% – VioletHKS 34 E ProcessHKS 34 E ProcessHKS 34 E Process
HKS 35 E Process
#5e4f9c – RVB 94 79 156 – CMJN 75% 75% 0% 0% – T 252° S 49% L 61% – BleuHKS 35 E ProcessHKS 35 E ProcessHKS 35 E Process
HKS 36 E Process
#6b4796 – RVB 107 71 150 – CMJN 70% 80% 0% 0% – T 267° S 53% L 59% – VioletHKS 36 E ProcessHKS 36 E ProcessHKS 36 E Process
HKS 37 E Process
#6d3e91 – RVB 109 62 145 – CMJN 70% 85% 0% 0% – T 274° S 57% L 57% – VioletHKS 37 E ProcessHKS 37 E ProcessHKS 37 E Process
HKS 38 E Process
#315a82 – RVB 49 90 130 – CMJN 80% 50% 15% 30% – T 210° S 62% L 51% – BleuHKS 38 E ProcessHKS 38 E ProcessHKS 38 E Process
HKS 39 E Process
#0087cc – RVB 0 135 204 – CMJN 90% 30% 0% 0% – T 200° S 100% L 80% – BleuHKS 39 E ProcessHKS 39 E ProcessHKS 39 E Process
HKS 40 E Process
#0097cc – RVB 0 151 204 – CMJN 90% 15% 10% 0% – T 195° S 100% L 80% – BleuHKS 40 E ProcessHKS 40 E ProcessHKS 40 E Process
HKS 41 E Process
#1b538a – RVB 27 83 138 – CMJN 90% 60% 10% 20% – T 210° S 81% L 54% – BleuHKS 41 E ProcessHKS 41 E ProcessHKS 41 E Process
HKS 42 E Process
#0063af – RVB 0 99 175 – CMJN 100% 55% 0% 0% – T 206° S 100% L 69% – BleuHKS 42 E ProcessHKS 42 E ProcessHKS 42 E Process
HKS 43 E Process
#006fb9 – RVB 0 111 185 – CMJN 100% 45% 0% 0% – T 204° S 100% L 73% – BleuHKS 43 E ProcessHKS 43 E ProcessHKS 43 E Process
HKS 44 E Process
#0089d0 – RVB 0 137 208 – CMJN 100% 22% 0% 0% – T 201° S 100% L 82% – BleuHKS 44 E ProcessHKS 44 E ProcessHKS 44 E Process
HKS 45 E Process
#005ca9 – RVB 0 92 169 – CMJN 100% 60% 0% 0% – T 207° S 100% L 66% – BleuHKS 45 E ProcessHKS 45 E ProcessHKS 45 E Process
HKS 46 E Process
#0094c9 – RVB 0 148 201 – CMJN 90% 18% 10% 0% – T 196° S 100% L 79% – BleuHKS 46 E ProcessHKS 46 E ProcessHKS 46 E Process
HKS 47 E Process
#009fe3 – RVB 0 159 227 – CMJN 100% 0% 0% 0% – T 198° S 100% L 89% – BleuHKS 47 E ProcessHKS 47 E ProcessHKS 47 E Process
HKS 48 E Process
#009dd1 – RVB 0 157 209 – CMJN 100% 0% 12% 0% – T 195° S 100% L 82% – BleuHKS 48 E ProcessHKS 48 E ProcessHKS 48 E Process
HKS 49 E Process
#0099c9 – RVB 0 153 201 – CMJN 100% 5% 15% 0% – T 194° S 100% L 79% – BleuHKS 49 E ProcessHKS 49 E ProcessHKS 49 E Process
HKS 50 E Process
#84cfed – RVB 132 207 237 – CMJN 50% 0% 5% 0% – T 197° S 44% L 93% – BleuHKS 50 E ProcessHKS 50 E ProcessHKS 50 E Process
HKS 51 E Process
#00a0b5 – RVB 0 160 181 – CMJN 95% 0% 30% 0% – T 187° S 100% L 71% – BleuHKS 51 E ProcessHKS 51 E ProcessHKS 51 E Process
HKS 52 E Process
#009e9c – RVB 0 158 156 – CMJN 95% 0% 45% 0% – T 179° S 100% L 62% – Bleu-vertHKS 52 E ProcessHKS 52 E ProcessHKS 52 E Process
HKS 53 E Process
#37b5ab – RVB 55 181 171 – CMJN 70% 0% 40% 0% – T 175° S 70% L 71% – Bleu-vertHKS 53 E ProcessHKS 53 E ProcessHKS 53 E Process
HKS 54 E Process
#00a47a – RVB 0 164 122 – CMJN 85% 0% 65% 0% – T 164° S 100% L 64% – VertHKS 54 E ProcessHKS 54 E ProcessHKS 54 E Process
HKS 55 E Process
#009879 – RVB 0 152 121 – CMJN 100% 0% 65% 0% – T 168° S 100% L 60% – VertHKS 55 E ProcessHKS 55 E ProcessHKS 55 E Process
HKS 56 E Process
#00847e – RVB 0 132 126 – CMJN 100% 0% 50% 20% – T 177° S 100% L 52% – Bleu-vertHKS 56 E ProcessHKS 56 E ProcessHKS 56 E Process
HKS 57 E Process
#00a470 – RVB 0 164 112 – CMJN 85% 0% 70% 0% – T 161° S 100% L 64% – VertHKS 57 E ProcessHKS 57 E ProcessHKS 57 E Process
HKS 58 E Process
#00823f – RVB 0 130 63 – CMJN 90% 0% 90% 25% – T 149° S 100% L 51% – VertHKS 58 E ProcessHKS 58 E ProcessHKS 58 E Process
HKS 59 E Process
#009a9b – RVB 0 154 155 – CMJN 100% 0% 45% 0% – T 180° S 100% L 61% – Bleu-vertHKS 59 E ProcessHKS 59 E ProcessHKS 59 E Process
HKS 60 E Process
#65b32e – RVB 101 179 46 – CMJN 65% 0% 100% 0% – T 95° S 74% L 70% – VertHKS 60 E ProcessHKS 60 E ProcessHKS 60 E Process
HKS 61 E Process
#007f42 – RVB 0 127 66 – CMJN 85% 0% 85% 30% – T 151° S 100% L 50% – VertHKS 61 E ProcessHKS 61 E ProcessHKS 61 E Process
HKS 62 E Process
#afac4e – RVB 175 172 78 – CMJN 10% 0% 70% 35% – T 58° S 55% L 69% – JauneHKS 62 E ProcessHKS 62 E ProcessHKS 62 E Process
HKS 63 E Process
#8ab31d – RVB 138 179 29 – CMJN 50% 0% 100% 10% – T 76° S 84% L 70% – Vert-jauneHKS 63 E ProcessHKS 63 E ProcessHKS 63 E Process
HKS 64 E Process
#76b842 – RVB 118 184 66 – CMJN 60% 0% 90% 0% – T 94° S 64% L 72% – VertHKS 64 E ProcessHKS 64 E ProcessHKS 64 E Process
HKS 65 E Process
#86bd40 – RVB 134 189 64 – CMJN 55% 0% 90% 0% – T 86° S 66% L 74% – Vert-jauneHKS 65 E ProcessHKS 65 E ProcessHKS 65 E Process
HKS 66 E Process
#a2c62c – RVB 162 198 44 – CMJN 45% 0% 95% 0% – T 74° S 78% L 78% – Vert-jauneHKS 66 E ProcessHKS 66 E ProcessHKS 66 E Process
HKS 67 E Process
#afcb27 – RVB 175 203 39 – CMJN 40% 0% 95% 0% – T 70° S 81% L 80% – Vert-jauneHKS 67 E ProcessHKS 67 E ProcessHKS 67 E Process
HKS 68 E Process
#f5dc00 – RVB 245 220 0 – CMJN 5% 5% 100% 3% – T 54° S 100% L 96% – JauneHKS 68 E ProcessHKS 68 E ProcessHKS 68 E Process
HKS 69 E Process
#f8e700 – RVB 248 231 0 – CMJN 7% 0% 100% 0% – T 56° S 100% L 97% – JauneHKS 69 E ProcessHKS 69 E ProcessHKS 69 E Process
HKS 71 E Process
#fdc543 – RVB 253 197 67 – CMJN 0% 25% 80% 0% – T 42° S 73% L 99% – Jaune-orangeHKS 71 E ProcessHKS 71 E ProcessHKS 71 E Process
HKS 72 E Process
#fbb900 – RVB 251 185 0 – CMJN 0% 30% 100% 0% – T 44° S 100% L 98% – Jaune-orangeHKS 72 E ProcessHKS 72 E ProcessHKS 72 E Process
HKS 73 E Process
#e6a400 – RVB 230 164 0 – CMJN 0% 35% 100% 10% – T 43° S 100% L 90% – Jaune-orangeHKS 73 E ProcessHKS 73 E ProcessHKS 73 E Process
HKS 74 E Process
#c89000 – RVB 200 144 0 – CMJN 0% 35% 100% 25% – T 43° S 100% L 79% – Jaune-orangeHKS 74 E ProcessHKS 74 E ProcessHKS 74 E Process
HKS 75 E Process
#bd9e08 – RVB 189 158 8 – CMJN 25% 30% 100% 10% – T 50° S 96% L 74% – JauneHKS 75 E ProcessHKS 75 E ProcessHKS 75 E Process
HKS 76 E Process
#9c6501 – RVB 156 101 0 – CMJN 28% 56% 100% 26% – T 39° S 100% L 61% – Jaune-orangeHKS 76 E ProcessHKS 76 E ProcessHKS 76 E Process
HKS 77 E Process
#9a5129 – RVB 154 81 41 – CMJN 10% 65% 80% 40% – T 21° S 74% L 60% – OrangeHKS 77 E ProcessHKS 77 E ProcessHKS 77 E Process
HKS 78 E Process
#c4640d – RVB 196 100 13 – CMJN 10% 65% 100% 15% – T 28° S 93% L 77% – OrangeHKS 78 E ProcessHKS 78 E ProcessHKS 78 E Process
HKS 81 E Process
#ef7d00 – RVB 239 125 0 – CMJN 0% 60% 100% 0% – T 31° S 100% L 94% – OrangeHKS 81 E ProcessHKS 81 E ProcessHKS 81 E Process
HKS 82 E Process
#db6413 – RVB 219 100 19 – CMJN 10% 70% 100% 0% – T 24° S 91% L 86% – OrangeHKS 82 E ProcessHKS 82 E ProcessHKS 82 E Process
HKS 83 E Process
#c35a0f – RVB 195 90 15 – CMJN 10% 70% 100% 15% – T 25° S 92% L 76% – OrangeHKS 83 E ProcessHKS 83 E ProcessHKS 83 E Process
HKS 84 E Process
#a73e0c – RVB 167 62 12 – CMJN 10% 80% 100% 30% – T 19° S 93% L 65% – Rouge-orangeHKS 84 E ProcessHKS 84 E ProcessHKS 84 E Process
HKS 88 E Process
#1d1d1b – RVB 29 29 27 – CMJN 0% 0% 0% 100% – T 54° S 6% L 11% – NoirHKS 88 E ProcessHKS 88 E ProcessHKS 88 E Process
HKS 89 E Process
#cebe9e – RVB 206 190 158 – CMJN 0% 10% 30% 25% – T 39° S 23% L 81% – Jaune-orangeHKS 89 E ProcessHKS 89 E ProcessHKS 89 E Process
HKS 90 E Process
#564a44 – RVB 86 74 68 – CMJN 0% 20% 20% 80% – T 21° S 20% L 34% – OrangeHKS 90 E ProcessHKS 90 E ProcessHKS 90 E Process
HKS 91 E Process
#c0c7ba – RVB 192 199 186 – CMJN 10% 0% 15% 25% – T 95° S 6% L 78% – VertHKS 91 E ProcessHKS 91 E ProcessHKS 91 E Process
HKS 92 E Process
#9aa096 – RVB 154 160 150 – CMJN 10% 0% 15% 45% – T 95° S 6% L 63% – VertHKS 92 E ProcessHKS 92 E ProcessHKS 92 E Process
HKS 93 E Process
#717d78 – RVB 113 125 120 – CMJN 20% 0% 15% 60% – T 156° S 9% L 49% – VertHKS 93 E ProcessHKS 93 E ProcessHKS 93 E Process
HKS 95 E Process
#b6b7aa – RVB 182 183 170 – CMJN 10% 5% 18% 30% – T 65° S 7% L 72% – JauneHKS 95 E ProcessHKS 95 E ProcessHKS 95 E Process
HKS 96 E Process
#a7a595 – RVB 167 165 149 – CMJN 5% 3% 20% 42% – T 55° S 11% L 65% – JauneHKS 96 E ProcessHKS 96 E ProcessHKS 96 E Process
HKS 97 E Process
#626756 – RVB 98 103 86 – CMJN 15% 0% 30% 70% – T 80° S 16% L 40% – Vert-jauneHKS 97 E ProcessHKS 97 E ProcessHKS 97 E Process

▲ aller début de liste

HKS K Process (Quadrichromie)

86 couleurs HKS K Process (Quadrichromie)

▼ aller fin de liste

HKS 01 K Process
#ffe37e – RVB 255 227 126 – CMJN 0% 10% 60% 0% – T 47° S 51% L 100% – Jaune-orangeHKS 01 K ProcessHKS 01 K ProcessHKS 01 K Process
HKS 02 K Process
#fce900 – RVB 252 233 0 – CMJN 5% 0% 100% 0% – T 55° S 100% L 99% – JauneHKS 02 K ProcessHKS 02 K ProcessHKS 02 K Process
HKS 03 K Process
#ffed00 – RVB 255 237 0 – CMJN 0% 0% 100% 0% – T 56° S 100% L 100% – JauneHKS 03 K ProcessHKS 03 K ProcessHKS 03 K Process
HKS 04 K Process
#ffcc00 – RVB 255 204 0 – CMJN 0% 20% 100% 0% – T 48° S 100% L 100% – Jaune-orangeHKS 04 K ProcessHKS 04 K ProcessHKS 04 K Process
HKS 05 K Process
#fbb900 – RVB 251 185 0 – CMJN 0% 30% 100% 0% – T 44° S 100% L 98% – Jaune-orangeHKS 05 K ProcessHKS 05 K ProcessHKS 05 K Process
HKS 06 K Process
#f59c00 – RVB 245 156 0 – CMJN 0% 45% 100% 0% – T 38° S 100% L 96% – Jaune-orangeHKS 06 K ProcessHKS 06 K ProcessHKS 06 K Process
HKS 07 K Process
#ef7d00 – RVB 239 125 0 – CMJN 0% 60% 100% 0% – T 31° S 100% L 94% – OrangeHKS 07 K ProcessHKS 07 K ProcessHKS 07 K Process
HKS 08 K Process
#ee7203 – RVB 238 114 3 – CMJN 0% 65% 100% 0% – T 28° S 99% L 93% – OrangeHKS 08 K ProcessHKS 08 K ProcessHKS 08 K Process
HKS 10 K Process
#e74011 – RVB 231 64 17 – CMJN 0% 85% 100% 0% – T 13° S 93% L 91% – Rouge-orangeHKS 10 K ProcessHKS 10 K ProcessHKS 10 K Process
HKS 11 K Process
#f5a487 – RVB 245 164 135 – CMJN 0% 45% 45% 0% – T 16° S 45% L 96% – Rouge-orangeHKS 11 K ProcessHKS 11 K ProcessHKS 11 K Process
HKS 12 K Process
#e63212 – RVB 230 50 18 – CMJN 0% 90% 100% 0% – T 9° S 92% L 90% – RougeHKS 12 K ProcessHKS 12 K ProcessHKS 12 K Process
HKS 13 K Process
#e3051b – RVB 227 5 27 – CMJN 0% 100% 95% 0% – T 354° S 98% L 89% – RougeHKS 13 K ProcessHKS 13 K ProcessHKS 13 K Process
HKS 14 K Process
#e30613 – RVB 227 6 19 – CMJN 0% 100% 100% 0% – T 356° S 98% L 89% – RougeHKS 14 K ProcessHKS 14 K ProcessHKS 14 K Process
HKS 15 K Process
#dd0b2f – RVB 221 11 47 – CMJN 5% 100% 80% 0% – T 350° S 95% L 87% – RougeHKS 15 K ProcessHKS 15 K ProcessHKS 15 K Process
HKS 16 K Process
#b51f29 – RVB 181 31 41 – CMJN 30% 100% 90% 0% – T 356° S 83% L 71% – RougeHKS 16 K ProcessHKS 16 K ProcessHKS 16 K Process
HKS 17 K Process
#b61e3f – RVB 182 30 63 – CMJN 30% 100% 70% 0% – T 347° S 83% L 72% – RougeHKS 17 K ProcessHKS 17 K ProcessHKS 17 K Process
HKS 18 K Process
#8b2939 – RVB 139 41 57 – CMJN 55% 100% 80% 0% – T 350° S 71% L 55% – RougeHKS 18 K ProcessHKS 18 K ProcessHKS 18 K Process
HKS 21 K Process
#f1919c – RVB 241 145 156 – CMJN 0% 55% 25% 0% – T 353° S 40% L 95% – RoseHKS 21 K ProcessHKS 21 K ProcessHKS 21 K Process
HKS 22 K Process
#e6332a – RVB 230 51 42 – CMJN 0% 90% 85% 0% – T 3° S 82% L 90% – RougeHKS 22 K ProcessHKS 22 K ProcessHKS 22 K Process
HKS 23 K Process
#e4003a – RVB 228 0 58 – CMJN 0% 100% 70% 0% – T 345° S 100% L 90% – RougeHKS 23 K ProcessHKS 23 K ProcessHKS 23 K Process
HKS 24 K Process
#d60b51 – RVB 214 11 81 – CMJN 10% 100% 50% 0% – T 339° S 95% L 84% – Rouge-violetHKS 24 K ProcessHKS 24 K ProcessHKS 24 K Process
HKS 25 K Process
#e50069 – RVB 229 0 105 – CMJN 0% 100% 25% 0% – T 333° S 100% L 90% – Rouge-violetHKS 25 K ProcessHKS 25 K ProcessHKS 25 K Process
HKS 26 K Process
#c70c6f – RVB 199 12 111 – CMJN 20% 100% 20% 0% – T 328° S 94% L 78% – Rouge-violetHKS 26 K ProcessHKS 26 K ProcessHKS 26 K Process
HKS 27 K Process
#de007e – RVB 222 0 126 – CMJN 5% 100% 0% 0% – T 326° S 100% L 87% – Rouge-violetHKS 27 K ProcessHKS 27 K ProcessHKS 27 K Process
HKS 28 K Process
#c7135d – RVB 199 19 93 – CMJN 20% 100% 40% 0% – T 336° S 90% L 78% – Rouge-violetHKS 28 K ProcessHKS 28 K ProcessHKS 28 K Process
HKS 29 K Process
#9e1981 – RVB 158 25 129 – CMJN 45% 100% 0% 0% – T 313° S 84% L 62% – Rouge-violetHKS 29 K ProcessHKS 29 K ProcessHKS 29 K Process
HKS 31 K Process
#c7017f – RVB 199 1 127 – CMJN 20% 100% 0% 0% – T 322° S 99% L 78% – Rouge-violetHKS 31 K ProcessHKS 31 K ProcessHKS 31 K Process
HKS 32 K Process
#d6007f – RVB 214 0 127 – CMJN 10% 100% 0% 0% – T 325° S 100% L 84% – Rouge-violetHKS 32 K ProcessHKS 32 K ProcessHKS 32 K Process
HKS 33 K Process
#951b81 – RVB 149 27 129 – CMJN 50% 100% 0% 0% – T 310° S 82% L 58% – Rouge-violetHKS 33 K ProcessHKS 33 K ProcessHKS 33 K Process
HKS 34 K Process
#702383 – RVB 112 35 131 – CMJN 70% 100% 0% 0% – T 288° S 74% L 51% – Rouge-violetHKS 34 K ProcessHKS 34 K ProcessHKS 34 K Process
HKS 35 K Process
#43348b – RVB 67 52 139 – CMJN 90% 90% 0% 0% – T 250° S 62% L 55% – BleuHKS 35 K ProcessHKS 35 K ProcessHKS 35 K Process
HKS 36 K Process
#59358b – RVB 89 53 139 – CMJN 80% 90% 0% 0% – T 265° S 62% L 55% – VioletHKS 36 K ProcessHKS 36 K ProcessHKS 36 K Process
HKS 37 K Process
#5c2483 – RVB 92 36 131 – CMJN 80% 100% 0% 0% – T 275° S 72% L 51% – VioletHKS 37 K ProcessHKS 37 K ProcessHKS 37 K Process
HKS 38 K Process
#003056 – RVB 0 48 86 – CMJN 100% 60% 10% 60% – T 206° S 100% L 34% – BleuHKS 38 K ProcessHKS 38 K ProcessHKS 38 K Process
HKS 39 K Process
#006eb7 – RVB 0 110 183 – CMJN 90% 50% 0% 0% – T 204° S 100% L 72% – BleuHKS 39 K ProcessHKS 39 K ProcessHKS 39 K Process
HKS 40 K Process
#0080b5 – RVB 0 128 181 – CMJN 100% 30% 15% 0% – T 198° S 100% L 71% – BleuHKS 40 K ProcessHKS 40 K ProcessHKS 40 K Process
HKS 41 K Process
#00305d – RVB 0 48 93 – CMJN 100% 70% 10% 50% – T 209° S 100% L 36% – BleuHKS 41 K ProcessHKS 41 K ProcessHKS 41 K Process
HKS 42 K Process
#213a8f – RVB 33 58 143 – CMJN 100% 85% 0% 0% – T 226° S 77% L 56% – BleuHKS 42 K ProcessHKS 42 K ProcessHKS 42 K Process
HKS 43 K Process
#004f9f – RVB 0 79 159 – CMJN 100% 70% 0% 0% – T 210° S 100% L 62% – BleuHKS 43 K ProcessHKS 43 K ProcessHKS 43 K Process
HKS 44 K Process
#0069b4 – RVB 0 105 180 – CMJN 100% 50% 0% 0% – T 205° S 100% L 71% – BleuHKS 44 K ProcessHKS 44 K ProcessHKS 44 K Process
HKS 45 K Process
#4e55a1 – RVB 78 85 161 – CMJN 80% 70% 0% 0% – T 235° S 51% L 63% – BleuHKS 45 K ProcessHKS 45 K ProcessHKS 45 K Process
HKS 46 K Process
#0085bf – RVB 0 133 191 – CMJN 85% 30% 5% 5% – T 198° S 100% L 75% – BleuHKS 46 K ProcessHKS 46 K ProcessHKS 46 K Process
HKS 47 K Process
#009fe3 – RVB 0 159 227 – CMJN 100% 0% 0% 0% – T 198° S 100% L 89% – BleuHKS 47 K ProcessHKS 47 K ProcessHKS 47 K Process
HKS 48 K Process
#009ed4 – RVB 0 158 212 – CMJN 100% 0% 10% 0% – T 195° S 100% L 83% – BleuHKS 48 K ProcessHKS 48 K ProcessHKS 48 K Process
HKS 49 K Process
#008bc4 – RVB 0 139 196 – CMJN 100% 20% 10% 0% – T 198° S 100% L 77% – BleuHKS 49 K ProcessHKS 49 K ProcessHKS 49 K Process
HKS 50 K Process
#12bae7 – RVB 18 186 231 – CMJN 70% 0% 5% 0% – T 193° S 92% L 90% – BleuHKS 50 K ProcessHKS 50 K ProcessHKS 50 K Process
HKS 51 K Process
#009ba4 – RVB 0 155 164 – CMJN 100% 0% 40% 0% – T 183° S 100% L 64% – Bleu-vertHKS 51 K ProcessHKS 51 K ProcessHKS 51 K Process
HKS 52 K Process
#00998b – RVB 0 153 139 – CMJN 100% 0% 55% 0% – T 174° S 100% L 60% – Bleu-vertHKS 52 K ProcessHKS 52 K ProcessHKS 52 K Process
HKS 53 K Process
#00a984 – RVB 0 169 132 – CMJN 80% 0% 60% 0% – T 167° S 100% L 66% – VertHKS 53 K ProcessHKS 53 K ProcessHKS 53 K Process
HKS 54 K Process
#008c58 – RVB 0 140 88 – CMJN 100% 0% 80% 10% – T 158° S 100% L 55% – VertHKS 54 K ProcessHKS 54 K ProcessHKS 54 K Process
HKS 55 K Process
#007758 – RVB 0 119 88 – CMJN 100% 0% 70% 30% – T 164° S 100% L 47% – VertHKS 55 K ProcessHKS 55 K ProcessHKS 55 K Process
HKS 56 K Process
#006c52 – RVB 0 108 82 – CMJN 100% 45% 80% 0% – T 166° S 100% L 42% – VertHKS 56 K ProcessHKS 56 K ProcessHKS 56 K Process
HKS 57 K Process
#008243 – RVB 0 130 67 – CMJN 100% 0% 90% 20% – T 151° S 100% L 51% – VertHKS 57 K ProcessHKS 57 K ProcessHKS 57 K Process
HKS 58 K Process
#45754c – RVB 69 117 76 – CMJN 60% 0% 65% 50% – T 129° S 41% L 46% – VertHKS 58 K ProcessHKS 58 K ProcessHKS 58 K Process
HKS 59 K Process
#00847e – RVB 0 132 126 – CMJN 100% 0% 50% 20% – T 177° S 100% L 52% – Bleu-vertHKS 59 K ProcessHKS 59 K ProcessHKS 59 K Process
HKS 60 K Process
#1fa138 – RVB 31 161 56 – CMJN 80% 5% 100% 0% – T 131° S 80% L 63% – VertHKS 60 K ProcessHKS 60 K ProcessHKS 60 K Process
HKS 61 K Process
#18470f – RVB 24 71 15 – CMJN 70% 0% 100% 75% – T 111° S 79% L 28% – VertHKS 61 K ProcessHKS 61 K ProcessHKS 61 K Process
HKS 62 K Process
#7d7b38 – RVB 125 123 56 – CMJN 10% 0% 70% 60% – T 59° S 55% L 49% – JauneHKS 62 K ProcessHKS 62 K ProcessHKS 62 K Process
HKS 63 K Process
#52822e – RVB 82 130 46 – CMJN 60% 0% 90% 40% – T 94° S 64% L 51% – VertHKS 63 K ProcessHKS 63 K ProcessHKS 63 K Process
HKS 64 K Process
#159a34 – RVB 21 154 52 – CMJN 80% 0% 100% 10% – T 134° S 86% L 60% – VertHKS 64 K ProcessHKS 64 K ProcessHKS 64 K Process
HKS 65 K Process
#65b32e – RVB 101 179 46 – CMJN 65% 0% 100% 0% – T 95° S 74% L 70% – VertHKS 65 K ProcessHKS 65 K ProcessHKS 65 K Process
HKS 66 K Process
#76b82a – RVB 118 184 42 – CMJN 60% 0% 100% 0% – T 88° S 77% L 72% – Vert-jauneHKS 66 K ProcessHKS 66 K ProcessHKS 66 K Process
HKS 67 K Process
#87bd25 – RVB 135 189 37 – CMJN 55% 0% 100% 0% – T 81° S 81% L 74% – Vert-jauneHKS 67 K ProcessHKS 67 K ProcessHKS 67 K Process
HKS 68 K Process
#e3c200 – RVB 227 194 0 – CMJN 15% 20% 100% 0% – T 51° S 100% L 89% – JauneHKS 68 K ProcessHKS 68 K ProcessHKS 68 K Process
HKS 69 K Process
#e8e100 – RVB 232 225 0 – CMJN 15% 0% 100% 0% – T 58° S 100% L 91% – JauneHKS 69 K ProcessHKS 69 K ProcessHKS 69 K Process
HKS 71 K Process
#e5a100 – RVB 229 161 0 – CMJN 10% 40% 100% 0% – T 42° S 100% L 90% – Jaune-orangeHKS 71 K ProcessHKS 71 K ProcessHKS 71 K Process
HKS 72 K Process
#e0840a – RVB 224 132 10 – CMJN 10% 55% 100% 0% – T 34° S 96% L 88% – OrangeHKS 72 K ProcessHKS 72 K ProcessHKS 72 K Process
HKS 73 K Process
#bb7a00 – RVB 187 122 0 – CMJN 0% 45% 100% 30% – T 39° S 100% L 73% – Jaune-orangeHKS 73 K ProcessHKS 73 K ProcessHKS 73 K Process
HKS 74 K Process
#925b00 – RVB 146 91 0 – CMJN 0% 50% 100% 50% – T 37° S 100% L 57% – Jaune-orangeHKS 74 K ProcessHKS 74 K ProcessHKS 74 K Process
HKS 75 K Process
#8d712b – RVB 141 113 43 – CMJN 10% 30% 80% 50% – T 43° S 70% L 55% – Jaune-orangeHKS 75 K ProcessHKS 75 K ProcessHKS 75 K Process
HKS 76 K Process
#522c00 – RVB 82 44 0 – CMJN 0% 60% 90% 80% – T 32° S 100% L 32% – BrunHKS 76 K ProcessHKS 76 K ProcessHKS 76 K Process
HKS 77 K Process
#693928 – RVB 105 57 40 – CMJN 0% 60% 60% 70% – T 16° S 62% L 41% – BrunHKS 77 K ProcessHKS 77 K ProcessHKS 77 K Process
HKS 78 K Process
#933226 – RVB 147 50 38 – CMJN 50% 95% 100% 0% – T 6° S 74% L 58% – RougeHKS 78 K ProcessHKS 78 K ProcessHKS 78 K Process
HKS 81 K Process
#d94d15 – RVB 217 77 21 – CMJN 10% 80% 100% 0% – T 17° S 90% L 85% – Rouge-orangeHKS 81 K ProcessHKS 81 K ProcessHKS 81 K Process
HKS 82 K Process
#b13407 – RVB 177 52 7 – CMJN 0% 85% 100% 30% – T 16° S 96% L 69% – Rouge-orangeHKS 82 K ProcessHKS 82 K ProcessHKS 82 K Process
HKS 83 K Process
#8b3b2a – RVB 139 59 42 – CMJN 5% 75% 70% 50% – T 10° S 69% L 54% – Rouge-orangeHKS 83 K ProcessHKS 83 K ProcessHKS 83 K Process
HKS 84 K Process
#742b21 – RVB 116 43 33 – CMJN 10% 80% 70% 60% – T 7° S 71% L 45% – RougeHKS 84 K ProcessHKS 84 K ProcessHKS 84 K Process
HKS 88 K Process
#1d1d1b – RVB 29 29 27 – CMJN 0% 0% 0% 100% – T 54° S 6% L 11% – NoirHKS 88 K ProcessHKS 88 K ProcessHKS 88 K Process
HKS 89 K Process
#bbaf91 – RVB 187 175 146 – CMJN 0% 8% 30% 35% – T 43° S 22% L 73% – Jaune-orangeHKS 89 K ProcessHKS 89 K ProcessHKS 89 K Process
HKS 90 K Process
#3b2f27 – RVB 59 47 39 – CMJN 0% 25% 30% 90% – T 25° S 34% L 23% – BrunHKS 90 K ProcessHKS 90 K ProcessHKS 90 K Process
HKS 91 K Process
#a4aaa0 – RVB 164 170 160 – CMJN 10% 0% 15% 40% – T 95° S 6% L 67% – VertHKS 91 K ProcessHKS 91 K ProcessHKS 91 K Process
HKS 92 K Process
#727776 – RVB 114 119 118 – CMJN 10% 0% 5% 65% – T 175° S 4% L 47% – Bleu-vertHKS 92 K ProcessHKS 92 K ProcessHKS 92 K Process
HKS 93 K Process
#444f4f – RVB 68 79 79 – CMJN 25% 0% 10% 80% – T 181° S 14% L 31% – Bleu-vertHKS 93 K ProcessHKS 93 K ProcessHKS 93 K Process
HKS 95 K Process
#928f7a – RVB 146 143 122 – CMJN 0% 0% 25% 55% – T 54° S 17% L 57% – BrunHKS 95 K ProcessHKS 95 K ProcessHKS 95 K Process
HKS 96 K Process
#868173 – RVB 134 129 115 – CMJN 0% 5% 20% 60% – T 43° S 14% L 53% – BrunHKS 96 K ProcessHKS 96 K ProcessHKS 96 K Process
HKS 97 K Process
#33372c – RVB 51 55 44 – CMJN 15% 0% 30% 90% – T 84° S 20% L 22% – Vert-jauneHKS 97 K ProcessHKS 97 K ProcessHKS 97 K Process

▲ aller début de liste

HKS N Process (Quadrichromie)

86 couleurs HKS N Process (Quadrichromie)

▼ aller fin de liste

HKS 01 N Process
#ffeb80 – RVB 255 235 128 – CMJN 0% 5% 60% 0% – T 51° S 50% L 100% – JauneHKS 01 N ProcessHKS 01 N ProcessHKS 01 N Process
HKS 02 N Process
#ffec00 – RVB 255 236 0 – CMJN 2% 0% 100% 0% – T 55° S 100% L 100% – JauneHKS 02 N ProcessHKS 02 N ProcessHKS 02 N Process
HKS 03 N Process
#ffed00 – RVB 255 237 0 – CMJN 0% 0% 100% 0% – T 56° S 100% L 100% – JauneHKS 03 N ProcessHKS 03 N ProcessHKS 03 N Process
HKS 04 N Process
#ffdd00 – RVB 255 221 0 – CMJN 0% 10% 100% 0% – T 52° S 100% L 100% – JauneHKS 04 N ProcessHKS 04 N ProcessHKS 04 N Process
HKS 05 N Process
#ffd500 – RVB 255 213 0 – CMJN 0% 15% 100% 0% – T 50° S 100% L 100% – JauneHKS 05 N ProcessHKS 05 N ProcessHKS 05 N Process
HKS 06 N Process
#fbb900 – RVB 251 185 0 – CMJN 0% 30% 100% 0% – T 44° S 100% L 98% – Jaune-orangeHKS 06 N ProcessHKS 06 N ProcessHKS 06 N Process
HKS 07 N Process
#f59c00 – RVB 245 156 0 – CMJN 0% 45% 100% 0% – T 38° S 100% L 96% – Jaune-orangeHKS 07 N ProcessHKS 07 N ProcessHKS 07 N Process
HKS 08 N Process
#f39200 – RVB 243 146 0 – CMJN 0% 50% 100% 0% – T 36° S 100% L 95% – Jaune-orangeHKS 08 N ProcessHKS 08 N ProcessHKS 08 N Process
HKS 10 N Process
#ec6625 – RVB 236 102 37 – CMJN 0% 70% 90% 0% – T 20° S 84% L 93% – OrangeHKS 10 N ProcessHKS 10 N ProcessHKS 10 N Process
HKS 11 N Process
#f9c3a7 – RVB 249 195 167 – CMJN 0% 30% 35% 0% – T 21° S 33% L 98% – OrangeHKS 11 N ProcessHKS 11 N ProcessHKS 11 N Process
HKS 12 N Process
#f08050 – RVB 240 128 80 – CMJN 0% 60% 70% 0% – T 18° S 67% L 94% – Rouge-orangeHKS 12 N ProcessHKS 12 N ProcessHKS 12 N Process
HKS 13 N Process
#e73331 – RVB 231 51 49 – CMJN 0% 90% 80% 0% – T 0° S 79% L 90% – RougeHKS 13 N ProcessHKS 13 N ProcessHKS 13 N Process
HKS 14 N Process
#eb5d48 – RVB 235 93 72 – CMJN 0% 75% 70% 0% – T 8° S 70% L 92% – RougeHKS 14 N ProcessHKS 14 N ProcessHKS 14 N Process
HKS 15 N Process
#e14242 – RVB 225 66 66 – CMJN 5% 85% 70% 0% – T 0° S 71% L 88% – RougeHKS 15 N ProcessHKS 15 N ProcessHKS 15 N Process
HKS 16 N Process
#d51130 – RVB 213 17 48 – CMJN 10% 100% 80% 0% – T 350° S 92% L 84% – RougeHKS 16 N ProcessHKS 16 N ProcessHKS 16 N Process
HKS 17 N Process
#d60e47 – RVB 214 14 71 – CMJN 10% 100% 60% 0% – T 343° S 94% L 84% – RougeHKS 17 N ProcessHKS 17 N ProcessHKS 17 N Process
HKS 18 N Process
#af1f4a – RVB 175 31 74 – CMJN 35% 100% 60% 0% – T 342° S 82% L 69% – RougeHKS 18 N ProcessHKS 18 N ProcessHKS 18 N Process
HKS 21 N Process
#f086a4 – RVB 240 134 164 – CMJN 0% 60% 15% 0% – T 343° S 44% L 94% – RoseHKS 21 N ProcessHKS 21 N ProcessHKS 21 N Process
HKS 22 N Process
#e4032e – RVB 228 3 46 – CMJN 0% 100% 80% 0% – T 349° S 99% L 89% – RougeHKS 22 N ProcessHKS 22 N ProcessHKS 22 N Process
HKS 23 N Process
#e4003a – RVB 228 0 58 – CMJN 0% 100% 70% 0% – T 345° S 100% L 90% – RougeHKS 23 N ProcessHKS 23 N ProcessHKS 23 N Process
HKS 24 N Process
#e60064 – RVB 230 0 100 – CMJN 0% 100% 30% 0% – T 334° S 100% L 90% – Rouge-violetHKS 24 N ProcessHKS 24 N ProcessHKS 24 N Process
HKS 25 N Process
#e50069 – RVB 229 0 105 – CMJN 0% 100% 25% 0% – T 333° S 100% L 90% – Rouge-violetHKS 25 N ProcessHKS 25 N ProcessHKS 25 N Process
HKS 26 N Process
#de007e – RVB 222 0 126 – CMJN 5% 100% 0% 0% – T 326° S 100% L 87% – Rouge-violetHKS 26 N ProcessHKS 26 N ProcessHKS 26 N Process
HKS 27 N Process
#e1007e – RVB 225 0 126 – CMJN 3% 100% 0% 0% – T 326° S 100% L 88% – Rouge-violetHKS 27 N ProcessHKS 27 N ProcessHKS 27 N Process
HKS 28 N Process
#d70073 – RVB 215 0 115 – CMJN 10% 100% 15% 0% – T 328° S 100% L 84% – Rouge-violetHKS 28 N ProcessHKS 28 N ProcessHKS 28 N Process
HKS 29 N Process
#af1280 – RVB 175 18 128 – CMJN 35% 100% 0% 0% – T 318° S 90% L 69% – Rouge-violetHKS 29 N ProcessHKS 29 N ProcessHKS 29 N Process
HKS 31 N Process
#d72085 – RVB 215 32 133 – CMJN 10% 95% 0% 0% – T 327° S 85% L 85% – Rouge-violetHKS 31 N ProcessHKS 31 N ProcessHKS 31 N Process
HKS 32 N Process
#de007e – RVB 222 0 126 – CMJN 5% 100% 0% 0% – T 326° S 100% L 87% – Rouge-violetHKS 32 N ProcessHKS 32 N ProcessHKS 32 N Process
HKS 33 N Process
#a71680 – RVB 167 22 128 – CMJN 40% 100% 0% 0% – T 316° S 87% L 65% – Rouge-violetHKS 33 N ProcessHKS 33 N ProcessHKS 33 N Process
HKS 34 N Process
#82358b – RVB 130 53 139 – CMJN 60% 90% 0% 0% – T 294° S 62% L 55% – Rouge-violetHKS 34 N ProcessHKS 34 N ProcessHKS 34 N Process
HKS 35 N Process
#554596 – RVB 85 69 150 – CMJN 80% 80% 0% 0% – T 252° S 54% L 59% – BleuHKS 35 N ProcessHKS 35 N ProcessHKS 35 N Process
HKS 36 N Process
#814997 – RVB 129 73 151 – CMJN 60% 80% 0% 0% – T 283° S 51% L 59% – Rouge-violetHKS 36 N ProcessHKS 36 N ProcessHKS 36 N Process
HKS 37 N Process
#6e358c – RVB 110 53 140 – CMJN 70% 90% 0% 0% – T 279° S 62% L 55% – Rouge-violetHKS 37 N ProcessHKS 37 N ProcessHKS 37 N Process
HKS 38 N Process
#005581 – RVB 0 85 129 – CMJN 90% 50% 15% 30% – T 200° S 100% L 50% – BleuHKS 38 N ProcessHKS 38 N ProcessHKS 38 N Process
HKS 39 N Process
#0075bf – RVB 0 117 191 – CMJN 100% 40% 0% 0% – T 203° S 100% L 75% – BleuHKS 39 N ProcessHKS 39 N ProcessHKS 39 N Process
HKS 40 N Process
#00a9e0 – RVB 0 169 224 – CMJN 80% 7% 3% 0% – T 195° S 100% L 88% – BleuHKS 40 N ProcessHKS 40 N ProcessHKS 40 N Process
HKS 41 N Process
#194b7d – RVB 25 75 125 – CMJN 90% 60% 10% 30% – T 210° S 80% L 49% – BleuHKS 41 N ProcessHKS 41 N ProcessHKS 41 N Process
HKS 42 N Process
#0067b1 – RVB 0 103 177 – CMJN 90% 55% 0% 0% – T 205° S 100% L 69% – BleuHKS 42 N ProcessHKS 42 N ProcessHKS 42 N Process
HKS 43 N Process
#0069b4 – RVB 0 105 180 – CMJN 100% 50% 0% 0% – T 205° S 100% L 71% – BleuHKS 43 N ProcessHKS 43 N ProcessHKS 43 N Process
HKS 44 N Process
#0080c8 – RVB 0 128 200 – CMJN 100% 30% 0% 0% – T 202° S 100% L 79% – BleuHKS 44 N ProcessHKS 44 N ProcessHKS 44 N Process
HKS 45 N Process
#2f52a0 – RVB 47 82 160 – CMJN 90% 70% 0% 0% – T 221° S 71% L 63% – BleuHKS 45 N ProcessHKS 45 N ProcessHKS 45 N Process
HKS 46 N Process
#0092cf – RVB 0 146 207 – CMJN 90% 20% 5% 0% – T 198° S 100% L 81% – BleuHKS 46 N ProcessHKS 46 N ProcessHKS 46 N Process
HKS 47 N Process
#009ce1 – RVB 0 156 225 – CMJN 100% 3% 0% 0% – T 198° S 100% L 88% – BleuHKS 47 N ProcessHKS 47 N ProcessHKS 47 N Process
HKS 48 N Process
#009edc – RVB 0 158 220 – CMJN 100% 0% 5% 0% – T 197° S 100% L 86% – BleuHKS 48 N ProcessHKS 48 N ProcessHKS 48 N Process
HKS 49 N Process
#009ed8 – RVB 0 158 216 – CMJN 100% 0% 8% 0% – T 196° S 100% L 85% – BleuHKS 49 N ProcessHKS 49 N ProcessHKS 49 N Process
HKS 50 N Process
#85cee4 – RVB 133 206 228 – CMJN 50% 0% 10% 0% – T 194° S 42% L 89% – BleuHKS 50 N ProcessHKS 50 N ProcessHKS 50 N Process
HKS 51 N Process
#009cb4 – RVB 0 156 180 – CMJN 100% 0% 30% 0% – T 188° S 100% L 71% – BleuHKS 51 N ProcessHKS 51 N ProcessHKS 51 N Process
HKS 52 N Process
#009a9b – RVB 0 154 155 – CMJN 100% 0% 45% 0% – T 180° S 100% L 61% – Bleu-vertHKS 52 N ProcessHKS 52 N ProcessHKS 52 N Process
HKS 53 N Process
#00ab9f – RVB 0 171 159 – CMJN 80% 0% 45% 0% – T 176° S 100% L 67% – Bleu-vertHKS 53 N ProcessHKS 53 N ProcessHKS 53 N Process
HKS 54 N Process
#00a47a – RVB 0 164 122 – CMJN 85% 0% 65% 0% – T 164° S 100% L 64% – VertHKS 54 N ProcessHKS 54 N ProcessHKS 54 N Process
HKS 55 N Process
#009879 – RVB 0 152 121 – CMJN 100% 0% 65% 0% – T 168° S 100% L 60% – VertHKS 55 N ProcessHKS 55 N ProcessHKS 55 N Process
HKS 56 N Process
#008477 – RVB 0 132 119 – CMJN 100% 0% 55% 20% – T 174° S 100% L 52% – Bleu-vertHKS 56 N ProcessHKS 56 N ProcessHKS 56 N Process
HKS 57 N Process
#00a870 – RVB 0 168 112 – CMJN 80% 0% 70% 0% – T 160° S 100% L 66% – VertHKS 57 N ProcessHKS 57 N ProcessHKS 57 N Process
HKS 58 N Process
#008c48 – RVB 0 140 72 – CMJN 85% 0% 85% 20% – T 151° S 100% L 55% – VertHKS 58 N ProcessHKS 58 N ProcessHKS 58 N Process
HKS 59 N Process
#009ba4 – RVB 0 155 164 – CMJN 100% 0% 40% 0% – T 183° S 100% L 64% – Bleu-vertHKS 59 N ProcessHKS 59 N ProcessHKS 59 N Process
HKS 60 N Process
#76b842 – RVB 118 184 66 – CMJN 60% 0% 90% 0% – T 94° S 64% L 72% – VertHKS 60 N ProcessHKS 60 N ProcessHKS 60 N Process
HKS 61 N Process
#578931 – RVB 87 137 49 – CMJN 60% 0% 90% 35% – T 94° S 64% L 54% – VertHKS 61 N ProcessHKS 61 N ProcessHKS 61 N Process
HKS 62 N Process
#afac4e – RVB 175 172 78 – CMJN 10% 0% 70% 35% – T 58° S 55% L 69% – JauneHKS 62 N ProcessHKS 62 N ProcessHKS 62 N Process
HKS 63 N Process
#7db03b – RVB 125 176 59 – CMJN 55% 0% 90% 10% – T 86° S 66% L 69% – Vert-jauneHKS 63 N ProcessHKS 63 N ProcessHKS 63 N Process
HKS 64 N Process
#61b55a – RVB 97 181 90 – CMJN 65% 0% 80% 0% – T 115° S 50% L 71% – VertHKS 64 N ProcessHKS 64 N ProcessHKS 64 N Process
HKS 65 N Process
#a0c861 – RVB 160 200 97 – CMJN 45% 0% 75% 0% – T 83° S 51% L 79% – Vert-jauneHKS 65 N ProcessHKS 65 N ProcessHKS 65 N Process
HKS 66 N Process
#afcb37 – RVB 175 203 55 – CMJN 40% 0% 90% 0% – T 71° S 73% L 80% – Vert-jauneHKS 66 N ProcessHKS 66 N ProcessHKS 66 N Process
HKS 67 N Process
#afca0b – RVB 175 202 11 – CMJN 40% 0% 100% 0% – T 68° S 95% L 79% – JauneHKS 67 N ProcessHKS 67 N ProcessHKS 67 N Process
HKS 68 N Process
#dcd200 – RVB 220 210 0 – CMJN 20% 7% 100% 0% – T 57° S 100% L 86% – JauneHKS 68 N ProcessHKS 68 N ProcessHKS 68 N Process
HKS 69 N Process
#f2e500 – RVB 242 229 0 – CMJN 10% 0% 100% 0% – T 57° S 100% L 95% – JauneHKS 69 N ProcessHKS 69 N ProcessHKS 69 N Process
HKS 71 N Process
#fdc300 – RVB 253 195 0 – CMJN 0% 25% 100% 0% – T 46° S 100% L 99% – Jaune-orangeHKS 71 N ProcessHKS 71 N ProcessHKS 71 N Process
HKS 72 N Process
#f7b700 – RVB 247 183 0 – CMJN 0% 30% 100% 2% – T 44° S 100% L 97% – Jaune-orangeHKS 72 N ProcessHKS 72 N ProcessHKS 72 N Process
HKS 73 N Process
#d39c0a – RVB 211 156 10 – CMJN 20% 40% 100% 0% – T 44° S 95% L 83% – Jaune-orangeHKS 73 N ProcessHKS 73 N ProcessHKS 73 N Process
HKS 74 N Process
#ca9700 – RVB 202 151 0 – CMJN 0% 30% 100% 25% – T 45° S 100% L 79% – Jaune-orangeHKS 74 N ProcessHKS 74 N ProcessHKS 74 N Process
HKS 75 N Process
#b28e36 – RVB 178 142 54 – CMJN 10% 30% 80% 30% – T 42° S 69% L 70% – Jaune-orangeHKS 75 N ProcessHKS 75 N ProcessHKS 75 N Process
HKS 76 N Process
#8b6629 – RVB 139 102 41 – CMJN 10% 40% 80% 50% – T 37° S 71% L 55% – Jaune-orangeHKS 76 N ProcessHKS 76 N ProcessHKS 76 N Process
HKS 77 N Process
#935c13 – RVB 147 92 19 – CMJN 0% 50% 90% 50% – T 34° S 87% L 58% – BrunHKS 77 N ProcessHKS 77 N ProcessHKS 77 N Process
HKS 78 N Process
#b96c2f – RVB 185 108 47 – CMJN 0% 55% 80% 30% – T 27° S 75% L 73% – OrangeHKS 78 N ProcessHKS 78 N ProcessHKS 78 N Process
HKS 81 N Process
#f18800 – RVB 241 136 0 – CMJN 0% 55% 100% 0% – T 34° S 100% L 95% – OrangeHKS 81 N ProcessHKS 81 N ProcessHKS 81 N Process
HKS 82 N Process
#e56e02 – RVB 229 110 2 – CMJN 0% 65% 100% 5% – T 28° S 99% L 90% – OrangeHKS 82 N ProcessHKS 82 N ProcessHKS 82 N Process
HKS 83 N Process
#b5511a – RVB 181 81 26 – CMJN 0% 70% 90% 30% – T 21° S 86% L 71% – OrangeHKS 83 N ProcessHKS 83 N ProcessHKS 83 N Process
HKS 84 N Process
#a34a1e – RVB 163 74 30 – CMJN 0% 70% 85% 40% – T 20° S 81% L 64% – OrangeHKS 84 N ProcessHKS 84 N ProcessHKS 84 N Process
HKS 88 N Process
#1d1d1b – RVB 29 29 27 – CMJN 0% 0% 0% 100% – T 54° S 6% L 11% – NHKS 88 N ProcessHKS 88 N ProcessHKS 88 N Process
HKS 89 N Process
#c5bb99 – RVB 197 187 153 – CMJN 0% 5% 30% 30% – T 46° S 22% L 77% – Jaune-orangeHKS 89 N ProcessHKS 89 N ProcessHKS 89 N Process
HKS 90 N Process
#493e39 – RVB 73 62 57 – CMJN 0% 20% 20% 85% – T 21° S 22% L 29% – BrunHKS 90 N ProcessHKS 90 N ProcessHKS 90 N Process
HKS 91 N Process
#afbab1 – RVB 175 186 177 – CMJN 15% 0% 15% 30% – T 131° S 6% L 73% – VertHKS 91 N ProcessHKS 91 N ProcessHKS 91 N Process
HKS 92 N Process
#909691 – RVB 144 150 145 – CMJN 10% 0% 10% 50% – T 132° S 4% L 59% – VertHKS 92 N ProcessHKS 92 N ProcessHKS 92 N Process
HKS 93 N Process
#5e767b – RVB 94 118 123 – CMJN 35% 0% 10% 60% – T 190° S 24% L 48% – BleuHKS 93 N ProcessHKS 93 N ProcessHKS 93 N Process
HKS 95 N Process
#b2af9b – RVB 178 175 155 – CMJN 0% 0% 20% 40% – T 53° S 13% L 70% – JauneHKS 95 N ProcessHKS 95 N ProcessHKS 95 N Process
HKS 96 N Process
#a4a698 – RVB 164 166 152 – CMJN 10% 3% 20% 40% – T 71° S 9% L 65% – Vert-jauneHKS 96 N ProcessHKS 96 N ProcessHKS 96 N Process
HKS 97 N Process
#262b23 – RVB 38 43 35 – CMJN 15% 0% 25% 95% – T 95° S 18% L 17% – VertHKS 97 N ProcessHKS 97 N ProcessHKS 97 N Process

▲ aller début de liste

HKS Z Process (Quadrichromie)

86 couleurs HKS Z Process (Quadrichromie)

▼ aller fin de liste

HKS 01 Z Process
#ffe964 – RVB 255 233 100 – CMJN 0% 5% 70% 0% – T 52° S 61% L 100% – JauneHKS 01 Z ProcessHKS 01 Z ProcessHKS 01 Z Process
HKS 02 Z Process
#ffeb00 – RVB 255 235 0 – CMJN 3% 0% 100% 0% – T 55° S 100% L 100% – JauneHKS 02 Z ProcessHKS 02 Z ProcessHKS 02 Z Process
HKS 03 Z Process
#ffed00 – RVB 255 237 0 – CMJN 0% 0% 100% 0% – T 56° S 100% L 100% – JauneHKS 03 Z ProcessHKS 03 Z ProcessHKS 03 Z Process
HKS 04 Z Process
#ffd500 – RVB 255 213 0 – CMJN 0% 15% 100% 0% – T 50° S 100% L 100% – JauneHKS 04 Z ProcessHKS 04 Z ProcessHKS 04 Z Process
HKS 05 Z Process
#ffcc00 – RVB 255 204 0 – CMJN 0% 20% 100% 0% – T 48° S 100% L 100% – Jaune-orangeHKS 05 Z ProcessHKS 05 Z ProcessHKS 05 Z Process
HKS 06 Z Process
#fbb900 – RVB 251 185 0 – CMJN 0% 30% 100% 0% – T 44° S 100% L 98% – Jaune-orangeHKS 06 Z ProcessHKS 06 Z ProcessHKS 06 Z Process
HKS 07 Z Process
#f59c00 – RVB 245 156 0 – CMJN 0% 45% 100% 0% – T 38° S 100% L 96% – Jaune-orangeHKS 07 Z ProcessHKS 07 Z ProcessHKS 07 Z Process
HKS 08 Z Process
#f18800 – RVB 241 136 0 – CMJN 0% 55% 100% 0% – T 34° S 100% L 95% – OrangeHKS 08 Z ProcessHKS 08 Z ProcessHKS 08 Z Process
HKS 10 Z Process
#ee7203 – RVB 238 114 3 – CMJN 0% 65% 100% 0% – T 28° S 99% L 93% – OrangeHKS 10 Z ProcessHKS 10 Z ProcessHKS 10 Z Process
HKS 11 Z Process
#f5a487 – RVB 245 164 135 – CMJN 0% 45% 45% 0% – T 16° S 45% L 96% – Rouge-orangeHKS 11 Z ProcessHKS 11 Z ProcessHKS 11 Z Process
HKS 12 Z Process
#eb5c25 – RVB 235 92 37 – CMJN 0% 75% 90% 0% – T 17° S 84% L 92% – Rouge-orangeHKS 12 Z ProcessHKS 12 Z ProcessHKS 12 Z Process
HKS 13 Z Process
#e63212 – RVB 230 50 18 – CMJN 0% 90% 100% 0% – T 9° S 92% L 90% – RougeHKS 13 Z ProcessHKS 13 Z ProcessHKS 13 Z Process
HKS 14 Z Process
#e7401c – RVB 231 64 28 – CMJN 0% 85% 95% 0% – T 11° S 88% L 91% – Rouge-orangeHKS 14 Z ProcessHKS 14 Z ProcessHKS 14 Z Process
HKS 15 Z Process
#e6233d – RVB 230 35 61 – CMJN 0% 95% 70% 0% – T 352° S 85% L 90% – RougeHKS 15 Z ProcessHKS 15 Z ProcessHKS 15 Z Process
HKS 16 Z Process
#d51130 – RVB 213 17 48 – CMJN 10% 100% 80% 0% – T 350° S 92% L 84% – RougeHKS 16 Z ProcessHKS 16 Z ProcessHKS 16 Z Process
HKS 17 Z Process
#d6005c – RVB 214 0 92 – CMJN 5% 100% 35% 5% – T 334° S 100% L 84% – Rouge-violetHKS 17 Z ProcessHKS 17 Z ProcessHKS 17 Z Process
HKS 18 Z Process
#bf194e – RVB 191 25 78 – CMJN 25% 100% 55% 0% – T 341° S 87% L 75% – RougeHKS 18 Z ProcessHKS 18 Z ProcessHKS 18 Z Process
HKS 21 Z Process
#f191a4 – RVB 241 145 164 – CMJN 0% 55% 20% 0% – T 349° S 40% L 95% – RoseHKS 21 Z ProcessHKS 21 Z ProcessHKS 21 Z Process
HKS 22 Z Process
#e73331 – RVB 231 51 49 – CMJN 0% 90% 80% 0% – T 0° S 79% L 90% – RougeHKS 22 Z ProcessHKS 22 Z ProcessHKS 22 Z Process
HKS 23 Z Process
#e62343 – RVB 230 35 67 – CMJN 0% 95% 65% 0% – T 350° S 85% L 90% – RougeHKS 23 Z ProcessHKS 23 Z ProcessHKS 23 Z Process
HKS 24 Z Process
#e50069 – RVB 229 0 105 – CMJN 0% 100% 25% 0% – T 333° S 100% L 90% – Rouge-violetHKS 24 Z ProcessHKS 24 Z ProcessHKS 24 Z Process
HKS 25 Z Process
#e5006d – RVB 229 0 109 – CMJN 0% 100% 20% 0% – T 331° S 100% L 90% – Rouge-violetHKS 25 Z ProcessHKS 25 Z ProcessHKS 25 Z Process
HKS 26 Z Process
#de007a – RVB 222 0 122 – CMJN 5% 100% 5% 0% – T 327° S 100% L 87% – Rouge-violetHKS 26 Z ProcessHKS 26 Z ProcessHKS 26 Z Process
HKS 27 Z Process
#de007e – RVB 222 0 126 – CMJN 5% 100% 0% 0% – T 326° S 100% L 87% – Rouge-violetHKS 27 Z ProcessHKS 27 Z ProcessHKS 27 Z Process
HKS 28 Z Process
#d82278 – RVB 216 34 120 – CMJN 10% 95% 15% 0% – T 332° S 84% L 85% – Rouge-violetHKS 28 Z ProcessHKS 28 Z ProcessHKS 28 Z Process
HKS 29 Z Process
#b02786 – RVB 176 39 134 – CMJN 35% 95% 0% 0% – T 319° S 78% L 69% – Rouge-violetHKS 29 Z ProcessHKS 29 Z ProcessHKS 29 Z Process
HKS 31 Z Process
#d02185 – RVB 208 33 133 – CMJN 15% 95% 0% 0% – T 326° S 84% L 82% – Rouge-violetHKS 31 Z ProcessHKS 31 Z ProcessHKS 31 Z Process
HKS 32 Z Process
#d6007f – RVB 214 0 127 – CMJN 10% 100% 0% 0% – T 325° S 100% L 84% – Rouge-violetHKS 32 Z ProcessHKS 32 Z ProcessHKS 32 Z Process
HKS 33 Z Process
#b82685 – RVB 184 38 133 – CMJN 30% 95% 0% 0% – T 321° S 79% L 72% – Rouge-violetHKS 33 Z ProcessHKS 33 Z ProcessHKS 33 Z Process
HKS 34 Z Process
#951b81 – RVB 149 27 129 – CMJN 50% 100% 0% 0% – T 310° S 82% L 58% – Rouge-violetHKS 34 Z ProcessHKS 34 Z ProcessHKS 34 Z Process
HKS 35 Z Process
#333b8f – RVB 51 59 143 – CMJN 95% 85% 0% 0% – T 235° S 65% L 56% – BleuHKS 35 Z ProcessHKS 35 Z ProcessHKS 35 Z Process
HKS 36 Z Process
#6f2d87 – RVB 111 45 135 – CMJN 70% 95% 0% 0% – T 284° S 67% L 53% – Rouge-violetHKS 36 Z ProcessHKS 36 Z ProcessHKS 36 Z Process
HKS 37 Z Process
#702383 – RVB 112 35 131 – CMJN 70% 100% 0% 0% – T 288° S 74% L 51% – Rouge-violetHKS 37 Z ProcessHKS 37 Z ProcessHKS 37 Z Process
HKS 38 Z Process
#003f73 – RVB 0 63 115 – CMJN 100% 65% 10% 35% – T 207° S 100% L 45% – BleuHKS 38 Z ProcessHKS 38 Z ProcessHKS 38 Z Process
HKS 39 Z Process
#007bc4 – RVB 0 123 196 – CMJN 100% 35% 0% 0% – T 202° S 100% L 77% – BleuHKS 39 Z ProcessHKS 39 Z ProcessHKS 39 Z Process
HKS 40 Z Process
#0095d4 – RVB 0 149 212 – CMJN 100% 10% 5% 0% – T 198° S 100% L 83% – BleuHKS 40 Z ProcessHKS 40 Z ProcessHKS 40 Z Process
HKS 41 Z Process
#004f85 – RVB 0 79 133 – CMJN 95% 55% 5% 30% – T 204° S 100% L 52% – BleuHKS 41 Z ProcessHKS 41 Z ProcessHKS 41 Z Process
HKS 42 Z Process
#0056a4 – RVB 0 86 164 – CMJN 100% 65% 0% 0% – T 209° S 100% L 64% – BleuHKS 42 Z ProcessHKS 42 Z ProcessHKS 42 Z Process
HKS 43 Z Process
#005ca9 – RVB 0 92 169 – CMJN 100% 60% 0% 0% – T 207° S 100% L 66% – BleuHKS 43 Z ProcessHKS 43 Z ProcessHKS 43 Z Process
HKS 44 Z Process
#0080c8 – RVB 0 128 200 – CMJN 100% 30% 0% 0% – T 202° S 100% L 79% – BleuHKS 44 Z ProcessHKS 44 Z ProcessHKS 44 Z Process
HKS 45 Z Process
#28348b – RVB 40 52 139 – CMJN 100% 90% 0% 0% – T 233° S 71% L 54% – BleuHKS 45 Z ProcessHKS 45 Z ProcessHKS 45 Z Process
HKS 46 Z Process
#0089c5 – RVB 0 137 197 – CMJN 95% 10% 0% 15% – T 198° S 100% L 77% – BleuHKS 46 Z ProcessHKS 46 Z ProcessHKS 46 Z Process
HKS 47 Z Process
#0095db – RVB 0 149 219 – CMJN 100% 10% 0% 0% – T 199° S 100% L 86% – BleuHKS 47 Z ProcessHKS 47 Z ProcessHKS 47 Z Process
HKS 48 Z Process
#009edc – RVB 0 158 220 – CMJN 100% 0% 5% 0% – T 197° S 100% L 86% – BleuHKS 48 Z ProcessHKS 48 Z ProcessHKS 48 Z Process
HKS 49 Z Process
#0090d0 – RVB 0 144 208 – CMJN 100% 15% 5% 0% – T 198° S 100% L 82% – BleuHKS 49 Z ProcessHKS 49 Z ProcessHKS 49 Z Process
HKS 50 Z Process
#12bae7 – RVB 18 186 231 – CMJN 70% 0% 5% 0% – T 193° S 92% L 90% – BleuHKS 50 Z ProcessHKS 50 Z ProcessHKS 50 Z Process
HKS 51 Z Process
#009cbc – RVB 0 156 188 – CMJN 100% 0% 25% 0% – T 190° S 100% L 74% – BleuHKS 51 Z ProcessHKS 51 Z ProcessHKS 51 Z Process
HKS 52 Z Process
#009a9b – RVB 0 154 155 – CMJN 100% 0% 45% 0% – T 180° S 100% L 61% – Bleu-vertHKS 52 Z ProcessHKS 52 Z ProcessHKS 52 Z Process
HKS 53 Z Process
#00b1aa – RVB 0 177 170 – CMJN 75% 0% 40% 0% – T 178° S 100% L 69% – Bleu-vertHKS 53 Z ProcessHKS 53 Z ProcessHKS 53 Z Process
HKS 54 Z Process
#00a470 – RVB 0 164 112 – CMJN 85% 0% 70% 0% – T 161° S 100% L 64% – VertHKS 54 Z ProcessHKS 54 Z ProcessHKS 54 Z Process
HKS 55 Z Process
#009879 – RVB 0 152 121 – CMJN 100% 0% 65% 0% – T 168° S 100% L 60% – VertHKS 55 Z ProcessHKS 55 Z ProcessHKS 55 Z Process
HKS 56 Z Process
#007c73 – RVB 0 124 115 – CMJN 100% 10% 55% 20% – T 176° S 100% L 49% – Bleu-vertHKS 56 Z ProcessHKS 56 Z ProcessHKS 56 Z Process
HKS 57 Z Process
#009757 – RVB 0 151 87 – CMJN 100% 0% 85% 0% – T 154° S 100% L 59% – VertHKS 57 Z ProcessHKS 57 Z ProcessHKS 57 Z Process
HKS 58 Z Process
#00782f – RVB 0 120 47 – CMJN 90% 5% 100% 30% – T 143° S 100% L 47% – VertHKS 58 Z ProcessHKS 58 Z ProcessHKS 58 Z Process
HKS 59 Z Process
#008b9a – RVB 0 139 154 – CMJN 100% 0% 35% 15% – T 186° S 100% L 60% – Bleu-vertHKS 59 Z ProcessHKS 59 Z ProcessHKS 59 Z Process
HKS 60 Z Process
#65b32e – RVB 101 179 46 – CMJN 65% 0% 100% 0% – T 95° S 74% L 70% – VertHKS 60 Z ProcessHKS 60 Z ProcessHKS 60 Z Process
HKS 61 Z Process
#387c2b – RVB 56 124 43 – CMJN 70% 0% 95% 40% – T 111° S 65% L 48% – VertHKS 61 Z ProcessHKS 61 Z ProcessHKS 61 Z Process
HKS 62 Z Process
#b0a836 – RVB 176 168 54 – CMJN 25% 15% 85% 20% – T 56° S 70% L 69% – JauneHKS 62 Z ProcessHKS 62 Z ProcessHKS 62 Z Process
HKS 63 Z Process
#6dab48 – RVB 109 171 72 – CMJN 60% 0% 85% 10% – T 98° S 58% L 67% – VertHKS 63 Z ProcessHKS 63 Z ProcessHKS 63 Z Process
HKS 64 Z Process
#39aa40 – RVB 57 170 64 – CMJN 75% 0% 95% 0% – T 123° S 66% L 67% – VertHKS 64 Z ProcessHKS 64 Z ProcessHKS 64 Z Process
HKS 65 Z Process
#84bf63 – RVB 132 191 99 – CMJN 55% 0% 75% 0% – T 99° S 48% L 75% – VertHKS 65 Z ProcessHKS 65 Z ProcessHKS 65 Z Process
HKS 66 Z Process
#aecc53 – RVB 174 204 83 – CMJN 40% 0% 80% 0% – T 75° S 59% L 80% – Vert-jauneHKS 66 Z ProcessHKS 66 Z ProcessHKS 66 Z Process
HKS 67 Z Process
#afcc45 – RVB 175 204 69 – CMJN 40% 0% 85% 0% – T 73° S 66% L 80% – Vert-jauneHKS 67 Z ProcessHKS 67 Z ProcessHKS 67 Z Process
HKS 68 Z Process
#f2e619 – RVB 242 230 25 – CMJN 10% 0% 90% 0% – T 57° S 90% L 95% – JauneHKS 68 Z ProcessHKS 68 Z ProcessHKS 68 Z Process
HKS 69 Z Process
#fce900 – RVB 252 233 0 – CMJN 5% 0% 100% 0% – T 55° S 100% L 99% – JauneHKS 69 Z ProcessHKS 69 Z ProcessHKS 69 Z Process
HKS 71 Z Process
#fdc300 – RVB 253 195 0 – CMJN 0% 25% 95% 0% – T 46° S 100% L 99% – Jaune-orangeHKS 71 Z ProcessHKS 71 Z ProcessHKS 71 Z Process
HKS 72 Z Process
#f9b000 – RVB 249 176 0 – CMJN 0% 35% 100% 0% – T 42° S 100% L 98% – Jaune-orangeHKS 72 Z ProcessHKS 72 Z ProcessHKS 72 Z Process
HKS 73 Z Process
#dd9e00 – RVB 221 158 0 – CMJN 0% 35% 100% 15% – T 43° S 100% L 86% – Jaune-orangeHKS 73 Z ProcessHKS 73 Z ProcessHKS 73 Z Process
HKS 74 Z Process
#b37c00 – RVB 179 124 0 – CMJN 0% 40% 100% 35% – T 41° S 100% L 70% – Jaune-orangeHKS 74 Z ProcessHKS 74 Z ProcessHKS 74 Z Process
HKS 75 Z Process
#a79203 – RVB 167 146 3 – CMJN 25% 25% 100% 25% – T 53° S 98% L 65% – JauneHKS 75 Z ProcessHKS 75 Z ProcessHKS 75 Z Process
HKS 76 Z Process
#694100 – RVB 105 65 0 – CMJN 0% 50% 100% 70% – T 37° S 100% L 41% – BrunHKS 76 Z ProcessHKS 76 Z ProcessHKS 76 Z Process
HKS 77 Z Process
#874a00 – RVB 135 74 0 – CMJN 0% 60% 100% 55% – T 33° S 100% L 53% – BrunHKS 77 Z ProcessHKS 77 Z ProcessHKS 77 Z Process
HKS 78 Z Process
#ad560f – RVB 173 86 15 – CMJN 0% 65% 95% 35% – T 27° S 91% L 68% – OrangeHKS 78 Z ProcessHKS 78 Z ProcessHKS 78 Z Process
HKS 81 Z Process
#da5f06 – RVB 218 95 6 – CMJN 0% 70% 100% 10% – T 25° S 97% L 85% – OrangeHKS 81 Z ProcessHKS 81 Z ProcessHKS 81 Z Process
HKS 82 Z Process
#d25726 – RVB 210 87 38 – CMJN 10% 75% 90% 5% – T 17° S 82% L 83% – Rouge-orangeHKS 82 Z ProcessHKS 82 Z ProcessHKS 82 Z Process
HKS 83 Z Process
#a92819 – RVB 169 40 25 – CMJN 25% 95% 100% 15% – T 6° S 85% L 66% – RougeHKS 83 Z ProcessHKS 83 Z ProcessHKS 83 Z Process
HKS 84 Z Process
#8e2f22 – RVB 142 47 34 – CMJN 35% 90% 90% 25% – T 7° S 76% L 56% – RougeHKS 84 Z ProcessHKS 84 Z ProcessHKS 84 Z Process
HKS 88 Z Process
#05171d – RVB 5 23 29 – CMJN 40% 0% 0% 100% – T 194° S 84% L 11% – BleuHKS 88 Z ProcessHKS 88 Z ProcessHKS 88 Z Process
HKS 89 Z Process
#c4b6a5 – RVB 196 182 165 – CMJN 0% 10% 20% 30% – T 33° S 16% L 77% – BrunHKS 89 Z ProcessHKS 89 Z ProcessHKS 89 Z Process
HKS 90 Z Process
#2e221b – RVB 46 34 27 – CMJN 0% 30% 30% 95% – T 21° S 43% L 18% – BrunHKS 90 Z ProcessHKS 90 Z ProcessHKS 90 Z Process
HKS 91 Z Process
#c0ced1 – RVB 192 206 209 – CMJN 15% 0% 5% 20% – T 190° S 8% L 82% – BleuHKS 91 Z ProcessHKS 91 Z ProcessHKS 91 Z Process
HKS 92 Z Process
#828e98 – RVB 130 142 152 – CMJN 20% 5% 0% 50% – T 209° S 14% L 60% – BleuHKS 92 Z ProcessHKS 92 Z ProcessHKS 92 Z Process
HKS 93 Z Process
#4d5c68 – RVB 77 92 104 – CMJN 35% 10% 0% 70% – T 207° S 26% L 41% – BleuHKS 93 Z ProcessHKS 93 Z ProcessHKS 93 Z Process
HKS 95 Z Process
#b5b8b4 – RVB 181 184 180 – CMJN 10% 5% 10% 30% – T 103° S 2% L 72% – VertHKS 95 Z ProcessHKS 95 Z ProcessHKS 95 Z Process
HKS 96 Z Process
#969997 – RVB 150 153 151 – CMJN 5% 0% 5% 50% – T 129° S 2% L 60% – VertHKS 96 Z ProcessHKS 96 Z ProcessHKS 96 Z Process
HKS 97 Z Process
#262b25 – RVB 38 43 37 – CMJN 15% 0% 20% 95% – T 108° S 13% L 17% – VertHKS 97 Z ProcessHKS 97 Z ProcessHKS 97 Z Process

▲ aller début de liste

Nuanciers HKS

Les nuanciers HKS sont inclus dans Photoshop. Vous pouvez, soit accéder aux couleurs HKS par la Bibliothèque de couleurs dans le Sélecteur de couleurs, soit charger les nuanciers dans le panneau Nuancier.

Pour accéder aux couleurs HKS par le Sélecteur de couleurs,
cliquer sur la couleur de premier plan en bas du panneau des Outils
choisir une couleur puis cliquer sur Bibliothèques de couleurs
sélectionner une gamme de couleur HKS dans le menu déroulant du haut
choisir une couleur, puis cliquer sur Sélecteur pour revenir

Pour charger un nunacier HKS dans le panneau Nuancier,
afficher le panneau Fenêtre/Nuancier
cliquer sur l’icône du menu en haut à droite du panneau
choisir Importer les nuanciers…
aller à l’emplacement C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop …\Presets\Color Swatches
sélectionner un fichier .aco, par exemple HKS E.aco

 

Cette page et son contenu sont la propriété du site Photoshoplus. Toute reproduction, exploitation ou diffusion du présent document est interdite.